Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Radyodiagnostik, Nükleer Tıp ve Radyoterapi cihazlarının çalışma prensiplerini bilir, parçalarını ayırt eder ve bu cihazları kullanma talimatlarına uygun olarak kullanır.
2.Radyodiagnostik, Nükleer Tıp görüntüleme yöntemleri prosedürlerine uygun olarak tetkiki gerçekleştirir.
3.Radyoterapi Uzmanının talimatıyla radyasyon fizikçisinin planladığı radyoterapi tedavisini uygular.
4.Radyodiagnostik, Nükleer Tıp görüntüleme tekniklerini ile elde edilen görüntüleri işlemler ve film baskı işlemlerini gerçekleştirir.
5.Radyodiagnostik, Nükleer Tıp görüntüleme teknikleri ile elde edilen görüntüleri radyografik kalite açısından değerlendirir ve gerekli önlemleri alır.
6.Tıbbi ve Radyolojik terminolojiyi bilir, telaffuz eder ve kullanır.
7.Radyasyon güvenliği ve radyasyondan korunma kurallarına uygun olarak gerekli önlemleri alır ve uygular.
8.Radyodiagnostik, Nükleer tıp görüntüleme teknikleri ile elde edilen konvansiyonel ve kesitsel görüntülerde anatomik yapıları ayırt eder.
9.Hasta, hasta yakınları ve hastane personeli ile iletişim kurar.
10.Mesleki görev, yetki ve sorumluluklarının bilinciyle hareket eder ve mesleki etik kuralları uygular.
11.Disiplinler arası takım çalışmasına uyum sağlar.
12.İnsan fizyolojisi ile ilgili temel bilgilere sahiptir.
13.Anatomik yapıları ayırt eder.
14.Olaylar arasında sebep-sonuç ilişkisini kurar.
15.Analitik düşünme ve problem çözme becerine sahiptir.
16.İlk yardımın temel ilkelerini uygular.
17.İnsan Anatomisi ile ilgili temel bilgiler sahiptir.
18.fiziğin temel kavram ve ilkelerinin anlaşılması sağlanırken, medikal alanda ve özellikle Tıbbi Görüntüleme Tekniklerini içeren konularda öğrenciler meslek derslerini daha iyi anlarlar
19.İSG’ de temel kavramlar; iş kazası, meslek hastalığı, işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, İSGB, OSGB, tehlike sınıfı, risk değerlendirme,İSG çalışan temsilcisi vb.bilir
20.Temel tıbbi uygulamalar ile ilgili temel bilgilere sahip olur ve uygulamaları yapar
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu