Zootekni
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. Mürsel ÖZDOĞANBölüm Başkanı
Birim Koordinatörleri
Doç. Dr. Murat YILMAZBologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Doç. Dr. Murat YILMAZErasmus Değişim Koordinatörü
Doç. Dr. Murat YILMAZFarabi Değişim Koordinatörü
Doç. Dr. Murat YILMAZMevlana Koordinatörü
Genel Bilgiler
Bölüm Hayvan Yetiştirme ve Islahı, Yemler ve Hayvan Islahı ve Biyometri ve Genetik Anabilim Dallarından oluşmakta, Ziraat Fakültesi çatısı altında dört yıllık eğitim vermekte ve mezunları Ziraat Mühendisi diploması almaktadır.
Tarihçesi
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 27.06.1987 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulmuş, 11.07.1992 tarihinde ise Adnan Menderes Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Eğitim ve Öğretime 1993 - 1994 yılında başlanmıştır. Zootekni Bölümü de ilk olarak 1993-1994 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci almış ve ilk mezunlarını 1997’de vermiştir. 2012 yılında 16’ncı mezunlarını verecektir.
Misyon
Hayvancılık bilimlerine yönelik AR-GE faaliyetleri kapsamında yöre, bölge, ülke ve dünyadaki hayvansal üretim süreçlerine olumlu katkılar sağlamak, Çağdaş bilgi ve teknolojileri özümseyen ve geliştirilmesine yönelik AR-GE çalışmaları yapabilecek donanıma sahip bilim insanları yetiştirmek, ulusal ve uluslararası düzeyde hizmet verebilecek bilgi ve beceri donanımına sahip zooteknist ziraat mühendisleri yetiştirmek.
Vizyon
Çağdaş bilgi ve teknolojiler doğrultusunda hayvansal üretim sorunlarına çok disiplinli araştırma projeleri ile çözümler geliştirmek, Hayvancılık işletmeleri, organizasyonları ve ilgili kuruluşlarla entegrasyon çerçevesinde özellikle nitelikli damızlık yetiştirme, besleme ve biyoteknolojik hizmetler konularında öncülük rolünü oynamak.
Amaç
Zootekni Bölümü, büyükbaş (sığır, manda ve at), küçükbaş (koyun, keçi), kanatlılar (tavuk, bıldırcın, hindi, kaz, ördek, devekuşu) ile diğer (arı, tavşan vb.) hayvanların yetiştirilmesi, beslenmesi ve hayvan ıslahı yanı sıra yemler ve alternatif yem kaynakları, hayvancılıkta biyoteknoloji, hayvancılıkta bilgisayar kullanımı, deneme ve planlama, proje-fizibilite, organizasyon, organik tarım, iyi tarım uygulamaları gibi çok farklı konuları içeren geniş bir alanda eğitim öğretim vererek Zooteknist Ziraat Mühendisleri yetiştirmek ve bu alanlarda çalışmalar yaparak yöresel, bölgesel ve ülkesel sorunların çözümüne katkıda bulunmaktır.
Fiziki Altyapı
Bölümde akademik personel dışında, Personel (Hayvan bakıcısı): 3 kişi, 2 bakıcı lojmanı, Yem depoları ve yem üretim ünitesi (1 ton/saat kapasiteli), Büyükbaş Ünitesi (25 baş sağmal kapasiteli), Küçükbaş Ünitesi (500 başlık koyun deneme ağılı ve sundurma ile 100 başlık keçi ağılı ve sundurma), Kanatlı Ünitesi (1000 tavuk kapasiteli üç bağımsız üniteden oluşan klimatize ve çevre denetimli deneme kümesleri, 400 gözlü bıldırcın kafesi, 1500 tavuk kapasiteli otomatik yumurta kümesi, bir adet laboratuar, bir adet kanatlı kesim ünitesi ve bir adet malzeme deposu), Arıcılık Ünitesi (25 adet arı kolonisi ve 75 adet çiftleştirme kutusu, bir adet yapay tohumlama seti) ve ikisi ön laboratuar olmak üzere toplam 5 adet Laboratuarın yanı sıra biri üniversite merkez kampüsünde diğeri fakülte içerisinde tam donanımlı iki adet merkez laboratuar olanaklarına sahiptir.
Teknik Altyapı
Bölümde akademik personel dışında, Personel (Hayvan bakıcısı): 3 kişi, 2 bakıcı lojmanı, Yem depoları ve yem üretim ünitesi (1 ton/saat kapasiteli), Büyükbaş Ünitesi (25 baş sağmal kapasiteli), Küçükbaş Ünitesi (500 başlık koyun deneme ağılı ve sundurma ile 100 başlık keçi ağılı ve sundurma), Kanatlı Ünitesi (1000 tavuk kapasiteli üç bağımsız üniteden oluşan klimatize ve çevre denetimli deneme kümesleri, 400 gözlü bıldırcın kafesi, 1500 tavuk kapasiteli otomatik yumurta kümesi, bir adet laboratuar, bir adet kanatlı kesim ünitesi ve bir adet malzeme deposu), Arıcılık Ünitesi (25 adet arı kolonisi ve 75 adet çiftleştirme kutusu, bir adet yapay tohumlama seti) ve ikisi ön laboratuar olmak üzere toplam 5 adet Laboratuarın yanı sıra biri üniversite merkez kampüsünde diğeri fakülte içerisinde tam donanımlı iki adet merkez laboratuar olanaklarına sahiptir.
Birimin Kadrosu
Prof. Dr. İbrahim CEMAL
Prof. Dr. Kadir KIZILKAYA
Prof. Dr. Mustafa AKŞİT
Prof. Dr. Mete KARACAOĞLU
Prof. Dr. Mürsel ÖZDOĞAN
Prof. Dr. Atakan KOÇ
Prof. Dr. Orhan KARACA
Prof. Dr. Tufan ALTIN
Doç. Dr. Murat YILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Hulusi AKÇAY
Yrd. Doç. Dr. Gürhan KELEŞ
Öğr. Gör. Dr. Onur YILMAZ
Öğr. Gör. Birol BİRİNCİOĞLU
Arş. Gör. Nezih ATA
Arş. Gör. Zeynep YARDIM
Arş. Gör. Ahmet Önder ÜSTÜNDAĞ
Eğitim - Öğretim Sistemi : Normal Öğretim
Çalışma Şekli : Tam Zamanlı
Derece Düzeyi : Lisans
Eğitim Öğretim Sistemi
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinde açıklandığı şekildedir.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesine göre yatay/dikey geçişlerde kabul esasları şunlardır:
a) Yatay geçişleri, 24/04/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Fakülte Yönetim Kurulu tarafından güz yarıyılı için belirlenen kontenjanlar en geç Haziran ayı, bahar yarıyılı için belirlenen kontenjanlar da en geç Aralık ayı başına kadar Rektörlüğe bildirilir.
b) Fakültenin lisans programları arasında puan türü ve taban puanları dikkate alınarak en geç 5. Yarıyıla kadar yatay geçiş yapılabilir.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan ve stajda başarılı olan mezunlar "Ziraat Mühendisliği-Zootekni alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Kayıt ve Kabul Koşulları
Programa öğrenci kabulü “Adnan Menderes Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sonucuna göre bölüme yerleştirilen öğrenciler ayrıca, Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlediği düzenlemelere göre yatay, dikey ve yandal geçişleri yapabilmektedirler. Bu kapsamda önceki öğrenmeye ilişkin kredi transferleri ve muafiyetler mümkündür. Ayrıca Bilgisayar ve Yabancı Dil (İngilizce, vb.) dersleri için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağlayan öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan öğrenciler mezuniyet için gerekli yeterlilik koşulunu yerine getirmiş olurlar.
Program Profili
Zootekni, ekonomik öneme sahip hayvanların üremesini, yetiştirilmesi, ıslah edilmesini, beslenmesini ve yem üretimini içeren bir bilim dalıdır. Zootekni Bölümü’nün amacı; halk sağlığını, gıda güvenliğini, hayvan refahını ve etiğini kurallara uygun korumayı ilke edinmiş, üretim ekonomisine de önem veren bir anlayışla çiftlikten sofraya hayvansal gıda üretimini sağlamak için yeterli bilgi ve beceriye sahip, mesleğin evrensel ve çağdaş niteliklerini taşıyan, Zooteknist Ziraat Mühendisleri yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri
Zootekni Bölümü’nde dört yıllık eğitimlerini başarı ile tamamlayan öğrenciler Zooteknist Ziraat Mühendisi unvanı ile mezun olurlar. Mezunlarımız Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı kurumlarda, tarımsal araştırma kurumlarında, tarımsal kooperatiflerde, banka ve belediyeler ile tarımsal üretim, ithalat ve ihracat sektörlerinde faaliyet gösteren firmalarda, büyükbaş, küçükbaş, kanatlı hayvan ve arıcılık işletmeleri ve bunlara yem, ekipman ve üretim materyali sağlayan firmalarda, yem sanayinde, hayvansal ürünlerin işlendiği firmalar ile yem ve hayvansal ürünlerin analiz edildiği laboratuarlarda, yem katkı maddeleri pazarlayan yerli ve yabancı özel firmalarda, çiftlik hayvanlarının ıslah edildiği damızlıkçı işletmelerde ve hayvancılık organizasyonlarında çalışmaktadırlar. Ayrıca mezun olan Zooteknistler kendi özel işletmelerini kurarak başarı ile üretim sürecini yönetmektedirler.
Akademik kariyer yapmak isteyen mezunlar ise yurtiçinde ve yurt dışındaki farklı üniversitelerin ilgili bölümlerinde lisansüstü (yüksek lisans, doktora) eğitim yapabilmekte ve akademik kadro olanaklarından da yararlanabilmektedir.
Üst Derece Programlara Geçis
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Sınav değerlendirmeleri Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönergesi 24. (Değişik 22.06.2011 tarih ve 2011-09 nolu Üniv. Sen.), 25. (Notlar ve değerlendirme), 26. (Sınav sonuçlarına itiraz) ve 27. (Ders puanları ve akademik ortalama) Maddelerinde belirtilen sınavlar ve değerlendirme esaslarına göre yapılmaktadır. Bir dersin başarı notu, arasınavlar not ortalamasının %40’ı ile yarıyıl sonu sınav notunun %60’ı toplanarak hesaplanır. Ancak yarıyıl sonu/bütünleme sınavlarından yüz tam not üzerinden en az elli almak zorunludur. Uygulamalı dersin uygulama sınavı yarıyıl sonu kuramsal sınavından önce yapılır. Uygulama sınavından başarısız olan öğrenciye bir uygulama sınavı hakkı daha verilir, bundan da başarısız olan öğrenci yarıyıl sonu sınavına giremez ve dersi tekrarlaması gerekir. Ayrıca, bir dersin yarıyıl sonu sınavına girmek için derse ve uygulamalara devam etmek de gerekir.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Staj Durumu
Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim-Öğretim Rehberi’nde Ziraat Fakültesi Staj Yönergesi ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Her öğrenci 6. Yarıyıl sonu staj döneminde 45 iş günü staj yapmak zorundadır.
İletişim Bilgileri
Adres : Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü Aydın / TURKEY
Telefon : +90 256 772 70 23
Faks : +90 256 772 72 33
İnternet Adresi : http://www.adu.edu.tr/bolum/ziraat/zootekni
E-Posta : mozdogan@adu.edu.tr
Program Çıktıları
1 Sosyal, kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, ulusal ve uluslar arası çağdaş sorunları ve gelişmeleri takip edebilme becerisi
2 Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, manevi ve kültürel değerlerini benimsemiş, evrensel ve çağdaş gelişmelere açık, Türk dilinin zengin, köklü ve üretken bir dil olduğunu benimsemiş; dil sevgisi ve bilincine sahip; okuma zevki ve alışkanlığı olan ve mesleki anlamda ihtiyaç duyacağı yabancı dili yeteri kadar kullanabilme becerisine sahip olabilme.
3 Bilgisayarın temel donanım birimlerini ve işletim sistemlerini tanıma, internet kullanımı hakkında bilgi sahibi olma ve ofis programlarını kullanarak bilgisayarda belge, elektronik tablo ve sunum hazırlayabilme
4 Matematik, Fen Bilimleri ve Ziraat Mühendisliği konularında teorik ve pratik yeterli bilgiye sahip olma, ziraat mühendisliği sorunlarını tanımlama ve çözme becerisi
5 Paydaşlarla (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, tarımsal birlik, kooperatif, dernek ve tarımsal alanda faaliyet gösteren özel kuruluşlarla) işbirliği, iletişim ve eğitim geliştirme becerisi
6 Ziraat mühendisliği alanında mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
7 Hayvansal üretimle ilgili problemleri tanımlama ve uygun yöntem ve tekniklerle çözme becerisi
8 Hayvansal üretim için gerekli olan doğru teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme becerisi; bu amaçla bilişim teknolojilerinden etkin yararlanabilme becerisi
9 Hayvansal üretimle ilgili konularda bilgilere erişebilme, kaynak araştırması yapabilme, proje hazırlama, araştırma yapma, veri toplama, değerlendirebilme ve tüm bunları bir sistetamtik içerisinde yazılı ve sözlü sunma becerisi
10 Hayvansal üretimle ilgili çalışmalarda bireysel ve ekip üyesi olarak etkin görev ve sorumluluk alabilme
11 Hayvansal üretimin her kademesindeki kişi ve kurumlarla sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme becerisi
12 Ulusal ve uluslararası güncel sorunları takip edebilme, yaşam boyu öğrenme, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleyebilme, kendini sürekli olarak yenileyebilme ve yenilikleri hayvansal üretime aktarabilme becerisi
13 Ziraat mühendisliği kapsamında özellikle hayvansal üretimle ilgili alanlardaki mevzuatı kavrama ve uygulayabilme
14 Ziraat mühendisliği ve bu bağlamda hayvansal üretimdeki uygulamalarda insan sağlığı, hayvan sağlığı ve refahı, çevre ve iş güvenliği ile ilgili konularda bilinç oluşturabilme, girişimcilik ve yenilikçilik konularında farkındalık yaratabilme ve güncel sorunlara çözüm üretebilme becerisi
15 Çiftlik hayvanlarının yetiştirilmesi, ıslahı, bakım ve beslenmesi konusunda yeterli bilgiye sahip olan ve bu bilgileri gıda güvenliği ve halk sağlığına uygun hayvansal ürünler üretmede kullanma becerisine sahip olma
Öğretim Planı
1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS
351101Aİ101 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I Zorunlu 2 0 2
351101TB103 Kimya Zorunlu 2 2 4
351101TB111 Genel Ekonomi Zorunlu 2 0 3
351101TB115 Matematik I Zorunlu 2 2 4
351101TB117 Temel Fizik Zorunlu 2 0 3
351101TBT103 Mesleki Bilgisayar Uygulamaları Seçmeli 2 2 3
351101TD101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
351101TM123 Zootekniye Giriş Zorunlu 1 2 3
351101YD101 Yabancı Dil I Zorunlu 4 0 4
SHD001 Üniversite Seçmeli Havuz Dersi Üniversite Seçmeli Havuz Dersi  -   -  2
Toplam AKTS Puanı  30
2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS
351102Aİ102 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II Zorunlu 2 0 2
351102TB112 Zooloji Zorunlu 2 2 4
351102TD102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
351102TM104 Tarımsal Ekoloji Zorunlu 2 0 3
351102TM106 Tarım Tarihi ve Deontolojisi Zorunlu 2 0 3
351102TM130 Çizim Tekniği Zorunlu 1 2 3
351102TM132 Genel Zootekni Zorunlu 2 2 4
351102TM134 Genel Mikrobiyoloji Zorunlu 2 0 3
351102YD102 Yabancı Dil II Zorunlu 4 0 4
SHD002 Üniversite Seçmeli Havuz Dersi Üniversite Seçmeli Havuz Dersi  -   -  2
Toplam AKTS Puanı  30
3. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS
351103TB205 Biyokimya Zorunlu 3 0 4
351103TM201 Tarla Bitkileri Yetiştiriciliği Zorunlu 2 2 4
351103TM203 Toprak Bilgisi Zorunlu 2 2 4
351103TM213 Uygulamalı İstatistik Zorunlu 2 2 4
351103TM249 Genetik Zorunlu 2 2 4
351103TM255 Hayvan Anatomisi Zorunlu 2 0 4
351103TM257 Hayvancılıkta Mekanizasyon Zorunlu 2 0 4
SHD003 Üniversite Seçmeli Havuz Dersi Üniversite Seçmeli Havuz Dersi  -   -  2
Toplam AKTS Puanı  30
4. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS
351104TM202 Bahçe Bitkileri Yetiştiriciliği Zorunlu 2 2 4
351104TM216 Bitki Koruma Zorunlu 2 2 4
351104TM256 Hayvan Fizyolojisi Zorunlu 2 0 4
351104TM258 Hayvansal Üretim Yapıları Zorunlu 2 0 4
351104TM262 Hayvancılıkta Biyoteknoloji Zorunlu 2 0 4
351104TM276 Gıda Bilimi ve Teknolojisi Zorunlu 2 2 4
351104TM278 Üreme Biyolojisi ve Yapay Tohumlama Zorunlu 2 0 4
SHD004 Üniversite Seçmeli Havuz Dersi Üniversite Seçmeli Havuz Dersi  -   -  2
Toplam AKTS Puanı  30
5. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS
351105STJ301 Staj Zorunlu 0 2 6
351105ZT309 Hayvan Islahının Genetik Esasları Zorunlu 2 0 4
351105ZT311 Hayvancılık Organizasyonları Zorunlu 2 0 4
351105ZT313 Araştırma ve Deneme Metodları Zorunlu 2 0 4
SDG005 Seçmeli Ders Grubu 005 Ders Grubu - - 12
Toplam AKTS Puanı  30
6. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS
351106STJ302 Staj Zorunlu 0 2 6
351106ZT304 Hayvan Besleme Fizyolojisi ve Metabolizması Zorunlu 2 0 4
351106ZT306 Arıcılık Zorunlu 1 2 4
351106ZT310 Hayvan Hastalıkları ve Sağlık Koruma Zorunlu 2 0 4
351106ZT312 Hayvan Davranışları ve Refahı Zorunlu 1 2 4
SDG006 Seçmeli Ders Grubu 006 Ders Grubu - - 8
Toplam AKTS Puanı  30
7. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS
351107MU401 Mesleki Uygulama Zorunlu 0 2 4
351107PT401 Proje ve Tez Çalışması Zorunlu 0 2 4
351107ZT401 Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Zorunlu 2 2 4
351107ZT403 Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Zorunlu 2 2 4
351107ZT405 Kanatlı Hayvan Yetiştirme Zorunlu 2 2 4
SDG007 Seçmeli Ders Grubu 007 Ders Grubu - - 10
Toplam AKTS Puanı  30
8. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS
351108MU402 Mesleki Uygulama Zorunlu 0 2 4
351108PT402 Proje ve Tez Çalışması Zorunlu 0 2 4
351108ZT402 Ruminant Besleme Zorunlu 2 2 4
351108ZT404 Hayvan Islahı Zorunlu 2 2 4
351108ZT406 Kanatlı Hayvan Besleme Zorunlu 2 2 4
351108ZT412 Karma Yem Üretimi ve Teknolojisi Zorunlu 2 0 4
SDG008 Seçmeli Ders Grubu 008 Ders Grubu - - 6
Toplam AKTS Puanı  30

Seçmeli Dersler
SDG005 - Seçmeli Ders Grubu 005
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS
351105SLD333 Yemler Bilgisi Seçmeli 2 0 4
351105SLD339 Kırmızı Et Üretimi Seçmeli 2 0 4
351105SLD341 Yem Hijyeni Seçmeli 2 0 4
351105SMD313 Et İşleme Teknolojisi Seçmeli 2 2 4
351105SMD315 Su Ürünleri Yetiştiriciliği Seçmeli 2 2 4
351105SMD361 Tarımsal Proje Hazırlama ve Değerlendirme Seçmeli 2 2 4
SDG002 - Seçmeli Ders Grubu 002
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS
SHD002 Üniversite Seçmeli Havuz Dersi Üniversite Seçmeli Havuz Dersi 1 1 2
SDG001 - Seçmeli Ders Grubu 001
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS
SHD001 Üniversite Seçmeli Havuz Dersi Üniversite Seçmeli Havuz Dersi 1 1 2
SDG003 - Seçmeli Ders Grubu 003
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS
SHD003 Üniversite Seçmeli Havuz Dersi Üniversite Seçmeli Havuz Dersi 1 1 2
SDG004 - Seçmeli Ders Grubu 004
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS
SHD004 Üniversite Seçmeli Havuz Dersi Üniversite Seçmeli Havuz Dersi 1 1 2
SDG006 - Seçmeli Ders Grubu 006
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS
351106SLD302 Doğum Bilgisi Seçmeli 2 0 2
351106SLD304 Moleküler Genetik Seçmeli 2 0 2
351106SLD308 İpekböcekçiliği Seçmeli 2 0 2
351106SMD312 Süt ve Ürünleri İşleme Teknolojisi Seçmeli 2 2 4
351106SMD316 Hayvansal Ürünlerin Pazarlanması Seçmeli 2 2 4
SDG007 - Seçmeli Ders Grubu 007
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS
351107SLD409 Sürdürülebilir Hayvancılık Seçmeli 2 0 2
351107SLD411 At Yetiştiriciliği Seçmeli 2 0 2
351107SLD413 Deve Yetiştiriciliği Seçmeli 2 0 2
351107SLD415 Domuz Yetiştiriciliği Seçmeli 2 0 2
351107SLD419 Endüstriyel Kanatlı Eti Üretimi Seçmeli 2 0 2
351107SLD421 Sığırcılıkta Sürü Yönetimi Seçmeli 2 0 2
351107SLD425 Manda Yetiştiriciliği Seçmeli 2 0 2
351107SLD427 Damızlık Yetiştiriciliği ve Kuluçkacılık Seçmeli 2 0 2
351107SLD429 Hayvancılıkta Genetik Kaynaklar Seçmeli 2 0 2
351107SLD431 Genetik Laboratuar Temel Teknikleri Seçmeli 2 0 2
351107SLD433 Hayvan Yetiştirme Mevzuatı Seçmeli 2 0 2
351107SLD435 Koyunlarda Otlatma ve Sürü Yönetimi Seçmeli 2 0 2
SDG008 - Seçmeli Ders Grubu 008
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Teori Uygulama AKTS
351108SLD410 Rasyon Hazırlama Seçmeli 2 0 2
351108SLD412 Hayvan Beslemede Laboratuar Analizleri Seçmeli 2 0 2
351108SLD414 Sığır Besiciliği Seçmeli 2 0 2
351108SLD416 Süt Teknolojisi Seçmeli 2 0 2
351108SLD418 Süt İneklerinde Beslenme Yönetimi Seçmeli 2 0 2
351108SLD420 Sığırlarda Karkas ve Değerlendirme Seçmeli 2 0 2
351108SLD422 Koyunlarda Üreme Davranışları Seçmeli 2 0 2
351108SLD424 Koyun Eti Üretim Sistemleri Seçmeli 2 0 2
351108SLD426 Süt Keçiciliği Seçmeli 2 0 2
351108SLD428 Hayvansal Lifler Seçmeli 2 0 2
351108SLD430 Hayvancılıkta Tescil Seçmeli 2 0 2