Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Öğretim Planı
1. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
1. Yarıyıl Zorunlu Dersler Zorunlu 23
1. Yarıyıl Bölüm Seçmeli Dersler Bölüm Seçmeli 5
1. Yarıyıl Bölüm Dışı Seçmeli Dersler Bölüm Dışı Seçmeli 2
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Anatomi
TIP130
Zorunlu 2 0 3
İnsan Fizyolojisine Giriş
TIP236
Zorunlu 2 0 2
Medikal Fizik
TIP155
Zorunlu 2 0 3
Tıbbi Görüntüleme I
TIP261
Zorunlu 2 4 6
Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I
AI103
Zorunlu 2 0 2
Türk Dili I
TD103
Zorunlu 2 0 2
İngilizce Dil Becerileri I
YD103
Zorunlu 2 0 2
İş Sağlığı ve Güvenliği
İSG103
Zorunlu 2 0 2
Biyokimya
TGT157
Zorunlu 2 0 1
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Kimyaya Giriş I
KMY161
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Bilgi ve İletişim Teknolojisi
TGT260
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Radyolojik Terminoloji
TGT151
Bölüm Seçmeli 2 0 5
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Sözlü Anlatım
TD203
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Yazılı Anlatım
TD204
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Türkçe Komposizyon
TD205
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Diksiyon ve Beden Dili
TD206
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Modernleşme ve Türk Modernleşmesi
AI203
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Osmanlıdan Günümüze Siyasal Yapı
AI204
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Bulaşıcı Hastalıklar
AMH255
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Sağlıkta Ekip Çalışması ve Kriz Yönetimi
AMH154
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Evlilik Öncesi Eğitim
AMH258
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Aile Planlaması
ACİL155
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Doğal Afetler ve Türkiye
ACİL157
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Ev Kazaları ve Korunma Yolları
ACİL254
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Afetlerde Kurtarma
ACİL154
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Acil Durumlarda Kriz Yönetimi
ACİL255
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Sağlıkta Yönetim ve Organizasyon
AMH150
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Madde Bağımlılığı
ACİL122
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
2. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
2. Yarıyıl Zorunlu Dersler Zorunlu 20
2. Yarıyıl Bölüm Seçmeli Dersler Bölüm Seçmeli 8
2. Yarıyıl Bölüm Dışı Seçmeli Dersler Bölüm Dışı Seçmeli 2
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Radyolojik Anatomi
TIP260
Zorunlu 2 0 2
Tıbbi Görüntüleme II
TIP262
Zorunlu 1 8 12
Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II
AI104
Zorunlu 2 0 2
Türk Dili II
TD104
Zorunlu 2 0 2
İngilizce Dil Becerileri II
YD104
Zorunlu 2 0 2
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Tıbbi Görüntülemede Temel Beceriler
TGT152
Bölüm Seçmeli 3 0 8
Kanserden Korunma Yöntemleri ve Onkoloji Hastalıkları
TGT120
Bölüm Seçmeli 4 0 8
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Sözlü Anlatım
TD203
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Yazılı Anlatım
TD204
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Türkçe Komposizyon
TD205
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Diksiyon ve Beden Dili
TD206
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Modernleşme ve Türk Modernleşmesi
AI203
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Osmanlıdan Günümüze Siyasal Yapı
AI204
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Bulaşıcı Hastalıklar
AMH255
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Sağlıkta Ekip Çalışması ve Kriz Yönetimi
AMH154
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Evlilik Öncesi Eğitim
AMH258
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Aile Planlaması
ACİL155
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Doğal Afetler ve Türkiye
ACİL157
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Ev Kazaları ve Korunma Yolları
ACİL254
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Afetlerde Kurtarma
ACİL154
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Acil Durumlarda Kriz Yönetimi
ACİL255
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Sağlıkta Yönetim ve Organizasyon
AMH150
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Madde Bağımlılığı
ACİL122
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
3. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
3. Yarıyıl Zorunlu Dersler Zorunlu 21
3. Yarıyıl Bölüm Seçmeli Dersler Bölüm Seçmeli 7
3. Yarıyıl Bölüm Dışı Seçmeli Dersler Bölüm Dışı Seçmeli 2
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Nükleer Tıp
TIP256
Zorunlu 2 0 3
Farmakoloji
TIP269
Zorunlu 2 0 3
Radyasyon Güvenliği ve Radyasyondan Korunma
TIP161
Zorunlu 2 0 3
Tıbbi Görüntüleme III
TIP263
Zorunlu 1 8 12
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Radyolojide Etik
TGT253
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Radyoterapi
TGT258
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Psikoloji
TGT158
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Sağlık Yönetimi
TGT251
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Sözlü Anlatım
TD203
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Yazılı Anlatım
TD204
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Türkçe Komposizyon
TD205
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Diksiyon ve Beden Dili
TD206
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Modernleşme ve Türk Modernleşmesi
AI203
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Osmanlıdan Günümüze Siyasal Yapı
AI204
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Bulaşıcı Hastalıklar
AMH255
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Sağlıkta Ekip Çalışması ve Kriz Yönetimi
AMH154
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Evlilik Öncesi Eğitim
AMH258
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Aile Planlaması
ACİL155
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Doğal Afetler ve Türkiye
ACİL157
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Ev Kazaları ve Korunma Yolları
ACİL254
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Afetlerde Kurtarma
ACİL154
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Acil Durumlarda Kriz Yönetimi
ACİL255
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Sağlıkta Yönetim ve Organizasyon
AMH150
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Madde Bağımlılığı
ACİL122
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
4. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
4. Yarıyıl Zorunlu Dersler Zorunlu 26
4. Yarıyıl Bölüm Seçmeli Dersler Bölüm Seçmeli 2
4. Yarıyıl Bölüm Dışı Seçmeli Dersler Bölüm Dışı Seçmeli 2
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Radyasyon ve Çevre
TIP158
Zorunlu 2 2 4
Radyolojde İlk Yardım
TGT204
Zorunlu 2 0 2
Tıbbi Görüntülemede Hastalıklar Bilgisi
TGT202
Zorunlu 2 0 2
Yaz Stajı
TGT200
Zorunlu 0 2 8
Mesleki Uygulama Yöntemleri
TIP264
Zorunlu 2 8 10
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
TGT156
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Radyolojide Hasta İletişimi
TGT252
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Dengeli Beslenme
TGT122
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Sözlü Anlatım
TD203
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Yazılı Anlatım
TD204
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Türkçe Komposizyon
TD205
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Diksiyon ve Beden Dili
TD206
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Modernleşme ve Türk Modernleşmesi
AI203
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Osmanlıdan Günümüze Siyasal Yapı
AI204
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Bulaşıcı Hastalıklar
AMH255
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Sağlıkta Ekip Çalışması ve Kriz Yönetimi
AMH154
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Evlilik Öncesi Eğitim
AMH258
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Aile Planlaması
ACİL155
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Doğal Afetler ve Türkiye
ACİL157
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Ev Kazaları ve Korunma Yolları
ACİL254
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Afetlerde Kurtarma
ACİL154
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Acil Durumlarda Kriz Yönetimi
ACİL255
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Sağlıkta Yönetim ve Organizasyon
AMH150
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Madde Bağımlılığı
ACİL122
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu