Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Yerel Yönetimler - Normal Öğretim
Yerel Yönetimler (İÖ) - İkinci Öğretim
Kazanılan Derece
Sınav ve stajlarını başarıyla tamamlayan öğrencilere Yerel Yönetimler programı ön lisans diploması verilir.
Kayıt ve Kabul Koşulları
Lise mezuniyet notları ile ÖSYM'nin yaptığı yerleştirme sonucu kayıt yaptırma hakkı kazanan öğrencilerin, ilan edilen tarihler ve şartlar dâhilinde kayıtları kabul edilir.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim-Öğretim rehberi Madde 21’e göre, daha önce bir yükseköğretim kurumunun öğrencisi iken öğrenimini tamamlamadan veya mezun olduktan sonra ÖSYM tarafından Üniversitenin bir birimine yerleştirilen öğrenciler öğretim yılının ilk iki haftası içinde eşdeğerlik için ilgili birime başvurabilirler. Yatay geçiş yoluyla gelen öğrencilerin eşdeğerlik işlemleri aynı maddeye göre yapılır. Öğrenciler Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim-Öğretim Rehberi Madde 23’e (r) göre, senato tarafından belirlenen derslerden muafiyet sınavına girebilirler. Muafiyet sınavında almış oldukları not başarı notu olarak değerlendirilir.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Öğrencilerimizin mezun olabilmesi için 5’i dersleri hariç 75 ulusal kredi ve 120 AKTS kredisine sahip olması gerekmektedir. Ayrıca öğrencilerin 100 tam puan üzerinden 60 ortalamaya sahip olması ve mesleği ile ilgili alanlarda 30 iş günü staj yapmaları gerekmektedir.
Program Profili
2012-2013 eğitim ve öğretim yılında faaliyete başlayacak programın amacı; öğrencilere yerel yönetimlerin kuruluş, personel ve işleyişlerine ilişkin kural ve süreçler karşılaştırmalı olarak öğretilmektedir. Program kapsamında, öğrencilere yerel yönetimler, yerel siyaset, kentleşme, kent planlama, çevre sorunları, büro yönetimi, halkla ilişkiler, muhasebe ve kamu maliyesi gibi dersler kuramsal ve uygulamalı olarak verilmektedir. Ayrıca, belediyelerle işbirliği çerçevesinde sağlanan staj olanağı ile öğrencilerin yerel yönetimler sürecine ilişkin olarak deneyim kazanması sağlanmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlar, belediyeler, belediye birlikleri ile kamu kurumlarının personel işleri, yazı işleri, halkla ilişkiler, insan kaynakları, araştırma geliştirme, stratejik planlama gibi bölümlerinde ve özel sektörde büro elemanı olarak istihdam edilirler.
Üst Derece Programlara Geçis
Yerel Yönetimler Programdan mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavından (DGS) yeterli puan almaları koşuluyla ile üniversitelerin kamu yönetimi vb. lisans programlarına başvurabilirler. Başarılı öğrenciler ÖSYM tarafından ilgili programlara yerleştirilirler.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70 `i, uygulamaların ise en az %80 ’ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Uygulama notunun başarı notunu etkilediği durumlar saklı kalmak kaydıyla, başarı notu, ara sınavı notunun ara sınavları not ortalamasının %40’ı ile yarıyıl sonu /yılsonu/bütünleme sınav notunun %60’ı toplanarak hesaplanır. Ancak, öğrenci yarıyıl sonu/yılsonu/bütünleme sınavlarında 100 tam not üzerinden en az 50 almak zorundadır. Bir dersten 60 ortalamaya sahip öğrenci o dersi başarmış sayılır.
Mezuniyet Koşulları
Öğrencilerimiz 5’i dersleri hariç en az 75 ulusal kredi ve 120 AKTS’yi tamamlamış olması ve 30 iş günü stajını tamamlaması halinde mezun olma hakkı kazanır.
Staj Durumu
Öğrencilerin mesleği ile ilgili alanlarda 30 iş gününü kapsayan bir stajı tamamlaması zorunludur
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu