Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.ANATOMİK YAPILARI AYIRT ETMEK
2.İNSAN FİZYOLOJİSİNİ AYIRT ETMEK
3.HASTA VEYA YARALILARA İLK YARDIM UYGULAMAK
4.RADYOGRAFİ ELDE ETMEK ve FİLM BANYO, BASKI İŞLEMLERİNİ YAPMAK
5.FLOROSKOPİK GÖRÜNTÜLEME YAPMAK
6.MAMOGRAFİ TETKİKİ YAPMAK
7.ANJİOGRAFİ YAPMAK
8.MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEMESİ (MRG) YAPMAK
9.BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İNCELEMESİ YAPMAK
10.KEMİK MİNERAL DANSİTOMETRESİ (DEXA) TETKİKİ YAPMAK
11.ULTRASONOGRAFİ (USG) YAPMAK
12.GAMA KAMERA GÖRÜNTÜLEMESİ YAPMAK
13.RADYOTERAPİ SİMÜLASYONU YAPMAK VE TEDAVİ UYGULAMAK
14.RADYASYON GÜVENLİĞİ VE RADYASYONDAN KORUNMA
15.İŞ ORGANİZASYONU YAPMAK VE MESLEKİ GELİŞİMİ SAĞLAMAK
16.RADYOLOJİK ANATOMİYİ AYIRT ETMEK
17.TIBBİ TERİMLERİ AYIRT ETMEK
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu