Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Gelişmeleri takip edecek, bilimsel yayınları izleyip yorumlayabilecek düzeyde bir araştırma yöntemleri ve istatistik bilgisine sahip olmak
2.Temel bilimler hakkında alan ilgi düzeyine uygun bilgi birikimine sahip olmak ve fizyoterapiye özgü tıbbi terim ve terminolojiyi kullanabilmek
3.Kas iskelet sistemi, eklemlerin yapısı ve genel özelliklerini bilme ve kas iskelet sistemi hastalıklarının öyküsünü değerlendirebilmek
4.Eklemlerin hareket açıklığını ölçme yöntemlerini kavrayabilme ve ölçebilmek
5.Postür analizi, Yürüme analizi hakkında genel değerlendirme yapabilmek
6.Kas iskelet sistemi hastalıklarının genel özellikleri ile Osteoporoz, Osteoartrit, Romatoid artrit, Ankilozan spondilit başta olmak üzere romatizmal hastalıklar, Mekanik bel-boyun ağrıları, Disk hernileri, Yumuşak doku hastalıkları hakkında bilgi sahibi olup uygun fizyoterapi uygulayabilmek
7.Fizik tedavi ünitesinde kullanılan cihazların ve ısıtıcı ajanları, kullanım endikasyon ve kontrendikasyonlarını, hastalar üzerinde nasıl uygulanacağını hakkında gerekli bilgi ve beceri kazanabilmek
8.Elektromanyetik alan bilgisine sahip olmak
9.Elektroakapunktur, Lazer, Biofeedback, Servikal ve lomber traksiyon tedavisinin ve pnömotik kompresyon sistemlerinin ne olduğunu, nasıl uygulanacağını, hangi hastalara uygulanıp uygulanmayacağının öğrenebilmek
10.Manuplasyon-mobilizasyon ne olduğu ve hangi hastalara uygulamanın yapılacağını bilmek
11.Masaj ve hidroterapi tedavisinin ne olduğunu hangi hastalara uygulamanın yapılacağını, hangi hastalara yapılmayacağını öğrenmek
12.Mesleki ve etik bilincine sahip olmak, kazandığı bilgi ve becerileri gerçek hayatta karşılaştığı durumlara uygular çevresindeki bireylere aktarır ve yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır.
13.Hastalıkların nedenlerini, tanı ve tedavi yöntemlerini bilmek ve bu hastalıklardan korunma ve mücadelede bilgi sahibi olmak
14.Nörolojik rahatsızlıklarda uygulanması gereken fizik tedavi ve rehabilitasyon yöntemleri hakkında bilgi ve beceri kazanmak
15.Kardiyopulmoner rahatsızlıklarda uygulanması gereken fizik tedavi ve rehabilitasyon yöntemleri hakkında bilgi ve beceri kazanmak
16.Çocuk hastalarda uygulanması gereken fizik tedavi ve rehabilitasyon yöntemleri hakkında bilgi ve beceri kazanmak
17.Spor ve egzersizin metabolizma üzerine etkileri ile vücut sistemlerinin yanıtları hakkında bilgi sahibi olmak
18.Rehabilitasyon hizmetleri hakkında genel bilgi sahibi olmak
19.Disiplinler arası takım çalışması yapabilen, sosyal sorumluluk bilincine sahip, girişimci bireyler olabilmek
20.Atatürk İlkeleri ve inkılâp tarihi konusunda bilgi sahibi olmak
21.Türkçe dil bilgisi ve kullanım becerisine sahip, mesleki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip çağdaş bireyler olabilmesi hedeflenmektedir
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu