Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Öğretim Planı
1. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
I. Yarıyıl Zorunlu 28
Program Dışı Seçmeli Dersler Bölüm Dışı Seçmeli 2
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Matematiğe Giriş I
MAT181
Zorunlu 2 0 4
Mikro Ekonomi
İDT101
Zorunlu 3 0 4
İşletme
İDT103
Zorunlu 3 0 3
Dış Ticaret İşlemleri I
İDT107
Zorunlu 2 0 3
Genel Muhasebe
İDT109
Zorunlu 3 0 4
Temel Hukuk
İDT113
Zorunlu 2 0 4
Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I
AI103
Zorunlu 2 0 2
Türk Dili I
TD103
Zorunlu 2 0 2
İngilizce Dil Becerileri I
YD103
Zorunlu 2 0 2
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Müşteri İlişkileri Yönetimi
İŞY261
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Hizmet Pazarlaması
İŞY252
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Halkla İlişkiler
İŞY256
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Girişimcilik
İŞY258
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Türk Vergi Sistemi
İŞY268
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Ekonomi Politikası
BSN232
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Drama
İTN120
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Etkili Zaman Yönetimi
İTN220
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Zirve Şahsiyetler
İTN222
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Sessiz İletişim
İTN273
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
2. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
II. Yarıyıl Zorunlu 24
Program İçi Seçmeli Dersler 2 Bölüm Seçmeli 4
Program Dışı Seçmeli Dersler Bölüm Dışı Seçmeli 2
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Makro Ekonomi
İDT102
Zorunlu 3 0 3
Ticari Matematik
İDT124
Zorunlu 3 0 4
Ticaret Hukuku
İDT126
Zorunlu 3 0 4
Bankacılık ve Kambiyo İşlemleri
İDT110
Zorunlu 3 0 3
Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II
AI104
Zorunlu 2 0 2
Türk Dili II
TD104
Zorunlu 2 0 2
İngilizce Dil Becerileri II
YD104
Zorunlu 2 0 2
İş Sağlığı ve Güvenliği
İSG103
Zorunlu 2 0 2
Dış Ticaret İşlemleri II
İDT108
Zorunlu 2 0 2
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Kamu Maliyesi
İDT152
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Mesleki Yabancı Dil
İDT154
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Müşteri İlişkileri Yönetimi
İŞY261
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Hizmet Pazarlaması
İŞY252
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Halkla İlişkiler
İŞY256
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Girişimcilik
İŞY258
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Türk Vergi Sistemi
İŞY268
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Ekonomi Politikası
BSN232
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Drama
İTN120
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Etkili Zaman Yönetimi
İTN220
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Zirve Şahsiyetler
İTN222
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Sessiz İletişim
İTN273
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
3. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
III. Yarıyıl Zorunlu 11
Program İçi Seçmeli Dersler 3 Bölüm Seçmeli 17
Program Dışı Seçmeli Dersler Bölüm Dışı Seçmeli 2
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Uluslararası İktisat I
İDT201
Zorunlu 2 0 2
Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi
İDT203
Zorunlu 3 0 3
Uluslararası Finansman
İDT205
Zorunlu 3 0 3
Gümrük İşlemleri
İDT207
Zorunlu 3 0 3
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Pazarlama İlkeleri
İDT251
Bölüm Seçmeli 2 0 5
Elektronik Ticaret
İDT253
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Araştırma Yöntem Ve Teknikleri
İDT271
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Bilgi Ve İletişim Teknolojileri
İDT257
Bölüm Seçmeli 1 1 4
Vergi Hukuku
İDT259
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Dış Ticarette Standardizasyon
İDT261
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Kalite Güvencesi Ve Standartlar
İDT263
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Çevre Koruma
İDT265
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Meslek Etiği
İDT267
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Türkiye Ekonomisi Ve Avrupa Birliği
İDT273
Bölüm Seçmeli 2 0 2
İlk Yardım
İDT269
Bölüm Seçmeli 6 0 6
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Müşteri İlişkileri Yönetimi
İŞY261
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Hizmet Pazarlaması
İŞY252
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Halkla İlişkiler
İŞY256
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Girişimcilik
İŞY258
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Türk Vergi Sistemi
İŞY268
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Ekonomi Politikası
BSN232
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Drama
İTN120
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Etkili Zaman Yönetimi
İTN220
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Zirve Şahsiyetler
İTN222
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Sessiz İletişim
İTN273
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
4. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
IV. Yarıyıl Zorunlu 19
Program İçi Seçmeli Dersler 4 Bölüm Seçmeli 9
Program Dışı Seçmeli Dersler Bölüm Dışı Seçmeli 2
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Uluslararası İktisat II
İDT202
Zorunlu 2 0 3
Uluslararası Pazarlama
İDT204
Zorunlu 2 0 2
Lojistik
İDT206
Zorunlu 3 0 4
İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku
İDT208
Zorunlu 2 0 2
Staj
İDT200
Zorunlu 0 2 8
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar
İDT254
Bölüm Seçmeli 2 0 3
İletişim
İDT256
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Mesleki Yazışma Teknikleri
İDT258
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Dış Ticarette Paket Programları
İDT262
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Serbest Bölgeler
İDT268
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Kalite Yönetim Sistemleri
İDT270
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Endüstriye Dayalı Eğitim
İDT274
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Tehlikeli Madde Taşımacılığı
İDT276
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Müşteri İlişkileri Yönetimi
İŞY261
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Hizmet Pazarlaması
İŞY252
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Halkla İlişkiler
İŞY256
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Girişimcilik
İŞY258
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Türk Vergi Sistemi
İŞY268
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Ekonomi Politikası
BSN232
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Drama
İTN120
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Etkili Zaman Yönetimi
İTN220
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Zirve Şahsiyetler
İTN222
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Sessiz İletişim
İTN273
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu