Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Web projesi hazırlama ve yayınlama bilgi ve becerilerine sahip olma
2.Veritabanı uygulamalarını amaca uygun kullanıp yönetimi için gerekli bilgi ve beceriye sahip olma
3.Yazılım geliştirme, test etme ve kurulumu için gerekli bilgi ve beceriye sahip olma
4.Bilgisayar programcılığı için gerekli donanımı kullanabilmeli ve söz konusu donanım ile ilgili karşılaştıkları temel sorunları çözebilme
5.Bilgisayar programcılığının gerektiği düzeyde bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
6.Alan ile ilgili karşılaşılan problemlere çözüm üretebilme
7.Mesleğinde iş planlaması yapma yeterliklerine sahip olma
8.İş arkadaşları ve müşterileri ile bilgi ve beceriye dayalı düzeyli bir iletişim kurabilme
9.Bireysel ya da bir ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmeli ve aldığı sorumluluğu başarıyla yerine getirebilme
10.Çalışma konusuyla ilgili düşüncelerini yazılı ve sözlü ifade edebilme
11.Kazandığı bilgileri yeni durumlara uyarlayabilme
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu