Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Doç. Dr. Tuncay Ercan SEPETCİOĞLU
Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Mehmet TAŞDELEN
Bölüm Başkan Yardımcısı
Öğr. Gör. Ömer KOYUNCU
Bölüm Başkan Yardımcısı
Birim Koordinatörleri
Öğr. Gör. Ufuk ÖREN
Erasmus Değişim Koordinatörü
Öğr. Gör. Ufuk ÖREN
Farabi Değişim Koordinatörü
Öğr. Gör. Mehmet TAŞDELEN
Staj Koordinatörü
Öğr. Gör. Ömer KOYUNCU
Staj Koordinatörü
Dış Ticaret Programı, lise öğreniminden sonra iki yıllık bir eğitim sunmaktadır. Öğrenciler, ilgili meslek lisesi mezunları arasından sınavsız olarak ve bunun yanında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ile seçilmektedir. Programa her yıl 40 öğrenci normal öğretim ve 40 öğrenci ikinci öğretim olmak üzere yaklaşık 80 öğrenci alınmaktadır. Öğrenciler, zorunlu olan her dersi almak ve geçmek zorundadır. Bunun yanında öğrencinin mezun olabilmesi için, 30 iş gününü kapsayan bir stajı tamamlaması da zorunludur.
Tarihçesi
2000 yılında kurulan ADÜ Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Programı, ilk öğrencilerini 2005-2006 eğitim-öğretim döneminde almıştır ve ilk mezunlarını 2007 yılında vermiştir.
Misyon
Bilim ve teknolojiyi etkin kullanarak, kaynakların en etkili ve verimli şekilde değerlendirilmesine katkıda bulunacak, sorumluluk ve meslek ahlakına sahip, nitelikli meslek elemanlarını yetiştirmek; eğitim, araştırma ve hizmet alanlarında en iyiye ulaşmak için gerekli her türlü çabayı göstermek, Ülke gelişimine ve evrensel bilime katkı sağlayacak projeler üretmek ve özgün araştırmalar yapmak.
Vizyon
Ürettiği bilgi, verdiği eğitim ve hizmetle; eğitim, sanayi ve hizmet sektörünün tercih ettiği; ulusal ve uluslararası saygınlığı olan bir eğitim kurumu olmak. Çalışanı ve öğrencisi ile kurum anlayışı içinde, sektörde aranan niteliklere sahip teknik eleman yetiştiren bir yüksekokul olmak.
Amaç
Dış Ticaret Programı, yoğun rekabet ortamında, gelişen pazarlara yönelen başta Küçük ve Orta Boy İşletmeler (KOBİ’ler) olmak üzere sanayiinin ihracat hamlesine cevap verecek, dış ticaret konularında pratik bilgi ile donanmış, gümrük mevzuatına hakim, çözüm odaklı dış ticaret uzmanları yetiştirmeyi hedeflemektedir. Programdan mezun olan öğrenciler, AB mevzuatını ve ülkemizin üyelik sürecinde yapacaklarını iyi bilen bireyler olarak işletmelerin AB üyeleri ile yapmakta oldukları ve yapacakları ticarete destek sağlayacak düzeyde olacaklardır. Dış Ticaret sektörüne ara insan gücü yetiştirmek amacında olan bu program AB ile ilişkilerdeki gelişmeleri yakından takip edecektir.
Fiziki Altyapı
Birim Karacasu Memnune İnci MYO Blok Sayısı (adet) 3 Kapalı Alan (m2) 7415 Toplan Alan (m2) 28935
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu