Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Üniversite yaşamı ile ilgili bilgi sahibi olabilme, Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak, her türlü bilimsel bilgiye ulaşabilme becerisine sahip olabilme
2.Organik Tarım Kanunu ve Organik Tarımın Esasları ve Uygulamasına İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda organik tarım işlemlerini sürdürebilme, yapabilme, üretim yapabilme
3.Organik tarıma başlama, sürdürme, organik ürün sertifikası ve logosu almaya ilişkin gerekli başvuru işlemlerini bilebilme ve uygulayabilme
4.Organik bitki ve hayvan türlerinde genetik ve ıslah konularını öğrenebilme
5.Organik (bitkisel ve hayvansal) üretim ilkeleri ve mevzuatı ile çevre koruma konusunda bilgi sahibi olabilme ve uygulayabilme
6.Organik bitkisel ve hayvansal üretim tekniklerini öğrenebilme ve uygulayabilme
7.Organik tarımda hastalık ve zararlılarla mücadele yöntemlerini öğrenebilme ve uygulayabilme
8.Organik ürünlerin kalite kontrolü, muhafazası ve pazara hazırlanması konusunda bilgi sahibi olabilme
9.Yeni tarımsal teknolojilerin üreticiye benimsetilmesinde kullanılacak araç ve yöntemler konusunda bilgi sahibi olabilme
10.Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
11.Bireysel ve ekip halinde çalışabilme
12.Fikirlerini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme
13.Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek mesleği ile ilgili gelişmeleri takip edebilme
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu