Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Öğretim Planı
1. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
I. Yarıyıl Dersleri Zorunlu 24
I. Yarıyıl Program Seçmeli Dersler Bölüm Seçmeli 4
Bölüm Dışı Seçmeli Dersler Bölüm Dışı Seçmeli 2
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Matematiğe Giriş I
MAT181
Zorunlu 2 0 4
Genel İşletme
MKS121
Zorunlu 3 0 4
Mikro İktisat
MKS123
Zorunlu 3 0 4
Genel Muhasebe I
MKS107
Zorunlu 3 0 3
Genel Hukuk
MKS125
Zorunlu 2 0 3
Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I
AI103
Zorunlu 2 0 2
Türk Dili I
TD103
Zorunlu 2 0 2
İngilizce Dil Becerileri I
YD103
Zorunlu 2 0 2
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Bilgi ve İletişim Teknolojisi
MKS151
Bölüm Seçmeli 1 1 4
İletişim
MKS113
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Elektronik Ticaret
İDT253
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Çevre Koruma
İDT265
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Mesleki Yazışma Teknikleri
İDT258
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Kalite Yönetim Sistemleri
İDT270
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Hizmet Pazarlaması
İŞY252
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Girişimcilik
İŞY258
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
İŞY266
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Ekonomi Politikası
BSN232
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Drama
İTN120
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Etkili Zaman Yönetimi
İTN220
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Zirve Şahsiyetler
İTN222
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Sessiz İletişim
İTN273
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
2. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
II. Yarıyıl Dersleri Zorunlu 24
II. Yarıyıl Program Seçmeli Dersler Bölüm Seçmeli 4
Bölüm Dışı Seçmeli Dersler Bölüm Dışı Seçmeli 2
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Para ve Sermaye Piyasaları
MKS102
Zorunlu 2 0 2
Makro İktisat
MKS122
Zorunlu 3 0 3
Ticari Matematik
MKS124
Zorunlu 3 0 4
Ticaret Hukuku
MKS126
Zorunlu 3 0 4
İstatistik
MKS112
Zorunlu 2 0 3
Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II
AI104
Zorunlu 2 0 2
Türk Dili II
TD104
Zorunlu 2 0 2
İngilizce Dil Becerileri II
YD104
Zorunlu 2 0 2
İş Sağlığı ve Güvenliği
İSG103
Zorunlu 2 0 2
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Genel Muhasebe II
MKS114
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Halkla İlişkiler
MKS116
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Finansal Hizmetler Pazarlaması
MKS118
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Elektronik Ticaret
İDT253
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Çevre Koruma
İDT265
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Mesleki Yazışma Teknikleri
İDT258
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Kalite Yönetim Sistemleri
İDT270
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Hizmet Pazarlaması
İŞY252
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Girişimcilik
İŞY258
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
İŞY266
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Ekonomi Politikası
BSN232
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Drama
İTN120
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Etkili Zaman Yönetimi
İTN220
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Zirve Şahsiyetler
İTN222
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Sessiz İletişim
İTN273
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
3. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
III. Yarıyıl Dersleri Zorunlu 15
III. Yarıyıl Program Seçmeli Dersler Bölüm Seçmeli 13
Bölüm Dışı Seçmeli Dersler Bölüm Dışı Seçmeli 2
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Finansal Yönetim
MKS201
Zorunlu 3 0 3
Şirketler Muhasebesi
MKS203
Zorunlu 3 0 3
Temel Analiz
MKS205
Zorunlu 3 0 3
Borsa İşlemleri
MKS229
Zorunlu 2 0 3
Sermaye Piyasasına Bağlı Dış Denetim
MKS209
Zorunlu 2 0 3
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Borçlar Hukuku
MKS211
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Uluslararası İktisat
MKS213
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Türkiye Ekonomisi ve Avrupa Birliği
MKS273
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Araştırma Yöntem ve Teknikleri
MKS271
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Kamu Maliyesi
MKS219
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Vergi Hukuku
MKS221
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Uluslararası Bankacılık
MKS225
Bölüm Seçmeli 2 0 4
İnsan Kaynakları Yönetimi
MKS227
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Kredi Yönetimi ve Katılım Bankacılığı
MKS233
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Yatırım Proje Analizi
MKS231
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Elektronik Ticaret
İDT253
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Çevre Koruma
İDT265
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Mesleki Yazışma Teknikleri
İDT258
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Kalite Yönetim Sistemleri
İDT270
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Hizmet Pazarlaması
İŞY252
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Girişimcilik
İŞY258
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
İŞY266
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Ekonomi Politikası
BSN232
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Drama
İTN120
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Etkili Zaman Yönetimi
İTN220
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Zirve Şahsiyetler
İTN222
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Sessiz İletişim
İTN273
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
4. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
IV. Yarıyıl Dersleri Zorunlu 24
IV. Yarıyıl Program Seçmeli Dersler Bölüm Seçmeli 4
Bölüm Dışı Seçmeli Dersler Bölüm Dışı Seçmeli 2
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Finansal Tablolar Analizi
MKS202
Zorunlu 3 0 4
Vadeli Piyasa İşlemleri
MKS204
Zorunlu 2 0 2
Teknik Analiz
MKS206
Zorunlu 3 0 4
Portföy Yönetimi
MKS208
Zorunlu 3 0 4
Takas ve Operasyon İşlemleri
MKS210
Zorunlu 2 0 2
Staj
MKS200
Zorunlu 0 2 8
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Meslek Etiği
MKS212
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Türk Vergi Sistemi
MKS214
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Müşteri İlişkileri Yönetimi
MKS216
Bölüm Seçmeli 2 0 4
İktisat Politikası
MKS218
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Borsa İşlemleri Uygulamaları
MKS220
Bölüm Seçmeli 1 1 4
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Elektronik Ticaret
İDT253
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Çevre Koruma
İDT265
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Mesleki Yazışma Teknikleri
İDT258
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Kalite Yönetim Sistemleri
İDT270
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Hizmet Pazarlaması
İŞY252
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Girişimcilik
İŞY258
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
İŞY266
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Ekonomi Politikası
BSN232
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Drama
İTN120
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Etkili Zaman Yönetimi
İTN220
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Zirve Şahsiyetler
İTN222
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Sessiz İletişim
İTN273
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu