Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Ağ Donanımı ve Çevre Birimleri
Ders Kodu: BPR190
Ders Türü: Bölüm Dışı Seçmeli
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 2
Amaç

Bu dersin amacı öğrencilerin, bilgisayar ağı tasarımını, bilgisayar ağı yönetimi konusundaki kavramları ve ağ yönetim bileşenlerini açıklayabilmesini sağlamaktır.

Özet İçerik

Bu ders sonunda, öğrenci bir bilgisayar laboratuvarını kurabilecek, var olan bir laboratuvarın bakımını yapabilecek, bilgisayar ağına yeni terminal, yazıcı vb. ekleyebilecek, meydana gelebilecek sorunları çözebilecek, laboratuvarda bulunan ana bilgisayarı (server) yapılandırabilecek, yeni kullanıcılar oluşturabilecek, kullanıcı hak ve özelliklerini düzenleyebilecek bilgi birikimine sahip olacaktır. Kısım-I. Bilgisayar Ağı Tasarımı 1.İş Hedeflarinin ve Kısıtlarının Analizi 2.Teknik Hedeflerin ve Kısıtların Analizi 3.Mevcut internetwork’lerin Karakteristiklerinin Saptanması 4.Ağ Trafiğinin Karakteristiğinin Saptanması 5.Bir Ağ Topolojisi Tasarlamak 6.Adresleme ve İsimlendirme İçin Model Tasarlamak 7.Köprüleme, Anahtarlama ve Yönlendirme Protokollerini Seçme 8. Ağ Güvenliği ve Ağ Yönetimi Stratejileri Geliştirmek 9.Kampüs Ağları İçin Teknolojilerin ve Ağ Cihazlarının Seçilmesi 10.Şirket Ağları İçin Teknoloji ve Ağ Cihazlarının Seçilmesi Kısım-II. Bilgisayar Ağı Yönetimi 1.Bilgisayar Ağı Yönetimine Giriş 2.Ağ Yönelimleri 3.Hata Kontrol Yönetimi 4.Konfigürasyon Yönetimi 5.Güvenlik Yönetimi 6.Performans Yönetimi 7.Kullanım Düzeyi Yönetimi 8.Ağ Yönetim Protokolleri

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Mehmet Can HANAYLI
Öğrenme Çıktıları
1.Ağ Yönetim Donanımlarını Açıklayabilme.
2.Ağ Yönetim Sistemi Mimarisini Açıklayabilme.
3.Bilgisayar Ağının Altyapı Karakteristiğini İfade edebilme.
4.Ağ Yönetim Sistemi Uygulamasında Karşılaşılan Sorunları Açıklayabilme.
5.Ağ Yönetim Sistemi Uygulamasında Karşılaşılan Sorunları çözebilme.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Ağ Teknolojilerine Giriş Hulusi Turgut Pusula Yayınları
2.Bilgisayar Ağları ve İletişim Abdullah Kuzu Edt. Nobel Y.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Bilgisayar Ağları Genel Giriş ve Tanımlar
2. Hafta - Teorik
Yukarıdan Aşağıya Tasarım Metodolojisi Kullanımı, İş Hedeflerinin Analizi, İş Kısıtlarının Analizi, Teknik Hedeflerin ve Kısıtların Analizi
3. Hafta - Teorik
Bilgisayar Ağının Altyapı Karakteristiğini Çıkarma, Mevcut Ağ’ın Sağlığının Kontrol Edilmesi, Mevcut Ağ’ın Karakteristiklerini Çıkarmak İçin Kullanılan Araçlar, Trafik Akışının Tanımlanması, Trafik Yükünün Tanımlanması
4. Hafta - Teorik
Trafik Davranışını Karakterize Etme, Servis Kalitesi Gereksinimlerini Karakterize Etme, Hiyerarşik Ağ Tasarlama, Kampüs Ağ Topolojisi Tasarlama
5. Hafta - Teorik
Şirket Ağ Topolojisi Tasarlama, Fiziksel Güvenliği Planlama, Ağ Katmanına İlişkin Adresleme Önerileri, İsimlendirme İçin Model Tasarlamak
6. Hafta - Teorik
Yukarıdan Aşağıya Ağ Tasarım Sürecinde Karar Verme, Köprüleme ve Anahtarlama Metodlarının Seçimi, Yönlendirme Protokolleri Arasında Seçim Yapma
7. Hafta - Teorik
Yukarıdan Aşağıya Ağ Tasarım Sürecinde Karar Verme, Köprüleme ve Anahtarlama Metodlarının Seçimi, Yönlendirme Protokolleri Arasında Seçim Yapma
8. Hafta - Teorik
Internetworking İçinde Birden Çok Yönlendirme ve Köprüleme Protokolü Kullanmak, Ağ Güvenliği Tasarımı, Güvenlik Mekanizmaları, Ağ Yönetimi Tasarımı
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınavlar
10. Hafta - Teorik
Kampüs Ağları İçin Teknolojilerin ve Aygıtların Seçilmesi, Lan Kablolama Tasarımı, LAN Teknolojileri, Kampüs Ağ Tasarımı İçin Aygıtların Seçilmesi
11. Hafta - Teorik
Şirket Ağları İçin Teknoloji ve Aygıtların Seçimi, Uzaktan Erişim Teknolojileri, Geniş Alan Ağı Teknolojileri
12. Hafta - Teorik
Ağ Yönetimine Giriş, Bir Veri Ağı’nın Oluşturulması, Ağ Yönetim Sistemi Tanımı, Ağ Yönetim Sistemi Mimarisi, Ağ Yönetim Sistemlerinin Bugünkü Durumu, Ağ Yönetim Sistemi Uygulamasında Karşılaşılan Sorunlar
13. Hafta - Teorik
Ağ Yönelimleri, Taşıyıcılar Tarafından Sunulan Hizmetler, Bant Genişliği Yönetimi, Standardizasyonu Zorlaştıran Etkenler, Hata Kontrol Yönetim Uygulamasının Yararları, Hata Kontrol Yönetiminin Başarımı,
14. Hafta - Teorik
Ağ Yönetim Sisteminde Hata Kontrol Yönetimi, Hatanın Ağ Üzerindeki Etkisi, Hata Raporlama Türleri, Konfigürasyon Yönetiminin Yararları, Konfigürasyon Yönetiminin Başarımı, Ağ Yönetim Sisteminde Konfigürasyon Yönetimi, Konfigürasyon Raporları Oluşturma
15. Hafta - Teorik
Ağ Yönetim Protokollerine, Ağ Yönetim Protokollerinin Tarihçesi, Standard Protokol Geliştirme, SNMP, CMIS/CMIP, CMOT
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Yarıyıl Sonu Sınav
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%30
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%70
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140228
Ödev1055
Dönem Ödevi1055
Ara Sınav1516
Dönem Sonu Sınavı1516
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)50
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
1
OÇ-2
1
OÇ-3
1
OÇ-4
1
OÇ-5
1
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu