Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Yrd. Doç. Dr. Zeki DOĞAN
Bölüm Başkanı
Mem. Gökhan AKSU
Bölüm Başkan Yardımcısı
Birim Koordinatörleri
Öğr. Gör. Gökhan AKSU
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Öğr. Gör. Gökhan AKSU
Staj Koordinatörü
Muhasebe ve vergi konularında hizmet veren şirketlerin, mali müşavirlik bürolarının, ticari işletmelerin muhasebe bölümleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe ve finans servisinde sorumluluk üstlenebilecek ve/veya yasal şartları sağladıktan sonra kendi adına işyeri açıp (Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Bürosu) çalıştırabilecek nitelikli ara insan yetiştirmeyi hedefleyen dört yarıyıllık bir yükseköğretim programıdır.
Tarihçesi
Muhasebe Programı 2002–2003 yılında eğitim-öğretime başlamıştır. ISCED kapsamında 2011-2012 eğitim-öğretim döneminde Muhasebe ve Vergi Bölümü adını almıştır. Bölümde Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı mevcuttur
Misyon
Eğitim-öğretim ve üretim hizmetlerini yürütürken, özgürlükçü ortamda hoşgörü ve birey mutluluğunu esas alan katılımcılığı ve yaratıcılığı ön plana çıkaran yönetim anlayışı ile başarıyı yakalamak.
Vizyon
Kalitesi ile meslek yüksekokulları arasında ayrıcalıklı, öğrenciler tarafından tercih edilen, mezunları aranılan, alanında en iyi ve saygın bir eğitim kurumu olmak.
Amaç
İşletmelerin muhasebe bölümleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe servislerinde sorumluluk üstlenebilecek, yasada belirtilen koşulları sağladıktan sonra kendi adına işyeri açıp çalıştırabilecek, muhasebe bürolarında çalışabilecek, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Yasası’na uygun meslek elemanı adayı olabilecek nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi hedeflemektedir.
Fiziki Altyapı
Bölümde uygulama çalışmaları için bilgisayar laboratuvarı mevcuttur.
Teknik Altyapı
1. Muhasebe ve vergi alanında temel teorik ve pratik bilgi ve beceriyi kazanır. 2. Muhasebe programıyla ilgili bilgi, beceri, kavrama, uygulama, analiz, sentez, yaratıcılık ve değerlendirmeye ilişkin yeterliklere sahip olur. 3. İşletmeler içinde muhasebe için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kaydetmeyi etkin bir biçimde yapabilir. 4. Muhasebe ile ilgili alanlarda bağımsız olarak öğrenmeyi gerçekleştirerek, öğrendiklerini uygulayabilir. 5. Muhasebe ortamında bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, internet teknolojileri, ofis programları, bilgisayarlı muhasebe yazılımlarını kullanabilme, bilgi ve becerisi kazanır. 6. Mezun öğrenciler teorik muhasebe bilgilerini pratiğe dönüştürülerek ezbercilikten kurtulur ve paket program öğrenerek piyasada kalifiye muhasebe elemanı olarak istihdam edilir. 7. Muhasebe bürolarında, işletmelerin muhasebe departmanlarında, bankalarda ve kamu kurumlarında çalışmak için gerekli bilgi ve beceriye sahip olur. 8. Mesleki etik ve sorumluluk bilinci kazanır. 9. Mesleki yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisi kazanır. 10. Sosyal kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, benimseme ve uygulama becerisi kazanır.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu