Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Kooperatifçilik - Normal Öğretim
Kooperatifçilik (İÖ) - İkinci Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Programda lise eğitimi sonunda 2 yıllık eğitim verilmektedir. Öğrencilerin mesleği ile ilgili alanlarda 30 iş gününü kapsayan bir stajı tamamlaması zorunludur
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Açık Öğretim fakültesine sınavsız geçiş yaparak lisans tamamlayabilir ve ÖSYM’nin yaptığı DGS sınavında başarılı olması halinde lisans tamamlayabilir
Kazanılan Derece
Kooperatifçilik programını başarıyla bitiren öğrencilere, ön lisans diploması ile Kooperatifçilik Meslek Elemanı unvanı verilmektedir
Kayıt ve Kabul Koşulları
ÖSYM'nin yaptığı yerleştirme sonucu kayıt yaptırma hakkı kazanan öğrencilerin, ilan edilen tarihler ve şartlar dâhilinde kayıtları kabul edilir
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim-Öğretim rehberi Madde 21’e göre, daha önce bir yükseköğretim kurumunun öğrencisi iken öğrenimini tamamlamadan veya mezun olduktan sonra ÖSYM tarafından Üniversitenin bir birimine yerleştirilen öğrenciler öğretim yılının ilk iki haftası içinde eşdeğerlik için ilgili birime başvurabilirler. Yatay geçiş yoluyla gelen öğrencilerin eşdeğerlik işlemleri aynı maddeye göre yapılır. Öğrenciler Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim-Öğretim Rehberi Madde 23’e (r) göre, senato tarafından belirlenen derslerden muafiyet sınavına girebilirler. Muafiyet sınavında almış oldukları not başarı notu olarak değerlendirilir.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Öğrencilerimizin mezun olabilmesi için 5’i dersleri hariç 75 ulusal kredi ve 120 AKTS kredisine sahip olması gerekmektedir. Ayrıca öğrencilerin 100 tam puan üzerinden 60 ortalamaya sahip olması ve mesleği ile ilgili alanlarda 30 iş günü staj yapmaları gerekmektedir.
Program Profili
Kooperatifçilik alanında yetişmiş, çalıştıkları kooperatiflerin gerek halk ve üyelerle gerekse kamu ve özel kuruluşlarla ilişkilerini kooperatifin amacı doğrultusunda düzenleyebilecek, kooperatif girişim faaliyetlerini planlayıp uygulayabilecek, kooperatif muhasebesini mali ve yönetim açısından sağlıklı bir şekilde yürütebilecek, tarım ve tarım dışı tüm kooperatiflerde memurluk ve yöneticilik görevlerini üstlenebilecek ara eleman yetiştirmektir
Mezunların İstihdam Profilleri
Kooperatifçilik mezunu öğrencilerimiz, Türkiye de faaliyet gösteren 5000 den fazla tarımsal kooperatif (Tarım Kredi Kooperatifi, Tarım Satış Kooperatifi, Pancar Ekicileri Kooperatifi, Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri gibi ) ile sayıları 40000 i aşan tarım dışı (konut, esnaf vb.) kooperatiflerde istihdam edilebilir. Ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kooperatiflerle ilgili birimlerinde de çalışabilirler.
Üst Derece Programlara Geçis
Açık Öğretim fakültesine sınavsız geçiş yaparak lisans tamamlayabilir ve ÖSYM’nin yaptığı DGS sınavında başarılı olması halinde lisans tamamlayabilir.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70 `i, uygulamaların ise en az %80 ’ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Uygulama notunun başarı notunu etkilediği durumlar saklı kalmak kaydıyla, başarı notu, ara sınavı notunun ara sınavları not ortalamasının %40’ı ile yarıyıl sonu /yılsonu/bütünleme sınav notunun %60’ı toplanarak hesaplanır. Ancak, öğrenci yarıyıl sonu/yılsonu/bütünleme sınavlarında 100 tam not üzerinden en az 50 almak zorundadır. Bir dersten 60 ortalamaya sahip öğrenci o dersi başarmış sayılır.
Mezuniyet Koşulları
Öğrencilerimiz 5’i dersleri hariç en az 75 ulusal kredi ve 120 AKTS’yi tamamlamış olması ve 30 iş günü stajını tamamlaması halinde mezun olma hakkı kazanır.
Staj Durumu
Öğrencilerin mesleği ile ilgili alanlarda 30 iş gününü kapsayan bir stajı tamamlaması zorunludur
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu