Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Yönetim alanında bilgi sahibi olacak ve özellikle yerel yönetimler alanında Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri takip edebileceklerdir
2.Ekonomi ve sosyal olayları takip ederek, yerel bazda yaşanan sorunlara çözüm üretebilecek yeterliliğe sahip olacaklardır
3.Türk siyasal hayatı, politik yönelimler, siyasal iktidar, siyasi kültür ve çağdaş siyasal ideolojiler konularında yetkinlik sahibi olacaklardır
4.Araştırma yöntemleri hakkında temel bilgilere sahip olarak, yerel yönetimler alanında bağımsız araştırma yapma ve sunma yeteneğini kazanacaklardır
5.İlgili yasal metinleri anlayıp, yorumlayabilecek ve sorunlarla ilişkisini kurabileceklerdir
6.Anayasa, temel hak ve hürriyetler, devlet memurları kanunu kamu hukuku mevzuatı ve meslek etiği konularında yeterli bilgiye sahip olacaklardır
7.Bilgi teknolojilerini kullanıp, belge yönetimi, arşivleme ve raporlama yapabileceklerdir
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu