Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Disiplinler arası takım çalışması becerisi kazanmak
2.Anlama ve ifade etme yeteneklerinin kazanmak
3.Stratejik iletişim açısından proje tasarlama, yürütme ve değerlendirilme becerisi kazanmak.
4.Halkla ilişkiler uygulamalarında etik kurallara uymak ve sosyal sorumluluk bilinci kazandırmak
5.Yazılı ve sözlü iletişim becerisini geliştirmek
6.İletişim mesleğinin küresel ve toplumsal etkilerinin anlaşılmasına yardımcı olmak.
7.Güncel olaylar hakkında bilgi edinmek ve bunları iletişim mesleği kapsamında analiz etmek.
8.Yeni medya ve iletişim teknolojilerinden yararlanmak.
9.Farklı iletişim sistemlerini bütünleşik bir yaklaşımla analiz edebilme yeteneği vermek.
10.Halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmalarında kendi yeterliliklerinin farkında olmak.
11.Halkla ilişkiler yönetimine ilişkin temel mesleki bilgiler kazanmak.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu