Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Ekonomi, ticaret hukuku, iş ve sosyal güvenlik hukuku, işletme, muhasebe ve dış ticarete ilişkin temel kavramları tanımlamak
2.Dış ticarette teslim ve ödeme şekillerini bilmek; dış ticaret işlemlerinde kullanılan belgeleri düzenlemek
3.Ticari matematik işlemlerini bilmek
4.Türk Banka-kambiyo mevzuatını kavramak, bu işlemlerde kullanılan belgeleri hazırlamak, iş yazışması yapmak
5.Türkiye’de Gümrük mevzuatına vakıf olmak, ilgili belgeleri düzenlemek ve gümrük işlemlerini takip etmek
6.Türk İhracat ithalat mevzuatını, lojistiğe ilişkin temel kavramları, uluslararası taşıma kurallarını bilmek ve zorunlu dökümanları hazırlamak, e-ticaret işlemlerini yürütmek
7.Dış ticaret işlemlerini bilgisayar ortamında yapabilmek ve bir yabancı dili dış ticaret işlemlerinde kullanabilmek
8.Dış ticaretin finansman yöntemlerini kavramak ve analiz etmek, serbest bölgelerde dış ticaret işlemlerini bilmek
9.Uluslararası pazarlama stratejilerini bilmek, uluslararası ticaret risklerini tanımak, uluslararası parasal ilişkileri ve sermaye piyasalarını analiz etmek
10.Dış ticarette kalite ve standardizasyonun önemini kavramak, dış ticarette sigorta işlemlerini ve vergi uygulamalarını bilmek
11.Dış ticaret ve kambiyo işlemlerini muhasebeleştirmek
12.Dünya ekonomisi ve Türkiye ekonomisinde yaşanan gelişmeleri ve ekonomik krizleri anlamak, AB - Türkiye ilişkilerini takip edebilmek, uluslararası ekonomik ve finansal organizasyonları tanımak
13.Araştırma yapma yeterliliği kazanmak, meslek etiğini kavramak, ticari yazışma yöntemlerini bilmek
14.Atatürk ilke ve inkılâplarını bilmek
15.Türk dilinin kurallara uygun yazım ve konuşulmasını, edebi metinleri ve sözlü anlatım türlerini bilmek
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu