Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Adnan Menderes Üniversitesi,Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek okulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinde açıklandığı şekildedir.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Bu bölüme bağlı programlardan mezun olan öğrenciler, DGS (Dikey Geçiş Sıanvı) sınavında başarılı oldukları takdirde alanlarıyla ilişkili olarak Sağlık yüksek okulu gibi 4 yıllık Lisans Programlarına öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler. Programlar arası değişim ise; Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek okulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesinde açıklandığı şekildedir.
Kazanılan Derece
Sağlık Teknikeri
Kayıt ve Kabul Koşulları
YGS.1 sınav sonucu ile ve Sağlık Meslek Lisesi- ilgili programı mezunları sınavsız olarak direkt geçiş yapabilmektedirler.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Yüksek Öğretim Mevzuatına göre formal eğitimdir. Adnan Menderes Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Bu muafiyet hem öğrencinin süresi içinde başvurması, hem de ilgili yüksekokul/fakülte/enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması durumunda gerçekleşir.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 100 üzerinden en az 60 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
2 yıllık 4 dönemden oluşmaktadır.Giderek artan teknolojik yenilikler, ülkelerin insan kaynaklarını geliştirmeye yönelmesine neden olmuştur. Tüm bunlardan, yola çıkarak hekim tarafından hastalığın tanı ve tedavisinde kullanılan tüm Radyodiagnostikmodalitelerde (Konvansiyonel ve Dijital Radyoloji, Floroskopi, Dijital SubstraksiyonAnjiografi, Bilgisayarlı Tomografi, Manyetik Rezonans Görüntüleme) aynı zamanda nükleer tıp (SPECT, PET, PET-CT) ve Radyoterapide (Simülatör, Lineer Akselatörvb ) aldıkları eğitim-öğretim doğrultusunda bilgi ve iletişim becerilerini kullanabilen, gelişen teknolojiyi sahada uygulayabilecek teknik donanımda, bilgiyi sentezleme becerisine sahip, göz ve el koordinasyonunu rahat kullanabilen radyoloji uzmanı ve diğer sağlık personeli ile koordinasyon sağlayabilecek nitelikli teknik elemanların yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü mezunları devlet, üniversite, özel hastaneleri, özel tıp merkezleri ve özel görüntüleme merkezlerinin Radyoloji (Konvansiyonel Radyoloji, Bilgisayarlı Tomografi, Manyetik Rezonans, Anjiografi, Mamografi, Fluoroskopi), Nükleer Tıp ve Radyoterapi departmanlarında tekniker unvanıyla çalışabilir.
Üst Derece Programlara Geçis
YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapılır. Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programı öğrencileri Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri ile Hemşirelik lisans programlarına geçiş yapabilirler.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Vize (%40) + Final (%60)
Mezuniyet Koşulları
4 dönemlik programın tüm derslerinden başarılı olmak ve genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) 100 üzerinden en az 60 olması gerekmektedir.
Staj Durumu
Dördüncü yarıyıl sonunda 30 işgünü staj yapılır.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu