Zootekni
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. Atakan KOÇBölüm Başkanı
Doç. Dr. Murat YILMAZBölüm Başkan Yardımcısı
Birim Koordinatörleri
Doç. Dr. Murat YILMAZBologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Doç. Dr. Murat YILMAZErasmus Değişim Koordinatörü
Doç. Dr. Murat YILMAZFarabi Değişim Koordinatörü
Arş. Gör. Ahmet Önder ÜSTÜNDAĞMevlana Koordinatörü
Öğr. Gör. Birol BİRİNCİOĞLUStaj Koordinatörü
Genel Bilgiler
Bölüm Hayvan Yetiştirme ve Islahı, Yemler ve Hayvan Islahı ve Biyometri ve Genetik Anabilim Dallarından oluşmakta, Ziraat Fakültesi çatısı altında dört yıllık eğitim vermekte ve mezunları Ziraat Mühendisi diploması almaktadır.
Tarihçesi
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 27.06.1987 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulmuş, 11.07.1992 tarihinde ise Adnan Menderes Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Eğitim ve Öğretime 1993 - 1994 yılında başlanmıştır. Zootekni Bölümü de ilk olarak 1993-1994 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci almış ve ilk mezunlarını 1997’de vermiştir. 2012 yılında 16’ncı mezunlarını verecektir.
Misyon
Hayvancılık bilimlerine yönelik AR-GE faaliyetleri kapsamında yöre, bölge, ülke ve dünyadaki hayvansal üretim süreçlerine olumlu katkılar sağlamak, Çağdaş bilgi ve teknolojileri özümseyen ve geliştirilmesine yönelik AR-GE çalışmaları yapabilecek donanıma sahip bilim insanları yetiştirmek, ulusal ve uluslararası düzeyde hizmet verebilecek bilgi ve beceri donanımına sahip zooteknist ziraat mühendisleri yetiştirmek.
Vizyon
Çağdaş bilgi ve teknolojiler doğrultusunda hayvansal üretim sorunlarına çok disiplinli araştırma projeleri ile çözümler geliştirmek, Hayvancılık işletmeleri, organizasyonları ve ilgili kuruluşlarla entegrasyon çerçevesinde özellikle nitelikli damızlık yetiştirme, besleme ve biyoteknolojik hizmetler konularında öncülük rolünü oynamak.
Amaç
Zootekni Bölümü, büyükbaş (sığır, manda ve at), küçükbaş (koyun, keçi), kanatlılar (tavuk, bıldırcın, hindi, kaz, ördek, devekuşu) ile diğer (arı, tavşan vb.) hayvanların yetiştirilmesi, beslenmesi ve hayvan ıslahı yanı sıra yemler ve alternatif yem kaynakları, hayvancılıkta biyoteknoloji, hayvancılıkta bilgisayar kullanımı, deneme ve planlama, proje-fizibilite, organizasyon, organik tarım, iyi tarım uygulamaları gibi çok farklı konuları içeren geniş bir alanda eğitim öğretim vererek Zooteknist Ziraat Mühendisleri yetiştirmek ve bu alanlarda çalışmalar yaparak yöresel, bölgesel ve ülkesel sorunların çözümüne katkıda bulunmaktır.
Fiziki Altyapı
Bölümde akademik personel dışında, Personel (Hayvan bakıcısı): 3 kişi, 2 bakıcı lojmanı, Yem depoları ve yem üretim ünitesi (1 ton/saat kapasiteli), Büyükbaş Ünitesi (25 baş sağmal kapasiteli), Küçükbaş Ünitesi (500 başlık koyun deneme ağılı ve sundurma ile 100 başlık keçi ağılı ve sundurma), Kanatlı Ünitesi (1000 tavuk kapasiteli üç bağımsız üniteden oluşan klimatize ve çevre denetimli deneme kümesleri, 400 gözlü bıldırcın kafesi, 1500 tavuk kapasiteli otomatik yumurta kümesi, bir adet laboratuar, bir adet kanatlı kesim ünitesi ve bir adet malzeme deposu), Arıcılık Ünitesi (25 adet arı kolonisi ve 75 adet çiftleştirme kutusu, bir adet yapay tohumlama seti) ve ikisi ön laboratuar olmak üzere toplam 5 adet Laboratuarın yanı sıra biri üniversite merkez kampüsünde diğeri fakülte içerisinde tam donanımlı iki adet merkez laboratuar olanaklarına sahiptir.
Teknik Altyapı
Bölümde akademik personel dışında, Personel (Hayvan bakıcısı): 3 kişi, 2 bakıcı lojmanı, Yem depoları ve yem üretim ünitesi (1 ton/saat kapasiteli), Büyükbaş Ünitesi (25 baş sağmal kapasiteli), Küçükbaş Ünitesi (500 başlık koyun deneme ağılı ve sundurma ile 100 başlık keçi ağılı ve sundurma), Kanatlı Ünitesi (1000 tavuk kapasiteli üç bağımsız üniteden oluşan klimatize ve çevre denetimli deneme kümesleri, 400 gözlü bıldırcın kafesi, 1500 tavuk kapasiteli otomatik yumurta kümesi, bir adet laboratuar, bir adet kanatlı kesim ünitesi ve bir adet malzeme deposu), Arıcılık Ünitesi (25 adet arı kolonisi ve 75 adet çiftleştirme kutusu, bir adet yapay tohumlama seti) ve ikisi ön laboratuar olmak üzere toplam 5 adet Laboratuarın yanı sıra biri üniversite merkez kampüsünde diğeri fakülte içerisinde tam donanımlı iki adet merkez laboratuar olanaklarına sahiptir.
Eğitim - Öğretim Sistemi : Normal Öğretim
Çalışma Şekli : Tam Zamanlı
Derece Düzeyi : Lisans
Eğitim Öğretim Sistemi
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinde açıklandığı şekildedir.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesine göre yatay/dikey geçişlerde kabul esasları şunlardır:
a) Yatay geçişleri, 24/04/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Fakülte Yönetim Kurulu tarafından güz yarıyılı için belirlenen kontenjanlar en geç Haziran ayı, bahar yarıyılı için belirlenen kontenjanlar da en geç Aralık ayı başına kadar Rektörlüğe bildirilir.
b) Fakültenin lisans programları arasında puan türü ve taban puanları dikkate alınarak en geç 5. Yarıyıla kadar yatay geçiş yapılabilir.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan ve stajda başarılı olan mezunlar "Ziraat Mühendisliği-Zootekni alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Kayıt ve Kabul Koşulları
Programa öğrenci kabulü “Adnan Menderes Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sonucuna göre bölüme yerleştirilen öğrenciler ayrıca, Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlediği düzenlemelere göre yatay, dikey ve yandal geçişleri yapabilmektedirler. Bu kapsamda önceki öğrenmeye ilişkin kredi transferleri ve muafiyetler mümkündür. Ayrıca Bilgisayar ve Yabancı Dil (İngilizce, vb.) dersleri için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağlayan öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan öğrenciler mezuniyet için gerekli yeterlilik koşulunu yerine getirmiş olurlar.
Program Profili
Zootekni, ekonomik öneme sahip hayvanların üremesini, yetiştirilmesi, ıslah edilmesini, beslenmesini ve yem üretimini içeren bir bilim dalıdır. Zootekni Bölümü’nün amacı; halk sağlığını, gıda güvenliğini, hayvan refahını ve etiğini kurallara uygun korumayı ilke edinmiş, üretim ekonomisine de önem veren bir anlayışla çiftlikten sofraya hayvansal gıda üretimini sağlamak için yeterli bilgi ve beceriye sahip, mesleğin evrensel ve çağdaş niteliklerini taşıyan, Zooteknist Ziraat Mühendisleri yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri
Zootekni Bölümü’nde dört yıllık eğitimlerini başarı ile tamamlayan öğrenciler Zooteknist Ziraat Mühendisi unvanı ile mezun olurlar. Mezunlarımız Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı kurumlarda, tarımsal araştırma kurumlarında, tarımsal kooperatiflerde, banka ve belediyeler ile tarımsal üretim, ithalat ve ihracat sektörlerinde faaliyet gösteren firmalarda, büyükbaş, küçükbaş, kanatlı hayvan ve arıcılık işletmeleri ve bunlara yem, ekipman ve üretim materyali sağlayan firmalarda, yem sanayinde, hayvansal ürünlerin işlendiği firmalar ile yem ve hayvansal ürünlerin analiz edildiği laboratuarlarda, yem katkı maddeleri pazarlayan yerli ve yabancı özel firmalarda, çiftlik hayvanlarının ıslah edildiği damızlıkçı işletmelerde ve hayvancılık organizasyonlarında çalışmaktadırlar. Ayrıca mezun olan Zooteknistler kendi özel işletmelerini kurarak başarı ile üretim sürecini yönetmektedirler.
Akademik kariyer yapmak isteyen mezunlar ise yurtiçinde ve yurt dışındaki farklı üniversitelerin ilgili bölümlerinde lisansüstü (yüksek lisans, doktora) eğitim yapabilmekte ve akademik kadro olanaklarından da yararlanabilmektedir.
Üst Derece Programlara Geçis
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Sınav değerlendirmeleri Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönergesi 24. (Değişik 22.06.2011 tarih ve 2011-09 nolu Üniv. Sen.), 25. (Notlar ve değerlendirme), 26. (Sınav sonuçlarına itiraz) ve 27. (Ders puanları ve akademik ortalama) Maddelerinde belirtilen sınavlar ve değerlendirme esaslarına göre yapılmaktadır. Bir dersin başarı notu, arasınavlar not ortalamasının %40’ı ile yarıyıl sonu sınav notunun %60’ı toplanarak hesaplanır. Ancak yarıyıl sonu/bütünleme sınavlarından yüz tam not üzerinden en az elli almak zorunludur. Uygulamalı dersin uygulama sınavı yarıyıl sonu kuramsal sınavından önce yapılır. Uygulama sınavından başarısız olan öğrenciye bir uygulama sınavı hakkı daha verilir, bundan da başarısız olan öğrenci yarıyıl sonu sınavına giremez ve dersi tekrarlaması gerekir. Ayrıca, bir dersin yarıyıl sonu sınavına girmek için derse ve uygulamalara devam etmek de gerekir.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Staj Durumu
Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim-Öğretim Rehberi’nde Ziraat Fakültesi Staj Yönergesi ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Her öğrenci 6. Yarıyıl sonu staj döneminde 45 iş günü staj yapmak zorundadır.
İletişim Bilgileri
Adres : Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü Aydın / TURKEY
Telefon : +90 256 772 70 23
Faks : +90 256 772 72 33
İnternet Adresi : http://www.adu.edu.tr/bolum/ziraat/zootekni
E-Posta : mozdogan@adu.edu.tr
Program Çıktıları
1 Sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, ulusal ve uluslar arası çağdaş sorunları ve gelişmeleri takip edebilme becerisi
2 Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, manevi ve kültürel değerlerini benimsemiş, evrensel ve çağdaş gelişmelere açık, Türk dilinin zengin, köklü ve üretken bir dil olduğunu benimsemiş; dil sevgisi ve bilincine sahip; okuma zevki ve alışkanlığı olan ve mesleki anlamda ihtiyaç duyacağı yabancı dili yeteri kadar kullanabilme becerisine sahip olabilme.
3 Bilgisayarın temel donanım birimlerini ve işletim sistemlerini tanıma, internet kullanımı hakkında bilgi sahibi olma ve ofis programlarını kullanarak bilgisayarda belge, elektronik tablo ve sunum hazırlayabilme
4 Matematik, Fen Bilimleri ve Ziraat Mühendisliği konularında teorik ve pratik yeterli bilgiye sahip olma, ziraat mühendisliği sorunlarını tanımlama ve çözme becerisi
5 Paydaşlarla (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, tarımsal birlik, kooperatif, dernek ve tarımsal alanda faaliyet gösteren özel kuruluşlarla) işbirliği, iletişim ve eğitim geliştirme becerisi
6 Ziraat mühendisliği alanında mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
7 Hayvansal üretimle ilgili problemleri tanımlama ve uygun yöntem ve tekniklerle çözme becerisi
8 Hayvansal üretim için gerekli olan doğru teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme becerisi; bu amaçla bilişim teknolojilerinden etkin yararlanabilme becerisi
9 Hayvansal üretimle ilgili konularda bilgilere erişebilme, kaynak araştırması yapabilme, proje hazırlama, araştırma yapma, veri toplama, değerlendirebilme ve tüm bunları bir sistetamtik içerisinde yazılı ve sözlü sunma becerisi
10 Hayvansal üretimle ilgili çalışmalarda bireysel ve ekip üyesi olarak etkin görev ve sorumluluk alabilme
11 Hayvansal üretimin her kademesindeki kişi ve kurumlarla sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme becerisi
12 Ulusal ve uluslararası güncel sorunları takip edebilme, yaşam boyu öğrenme, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleyebilme, kendini sürekli olarak yenileyebilme ve yenilikleri hayvansal üretime aktarabilme becerisi
13 Ziraat mühendisliği kapsamında özellikle hayvansal üretimle ilgili alanlardaki mevzuatı kavrama ve uygulayabilme
14 Ziraat mühendisliği ve bu bağlamda hayvansal üretimdeki uygulamalarda insan sağlığı, hayvan sağlığı ve refahı, çevre ve iş güvenliği ile ilgili konularda bilinç oluşturabilme, girişimcilik ve yenilikçilik konularında farkındalık yaratabilme ve güncel sorunlara çözüm üretebilme becerisi
15 Çiftlik hayvanlarının yetiştirilmesi, ıslahı, bakım ve beslenmesi konusunda yeterli bilgiye sahip olan ve bu bilgileri gıda güvenliği ve halk sağlığına uygun hayvansal ürünler üretmede kullanma becerisine sahip olma
Öğretim Planı
1. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS
KMY164 Temel Kimya Zorunlu 4 0 6
FİZ115 Temel Mekanik Zorunlu 2 0 3
MAT171 Temel Matematik I Zorunlu 2 0 4
YD101 İngilizce Dil Becerileri I Zorunlu 2 0 2
AI101 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I Zorunlu 2 0 2
TD101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
TE110 Genel Ekonomi Zorunlu 2 0 3
ZT101 Zootekniye Giriş Zorunlu 1 2 3
ZT103 Zooteknide Mesleki Bilgisayar Uygulamaları Zorunlu 2 2 3
Sosyal Seçmeli Ders Grubu Bölüm Dışı Seçmeli 2
Toplam AKTS Puanı  30
2. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS
BYL115 Genel Zooloji Zorunlu 2 2 4
YD102 İngilizce Dil Becerileri II Zorunlu 2 0 2
AI102 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II Zorunlu 2 0 2
TD102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
BSM108 Çizim Tekniği Zorunlu 2 2 3
TBY204 Mikrobiyoloji Zorunlu 2 0 3
ZT102 Genel Zootekni Zorunlu 2 2 4
ZT104 Hayvan Anatomisi Zorunlu 2 0 2
ZT106 Tarım Tarihi ve Deontolojisi Zorunlu 2 0 3
TB108 Tarımsal Ekoloji Zorunlu 2 0 3
Sosyal Seçmeli Ders Grubu Bölüm Dışı Seçmeli 2
Toplam AKTS Puanı  30
3. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS
TBB104 Toprak Bilgisi Zorunlu 2 2 4
ZT201 Uygulamalı İstatistik Zorunlu 2 2 4
ZT205 Uygulamalı Genetik Zorunlu 2 2 4
ZT207 Hayvan Fizyolojisi Zorunlu 2 2 3
ZT203 Hayvan Besleme Biyokimyası Zorunlu 3 0 3
TB223 Tarla Bitkileri Yetiştiriciliği Zorunlu 2 2 4
BSM346 Hayvan Yetiştirmede Mekanizasyon Zorunlu 2 0 4
Bölüm İçi Seçmeli Lisans Dersleri (3) Bölüm Seçmeli 4
Toplam AKTS Puanı  30
4. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS
BB201 Bahçe Bitkileri Yetiştiriciliği Zorunlu 2 2 4
BSM216 Hayvansal Üretim Yapıları Zorunlu 2 0 3
ZT204 Hayvancılıkta Biyoteknoloji Zorunlu 2 0 2
ZT206 Üreme Biyolojisi ve Yapay Tohumlama Zorunlu 2 0 3
ST203 Gıda Bilimi ve Teknolojisi Zorunlu 2 2 4
BK210 Bitki Koruma Zorunlu 2 2 4
Bölüm İçi Seçmeli Lisans Dersleri (4) Bölüm Seçmeli 10
Toplam AKTS Puanı  30
5. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS
ZT303 Hayvan Besleme Fizyolojisi ve Metabolizması Zorunlu 2 0 2
ZT305 Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Zorunlu 2 2 4
ZT307 Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Zorunlu 2 2 4
ZT309 Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Zorunlu 2 2 4
ZT301 Staj 1 Zorunlu 0 2 6
Bölüm İçi Seçmeli Lisans Dersleri (5) Bölüm Seçmeli 6
Bölüm Dışı Seçmeli Dersler Bölüm Dışı Seçmeli 4
Toplam AKTS Puanı  30
6. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS
ZT304 Ruminant Besleme Zorunlu 2 2 4
ZT306 Kanatlı Hayvan Besleme Zorunlu 2 2 4
ZT308 Yemler Bilgisi ve Teknolojisi Zorunlu 2 2 4
TB321 Yem Bitkileri ve Çayır Mera Zorunlu 2 0 4
ZT302 Staj 2 Zorunlu 0 2 6
Bölüm İçi Seçmeli Lisans Dersleri (6) Bölüm Seçmeli 4
Bölüm Dışı Seçmeli Dersler Bölüm Dışı Seçmeli 4
Toplam AKTS Puanı  30
7. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS
ZT405 Hayvan Islahının Genetik Esasları Zorunlu 2 0 2
ZT407 Hayvancılık Organizasyonları Zorunlu 2 0 2
ZT409 Hayvan Sağlığı Zorunlu 2 0 2
ZT401 Mesleki Uygulama 1 Zorunlu 0 4 4
ZT403 Proje ve Tez Çalışması 1 Zorunlu 0 2 4
Bölüm İçi Seçmeli Lisans Dersleri (7) Bölüm Seçmeli 16
Toplam AKTS Puanı  30
8. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS
ZT400 Hayvan Islahı Zorunlu 2 2 4
ZT406 Arıcılık Zorunlu 2 2 4
ZT408 Araştırma ve Deneme Metotları Zorunlu 2 0 2
ZT410 Hayvan Davranışları ve Refahı Zorunlu 1 2 2
ZT402 Mesleki Uygulama 2 Zorunlu 0 4 4
ZT404 Proje ve Tez Çalışması 2 Zorunlu 0 2 4
Bölüm İçi Seçmeli Lisans Dersleri (8) Bölüm Seçmeli 10
Toplam AKTS Puanı  30

Seçmeli Dersler
Sosyal Seçmeli Ders Grubu
Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama AKTS
BB103 Hobi Bahçelerinde Yetiştiricilik 2 0 2
BB103 Hobi Bahçelerinde Yetiştiricilik 2 0 2
BK103 Briç 2 0 3
BK103 Briç 2 0 3
BK105 Kişisel Gelişimde Etkili Sunuş Teknikleri 1 1 3
BK105 Kişisel Gelişimde Etkili Sunuş Teknikleri 1 1 3
BK225 Web Tasarımı 1 1 2
BK225 Web Tasarımı 1 1 2
BSM110 Maket Yapım Tekniği 2 0 2
BSM110 Maket Yapım Tekniği 2 0 2
BSM112 Proje Yönetimi 2 0 2
BSM112 Proje Yönetimi 2 0 2
BSM114 Hobi Bahçelerinin Sulanması 2 0 2
BSM114 Hobi Bahçelerinin Sulanması 2 0 2
BSM116 Torna Şekillendirme 2 0 2
BSM116 Torna Şekillendirme 2 0 2
BSM118 Çinicilik 2 0 2
BSM118 Çinicilik 2 0 2
PM107 Çocuk Oyun Alanları 2 0 2
PM107 Çocuk Oyun Alanları 2 0 2
SUM190 Fotoğrafçılık 2 0 2
SUM190 Fotoğrafçılık 2 0 2
SUM191 Olta Balıkçılığı 2 0 2
SUM191 Olta Balıkçılığı 2 0 2
SUM192 Akvaryumculuk 2 0 2
SUM192 Akvaryumculuk 2 0 2
SUM193 Doğa Yürüyüşü ve Kampçılık 2 0 2
SUM193 Doğa Yürüyüşü ve Kampçılık 2 0 2
TB109 Tıbbi Bitkiler ve Kullanım Alanları 2 0 3
TB109 Tıbbi Bitkiler ve Kullanım Alanları 2 0 3
TB110 Tarım ve Çevre 2 0 2
TB110 Tarım ve Çevre 2 0 2
TB111 Şifalı Bitkiler 2 0 2
TB111 Şifalı Bitkiler 2 0 2
TB112 Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları 2 0 2
TB112 Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları 2 0 2
TB115 Kaliteli Ürünler Kaliteli Yaşam 2 0 3
TB115 Kaliteli Ürünler Kaliteli Yaşam 2 0 3
TBB103 Gitar 2 0 2
TBB103 Gitar 2 0 2
TBB108 Çevre Etiği 2 0 3
TBB108 Çevre Etiği 2 0 3
TBB422 Laboratuvarda Güvenlik Teknikleri 2 0 3
TBB422 Laboratuvarda Güvenlik Teknikleri 2 0 3
TBY152 Bilim Tarihi 2 0 3
TBY152 Bilim Tarihi 2 0 3
TBY319 Evde Biyoteknoloji 2 0 3
TBY319 Evde Biyoteknoloji 2 0 3
TE195 İletişim ve Etkili Konuşma 2 0 2
TE195 İletişim ve Etkili Konuşma 2 0 2
Bölüm İçi Seçmeli Lisans Dersleri (3)
Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama AKTS
ZT202 Genetik 2 0 3
ZT420 İleri Programlama Teknikleri 2 0 2
ZT421 İpekböcekçiliği 2 0 2
ZT422 Hayvan Beslemede Laboratuvar Analizleri 2 0 2
ZT423 Yemler ve Hayvan Besleme 2 2 4
ZT424 Rasyon Hazırlama 2 2 4
ZT425 Karma Yem Üretimi ve Teknolojileri 2 0 2
ZT427 Kırmızı Et Üretimi 2 2 4
ZT429 Çiftlik Hayvanlarında Dış Görünüşe Göre Değerlendirme 2 2 4
ZT430 Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar 3 0 4
ZT431 Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Çiftlik Yönetimi 2 2 4
ZT432 Doğum Bilgisi 2 2 4
ZT433 Moleküler Genetik 2 0 2
ZT434 Kürk Hayvancılığı 2 0 2
ZT435 Süs ve Hobi Hayvanları Yetiştiriciliği 2 2 4
ZT436 Manda Yetiştiriciliği 2 0 2
ZT437 Akrabalık ve Akrabalık Derecesini Hesaplama Yöntemleri 2 2 4
ZT438 Sürdürülebilir Hayvancılık 2 0 2
ZT439 At Yetiştiriciliği 2 0 2
ZT440 Deve Yetiştiriciliği 2 0 2
ZT441 Domuz Yetiştiriciliği 2 0 2
ZT442 Endüstriyel Kanatlı Eti Üretimi 2 0 2
ZT443 Sığırcılıkta Sürü Yönetimi 2 2 4
ZT444 Damızlık Yetiştiriciliği ve Kuluçkacılık 2 0 2
ZT445 Hayvancılıkta Genetik Kaynaklar 2 0 2
ZT446 Genetik Laboratuvar Temel Teknikleri 2 0 2
ZT447 Hayvan Yetiştirme Mevzuatı 2 0 2
ZT448 Koyunlarda Otlatma ve Sürü Yönetimi 2 2 4
ZT449 Süt İneklerinin Beslenmesi 2 0 2
ZT450 Kaba Yemler ve Silaj Teknolojisi 2 0 2
ZT451 Bilgisayar Destekli Rasyon Hazırlama 2 0 2
ZT452 Sığır Besiciliği 2 0 2
ZT453 Moleküler İşaretleyiciler ve Analiz Yöntemleri 3 0 4
ZT454 Süt İneklerinde Beslenme Yönetimi 2 0 2
ZT455 Sığırlarda Karkas ve Değerlendirme 2 0 2
ZT456 Koyunlarda Üreme Davranışları 2 0 2
ZT457 Koyun Eti Üretim Sistemleri 2 0 2
ZT458 Süt Keçiciliği 2 0 2
ZT459 Hayvansal Lifler 2 2 4
ZT460 Hayvancılıkta Tescil 2 0 2
ZT461 Genom Analizi 2 2 4
ZT462 İstatistik 2 0 3
ZT464 Moleküler Filogenetik 3 0 4
ZT465 Rekombinant DNA Teknikleri 3 0 4
Bölüm İçi Seçmeli Lisans Dersleri (4)
Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama AKTS
ZT202 Genetik 2 0 3
ZT420 İleri Programlama Teknikleri 2 0 2
ZT421 İpekböcekçiliği 2 0 2
ZT422 Hayvan Beslemede Laboratuvar Analizleri 2 0 2
ZT423 Yemler ve Hayvan Besleme 2 2 4
ZT424 Rasyon Hazırlama 2 2 4
ZT425 Karma Yem Üretimi ve Teknolojileri 2 0 2
ZT427 Kırmızı Et Üretimi 2 2 4
ZT429 Çiftlik Hayvanlarında Dış Görünüşe Göre Değerlendirme 2 2 4
ZT430 Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar 3 0 4
ZT431 Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Çiftlik Yönetimi 2 2 4
ZT432 Doğum Bilgisi 2 2 4
ZT433 Moleküler Genetik 2 0 2
ZT434 Kürk Hayvancılığı 2 0 2
ZT435 Süs ve Hobi Hayvanları Yetiştiriciliği 2 2 4
ZT436 Manda Yetiştiriciliği 2 0 2
ZT437 Akrabalık ve Akrabalık Derecesini Hesaplama Yöntemleri 2 2 4
ZT438 Sürdürülebilir Hayvancılık 2 0 2
ZT439 At Yetiştiriciliği 2 0 2
ZT440 Deve Yetiştiriciliği 2 0 2
ZT441 Domuz Yetiştiriciliği 2 0 2
ZT442 Endüstriyel Kanatlı Eti Üretimi 2 0 2
ZT443 Sığırcılıkta Sürü Yönetimi 2 2 4
ZT444 Damızlık Yetiştiriciliği ve Kuluçkacılık 2 0 2
ZT445 Hayvancılıkta Genetik Kaynaklar 2 0 2
ZT446 Genetik Laboratuvar Temel Teknikleri 2 0 2
ZT447 Hayvan Yetiştirme Mevzuatı 2 0 2
ZT448 Koyunlarda Otlatma ve Sürü Yönetimi 2 2 4
ZT449 Süt İneklerinin Beslenmesi 2 0 2
ZT450 Kaba Yemler ve Silaj Teknolojisi 2 0 2
ZT451 Bilgisayar Destekli Rasyon Hazırlama 2 0 2
ZT452 Sığır Besiciliği 2 0 2
ZT453 Moleküler İşaretleyiciler ve Analiz Yöntemleri 3 0 4
ZT454 Süt İneklerinde Beslenme Yönetimi 2 0 2
ZT455 Sığırlarda Karkas ve Değerlendirme 2 0 2
ZT456 Koyunlarda Üreme Davranışları 2 0 2
ZT457 Koyun Eti Üretim Sistemleri 2 0 2
ZT458 Süt Keçiciliği 2 0 2
ZT459 Hayvansal Lifler 2 2 4
ZT460 Hayvancılıkta Tescil 2 0 2
ZT461 Genom Analizi 2 2 4
ZT462 İstatistik 2 0 3
ZT464 Moleküler Filogenetik 3 0 4
ZT465 Rekombinant DNA Teknikleri 3 0 4
Bölüm İçi Seçmeli Lisans Dersleri (5)
Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama AKTS
ZT202 Genetik 2 0 3
ZT420 İleri Programlama Teknikleri 2 0 2
ZT421 İpekböcekçiliği 2 0 2
ZT422 Hayvan Beslemede Laboratuvar Analizleri 2 0 2
ZT423 Yemler ve Hayvan Besleme 2 2 4
ZT424 Rasyon Hazırlama 2 2 4
ZT425 Karma Yem Üretimi ve Teknolojileri 2 0 2
ZT427 Kırmızı Et Üretimi 2 2 4
ZT429 Çiftlik Hayvanlarında Dış Görünüşe Göre Değerlendirme 2 2 4
ZT430 Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar 3 0 4
ZT431 Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Çiftlik Yönetimi 2 2 4
ZT432 Doğum Bilgisi 2 2 4
ZT433 Moleküler Genetik 2 0 2
ZT434 Kürk Hayvancılığı 2 0 2
ZT435 Süs ve Hobi Hayvanları Yetiştiriciliği 2 2 4
ZT436 Manda Yetiştiriciliği 2 0 2
ZT437 Akrabalık ve Akrabalık Derecesini Hesaplama Yöntemleri 2 2 4
ZT438 Sürdürülebilir Hayvancılık 2 0 2
ZT439 At Yetiştiriciliği 2 0 2
ZT440 Deve Yetiştiriciliği 2 0 2
ZT441 Domuz Yetiştiriciliği 2 0 2
ZT442 Endüstriyel Kanatlı Eti Üretimi 2 0 2
ZT443 Sığırcılıkta Sürü Yönetimi 2 2 4
ZT444 Damızlık Yetiştiriciliği ve Kuluçkacılık 2 0 2
ZT445 Hayvancılıkta Genetik Kaynaklar 2 0 2
ZT446 Genetik Laboratuvar Temel Teknikleri 2 0 2
ZT447 Hayvan Yetiştirme Mevzuatı 2 0 2
ZT448 Koyunlarda Otlatma ve Sürü Yönetimi 2 2 4
ZT449 Süt İneklerinin Beslenmesi 2 0 2
ZT450 Kaba Yemler ve Silaj Teknolojisi 2 0 2
ZT451 Bilgisayar Destekli Rasyon Hazırlama 2 0 2
ZT452 Sığır Besiciliği 2 0 2
ZT453 Moleküler İşaretleyiciler ve Analiz Yöntemleri 3 0 4
ZT454 Süt İneklerinde Beslenme Yönetimi 2 0 2
ZT455 Sığırlarda Karkas ve Değerlendirme 2 0 2
ZT456 Koyunlarda Üreme Davranışları 2 0 2
ZT457 Koyun Eti Üretim Sistemleri 2 0 2
ZT458 Süt Keçiciliği 2 0 2
ZT459 Hayvansal Lifler 2 2 4
ZT460 Hayvancılıkta Tescil 2 0 2
ZT461 Genom Analizi 2 2 4
ZT462 İstatistik 2 0 3
ZT464 Moleküler Filogenetik 3 0 4
ZT465 Rekombinant DNA Teknikleri 3 0 4
Bölüm İçi Seçmeli Lisans Dersleri (6)
Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama AKTS
ZT202 Genetik 2 0 3
ZT420 İleri Programlama Teknikleri 2 0 2
ZT421 İpekböcekçiliği 2 0 2
ZT422 Hayvan Beslemede Laboratuvar Analizleri 2 0 2
ZT423 Yemler ve Hayvan Besleme 2 2 4
ZT424 Rasyon Hazırlama 2 2 4
ZT425 Karma Yem Üretimi ve Teknolojileri 2 0 2
ZT427 Kırmızı Et Üretimi 2 2 4
ZT429 Çiftlik Hayvanlarında Dış Görünüşe Göre Değerlendirme 2 2 4
ZT430 Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar 3 0 4
ZT431 Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Çiftlik Yönetimi 2 2 4
ZT432 Doğum Bilgisi 2 2 4
ZT433 Moleküler Genetik 2 0 2
ZT434 Kürk Hayvancılığı 2 0 2
ZT435 Süs ve Hobi Hayvanları Yetiştiriciliği 2 2 4
ZT436 Manda Yetiştiriciliği 2 0 2
ZT437 Akrabalık ve Akrabalık Derecesini Hesaplama Yöntemleri 2 2 4
ZT438 Sürdürülebilir Hayvancılık 2 0 2
ZT439 At Yetiştiriciliği 2 0 2
ZT440 Deve Yetiştiriciliği 2 0 2
ZT441 Domuz Yetiştiriciliği 2 0 2
ZT442 Endüstriyel Kanatlı Eti Üretimi 2 0 2
ZT443 Sığırcılıkta Sürü Yönetimi 2 2 4
ZT444 Damızlık Yetiştiriciliği ve Kuluçkacılık 2 0 2
ZT445 Hayvancılıkta Genetik Kaynaklar 2 0 2
ZT446 Genetik Laboratuvar Temel Teknikleri 2 0 2
ZT447 Hayvan Yetiştirme Mevzuatı 2 0 2
ZT448 Koyunlarda Otlatma ve Sürü Yönetimi 2 2 4
ZT449 Süt İneklerinin Beslenmesi 2 0 2
ZT450 Kaba Yemler ve Silaj Teknolojisi 2 0 2
ZT451 Bilgisayar Destekli Rasyon Hazırlama 2 0 2
ZT452 Sığır Besiciliği 2 0 2
ZT453 Moleküler İşaretleyiciler ve Analiz Yöntemleri 3 0 4
ZT454 Süt İneklerinde Beslenme Yönetimi 2 0 2
ZT455 Sığırlarda Karkas ve Değerlendirme 2 0 2
ZT456 Koyunlarda Üreme Davranışları 2 0 2
ZT457 Koyun Eti Üretim Sistemleri 2 0 2
ZT458 Süt Keçiciliği 2 0 2
ZT459 Hayvansal Lifler 2 2 4
ZT460 Hayvancılıkta Tescil 2 0 2
ZT461 Genom Analizi 2 2 4
ZT462 İstatistik 2 0 3
ZT464 Moleküler Filogenetik 3 0 4
ZT465 Rekombinant DNA Teknikleri 3 0 4
Bölüm İçi Seçmeli Lisans Dersleri (7)
Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama AKTS
ZT202 Genetik 2 0 3
ZT420 İleri Programlama Teknikleri 2 0 2
ZT421 İpekböcekçiliği 2 0 2
ZT422 Hayvan Beslemede Laboratuvar Analizleri 2 0 2
ZT423 Yemler ve Hayvan Besleme 2 2 4
ZT424 Rasyon Hazırlama 2 2 4
ZT425 Karma Yem Üretimi ve Teknolojileri 2 0 2
ZT427 Kırmızı Et Üretimi 2 2 4
ZT429 Çiftlik Hayvanlarında Dış Görünüşe Göre Değerlendirme 2 2 4
ZT430 Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar 3 0 4
ZT431 Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Çiftlik Yönetimi 2 2 4
ZT432 Doğum Bilgisi 2 2 4
ZT433 Moleküler Genetik 2 0 2
ZT434 Kürk Hayvancılığı 2 0 2
ZT435 Süs ve Hobi Hayvanları Yetiştiriciliği 2 2 4
ZT436 Manda Yetiştiriciliği 2 0 2
ZT437 Akrabalık ve Akrabalık Derecesini Hesaplama Yöntemleri 2 2 4
ZT438 Sürdürülebilir Hayvancılık 2 0 2
ZT439 At Yetiştiriciliği 2 0 2
ZT440 Deve Yetiştiriciliği 2 0 2
ZT441 Domuz Yetiştiriciliği 2 0 2
ZT442 Endüstriyel Kanatlı Eti Üretimi 2 0 2
ZT443 Sığırcılıkta Sürü Yönetimi 2 2 4
ZT444 Damızlık Yetiştiriciliği ve Kuluçkacılık 2 0 2
ZT445 Hayvancılıkta Genetik Kaynaklar 2 0 2
ZT446 Genetik Laboratuvar Temel Teknikleri 2 0 2
ZT447 Hayvan Yetiştirme Mevzuatı 2 0 2
ZT448 Koyunlarda Otlatma ve Sürü Yönetimi 2 2 4
ZT449 Süt İneklerinin Beslenmesi 2 0 2
ZT450 Kaba Yemler ve Silaj Teknolojisi 2 0 2
ZT451 Bilgisayar Destekli Rasyon Hazırlama 2 0 2
ZT452 Sığır Besiciliği 2 0 2
ZT453 Moleküler İşaretleyiciler ve Analiz Yöntemleri 3 0 4
ZT454 Süt İneklerinde Beslenme Yönetimi 2 0 2
ZT455 Sığırlarda Karkas ve Değerlendirme 2 0 2
ZT456 Koyunlarda Üreme Davranışları 2 0 2
ZT457 Koyun Eti Üretim Sistemleri 2 0 2
ZT458 Süt Keçiciliği 2 0 2
ZT459 Hayvansal Lifler 2 2 4
ZT460 Hayvancılıkta Tescil 2 0 2
ZT461 Genom Analizi 2 2 4
ZT462 İstatistik 2 0 3
ZT464 Moleküler Filogenetik 3 0 4
ZT465 Rekombinant DNA Teknikleri 3 0 4
Bölüm İçi Seçmeli Lisans Dersleri (8)
Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama AKTS
ZT202 Genetik 2 0 3
ZT420 İleri Programlama Teknikleri 2 0 2
ZT421 İpekböcekçiliği 2 0 2
ZT422 Hayvan Beslemede Laboratuvar Analizleri 2 0 2
ZT423 Yemler ve Hayvan Besleme 2 2 4
ZT424 Rasyon Hazırlama 2 2 4
ZT425 Karma Yem Üretimi ve Teknolojileri 2 0 2
ZT427 Kırmızı Et Üretimi 2 2 4
ZT429 Çiftlik Hayvanlarında Dış Görünüşe Göre Değerlendirme 2 2 4
ZT430 Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar 3 0 4
ZT431 Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Çiftlik Yönetimi 2 2 4
ZT432 Doğum Bilgisi 2 2 4
ZT433 Moleküler Genetik 2 0 2
ZT434 Kürk Hayvancılığı 2 0 2
ZT435 Süs ve Hobi Hayvanları Yetiştiriciliği 2 2 4
ZT436 Manda Yetiştiriciliği 2 0 2
ZT437 Akrabalık ve Akrabalık Derecesini Hesaplama Yöntemleri 2 2 4
ZT438 Sürdürülebilir Hayvancılık 2 0 2
ZT439 At Yetiştiriciliği 2 0 2
ZT440 Deve Yetiştiriciliği 2 0 2
ZT441 Domuz Yetiştiriciliği 2 0 2
ZT442 Endüstriyel Kanatlı Eti Üretimi 2 0 2
ZT443 Sığırcılıkta Sürü Yönetimi 2 2 4
ZT444 Damızlık Yetiştiriciliği ve Kuluçkacılık 2 0 2
ZT445 Hayvancılıkta Genetik Kaynaklar 2 0 2
ZT446 Genetik Laboratuvar Temel Teknikleri 2 0 2
ZT447 Hayvan Yetiştirme Mevzuatı 2 0 2
ZT448 Koyunlarda Otlatma ve Sürü Yönetimi 2 2 4
ZT449 Süt İneklerinin Beslenmesi 2 0 2
ZT450 Kaba Yemler ve Silaj Teknolojisi 2 0 2
ZT451 Bilgisayar Destekli Rasyon Hazırlama 2 0 2
ZT452 Sığır Besiciliği 2 0 2
ZT453 Moleküler İşaretleyiciler ve Analiz Yöntemleri 3 0 4
ZT454 Süt İneklerinde Beslenme Yönetimi 2 0 2
ZT455 Sığırlarda Karkas ve Değerlendirme 2 0 2
ZT456 Koyunlarda Üreme Davranışları 2 0 2
ZT457 Koyun Eti Üretim Sistemleri 2 0 2
ZT458 Süt Keçiciliği 2 0 2
ZT459 Hayvansal Lifler 2 2 4
ZT460 Hayvancılıkta Tescil 2 0 2
ZT461 Genom Analizi 2 2 4
ZT462 İstatistik 2 0 3
ZT464 Moleküler Filogenetik 3 0 4
ZT465 Rekombinant DNA Teknikleri 3 0 4
Bölüm Dışı Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama AKTS
ST101 Süt ve Süt Ürünleri İşleme Teknolojisi 2 2 4
ST101 Süt ve Süt Ürünleri İşleme Teknolojisi 2 2 4
ST103 Süt Ürünleri ve Beslenme 2 0 2
ST103 Süt Ürünleri ve Beslenme 2 0 2
ST305 Süt Teknolojisinde Gıda Güvenliği 2 2 4
ST305 Süt Teknolojisinde Gıda Güvenliği 2 2 4
SUM212 Biyolojik Çeşitlilik 2 0 3
SUM212 Biyolojik Çeşitlilik 2 0 3
SUM313 Su Ürünleri Mevzuatı ve Deniz Hukuku 2 0 3
SUM313 Su Ürünleri Mevzuatı ve Deniz Hukuku 2 0 3
SUM399 Balık Yetiştiriciliği 2 2 4
SUM399 Balık Yetiştiriciliği 2 2 4
TB317 Tarımsal Üretimde Alternatif Ara Bitki Kullanımı 2 2 5
TB317 Tarımsal Üretimde Alternatif Ara Bitki Kullanımı 2 2 5
TE312 Tarımsal Proje Hazırlama ve Değerlendirme 2 2 4
TE312 Tarımsal Proje Hazırlama ve Değerlendirme 2 2 4