Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Diyaliz sağlık teknikerinin görev ve sorumluluklarını bilir. Diğer sağlık meslek üyeleriyle bir ekip içerisinde çalışabilir.
2.İnsan anatomisi, fizyolojisi ve biyokimyası konusunda genel bilgi sahibi olur.
3.Enfeksiyon hastalıkları ve özellikle de hepatit gibi kanla bulaşan enfeksiyon hastalıkları ve universal korunma yöntemleri konusunda bilgi sahibi olur.
4.Diyaliz işlemi ve diyalizin temel fiziksel ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur ve uygulamada kullanır.
5.Hemodiyaliz makinesini tanır ve uygula esnasında kullanacağı bilgi, ve beceriye sahip olur.
6.Periton diyalizi uygulama konusunda bilgi sahibi olur ve hastayı bu konuda eğitebilecek beceriyi gösterebilir.
7.Diyalizatın özelliklerini bilir, hazırlama ve uygulama konusunda gerekli beceriyi gösterebilir.
8.Su arıtımının temel ilkelerini, uygulama yöntemlerini, ve arıtılmış su denetimini konusunda uygulayıcı düzeyde bilgi ve beceri sahibi olur.
9.Hasta bakım ilkelerini, hastaların diyaliz esnasında karşılaşabilecekleri komplikasyonları bilir ve hastayı bu komplikasyonlardan korumak için gerekli önlemleri almakta gerekli bilgi ve beceriyi gösterebilir.
10.Uzun dönem diyaliz hastalarında ortaya çıkabilecek sorunlar hakkında hastayı eğitebilecek düzeyde bilgi ve donanıma sahip olur.
11.Diyaliz hastalarının takibi sırasında periyodik olarak yapılan tetkiklerin neler olduğunu bilir. Patolojileri erken dönemde tanır ve zamanında gerekli önlemleri alma konusunda bilgi ve beceriye sahip olur.
12.Diyaliz hastasının fizyolojik, sosyal ve psikolojik sorunları konusunda bilgi sahibi olur ve hastayı bu konularda gerekli desteği sağlayacak beceriyi gösterebilir.
13.Genel olarak ilaçlar, doz, yan etki, ve toksik etkileri ile ilaçların veriliş yolları ve kronik böbrek yetmezliği olan hastanın ilaç kullanımı konusunda bilgi sahibi olur.
14.Nefrolojinin genel konuları olan sıvı elektrolit sorunları, asit baz denge bozulukları , nefrolojik ve ürolojik böbrek hastalıkları , kronik ve akut böbrek yetmezliği konuları hakkında iyi düzeyde bilgi sahibi olur.
15.Sistem hastalıkları tanı ve tedavi yöntemleri bilir ve özellikle diyaliz hastalarında görülebilecek sorunlar konusunda ve bu hastalıklardan korunma ve mücadelede hasta uyumunu sağlayacak ve hastaları eğitebilecek düzeyde bilgi sahibi olur.
16.Gelişmeleri takip edecek, bilimsel yayınları izleyip yorumlayabilecek düzeyde bir araştırma yöntemleri ve istatistik bilgisine sahip olur.
17.İletişim kurabilecek ve gelişmeleri takip edecek düzeyde bir yabancı bir dil bilgisine sahip olur
18.Toplumun bir bireyi olarak toplumsal yaşamın getirdiği bazı kural, örf ve geleneklere bağlı, ülke çıkarlarını her zaman kendi çıkarlarının üzerinde tutmayı alışkanlık haline getirmiş, Atatürk ilke ve inkilaplarına bağlı bir birey olarak kendini geliştirme konusunda istekli olur.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu