Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Doç. Dr. Hakan ARSLANER
Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Tolga EVREN
Bölüm Başkan Yardımcısı
Birim Koordinatörleri
Öğr. Gör. Elif Meryem YURDAKUL
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Öğr. Gör. Fahriye GÖZGÜ
Farabi Değişim Koordinatörü
Yenipazar Meslek Yüksekokulu (MYO), kurulduğu yıldan günümüze kadar hızla gelişmiş, gerek öğrenci gerekse akademik ve idari personel yapısını nitelik ve nicelik açısından geliştirmiş ve hala geliştirmek için çalışmaları devam etmektedir.
Tarihçesi
Adnan Menderes Üniversitesi Yenipazar Meslek Yüksekokulu 1994-1995 Öğretim yılında İktisadi ve İdari Programlar Bölümüne bağlı üç programda (Bankacılık, İşletme ve Muhasebe) eğitim-öğretime başlamıştır. Bankacılık (İ.Ö) Programı 2001-2002 Öğretim yılında, Sigortacılık Programı 2002-2003 Öğretim yılında, Sigortacılık (İ.Ö) ise 2006-2007 öğretim yılında hizmete girmiştir. 2009 yılında YÖK kararı ile Anılan iki program birleştirilerek Bankacılık ve Sigortacılık Programı ismini almıştır.
Misyon
Yenipazar MYO’nun misyonu, Kamu ve Özel sektörün ihtiyaç duyduğu ara elemanları en kaliteli ve ihtiyaçlara cevap verecek biçimde, Dünya ile aynı teknik bilgi ve donanıma sahip şekilde yetiştirmektir.
Vizyon
Sektörlerin ihtiyacı olan ara elemanları, güncel bilgilerle donatıp, çağdaş, bilgiyi arayıp bulabilen, bulduğu bilgiyi kullanma yeteneğine sahip öğrenciler yetiştirmek.
Amaç
Sektördeki beklentileri karşılayabilen, kültürel düzeyi yüksek, Atatürk ilke inkılâpları doğrultusunda çağdaş değerleri kavrayan nesiller yetiştirmektir.
Fiziki Altyapı
Yüksekokulumuzda 13 Derslik(5 Anfi ), 1 Bilgisayar Labaratuarı, 1 Konferans Salonu (200 Kişilik) öğrencilerimize hizmet vermektedir.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu