Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I
Ders Kodu: AI103
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 2
Amaç

Öğrencileri, Türk modernleşme süreci hakkında bilgilendirmek ve bu doğrultuda şekillenen Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda bilinçlendirerek, başta Atatürk olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda rol oynayan kişileri ve mücadelelerini, Türk Kurtuluş Savaşı ve Türkiye Cumhuriyetinin temel felsefesini anlatmak ve böylece insan haklarına ve toplumsal değerlere saygılı bireyleri topluma kazandırmak.

Özet İçerik

Bu derste Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi dersinin amacı ve inkılap kavramı, Osmanlı Devleti'nin yıkılışını ve Türk inkılabını hazırlayan sebeplere toplu bakış, Osmanlı Devleti'nin parçalanması, Mondros Ateşkes Antlaşması, işgaller karşısında memleketin durumu ve Mustafa Kemal Paşa'nın tepkisi, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışı, kongreler yoluyla teşkilatlanma, Kuvayı Milliye ve Misak-ı Milli. T.B.M.M.'nin açılması ve İstiklal Savaşı'nın yönetimini ele alması, Sakarya Savaşına kadar Milli Mücadale, Sakarya Savaşı ve Büyük Taaruz, eğitim ve kültür alanında Milli Mücadele, sosyal ve iktisadi alanda Milli Mücadele ve Mudanya'dan Lozan'a. Kadarki süreç işlenecektir.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Aysun SARIBEY HAYKIRAN
Dr. Öğr. Üyesi Adil Adnan ÖZTÜRK
Dr. Öğr. Üyesi Ayten CAN
Dr. Öğr. Üyesi Kemal Ramazan HAYKIRAN
Dr. Öğr. Üyesi Musa GÜMÜŞ
Dr. Öğr. Üyesi Uğur TATLISUMAK
Öğr. Gör. Banu BERBER BABALIK
Öğr. Gör. Coşkun TÜRKAN
Öğr. Gör. Çiğdem BUDAK
Öğr. Gör. Derya GENÇ ACAR
Öğr. Gör. Dilek AKALIN
Öğr. Gör. Fatma TOMBAK
Öğr. Gör. Gülten SAVRAN
Öğr. Gör. Merve Tuba ERDEN
Öğr. Gör. Mesude ÖZDİLLİ
Öğr. Gör. Seda SARIKAYA SARİDEMİR
Prof. Dr. Dilşen İNCE ERDOĞAN
Öğrenme Çıktıları
1.İnkılâp Tarihi ile ilgili kavramları bilmek.
2.Türk İnkılâbının doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlamak
3.Güncel konuları tarihi bilgiler ışığında değerlendirme birikimini sağlamak.
4.Türk modernleşmesinin dinamiklerini kavramak.
5.Ulusal değerlerle evrensel değerlerin sentezini yapabilme yetisi kazandırmak.
6.Türkiye Cumhuriyetinin Kuruluş felsefesini kavrayabilmek.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.1. Ergün Aybars Türkiye Cumhuriyeti Tarihi,
2.2. Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi, Cilt I, II, III ve IV
3.3. Mevlüt Çelebi, Türk İnkılâp Tarihi, Cilt I - II
4.5. Bernard Lewıs, Modern Türkiye’nin Doğuşu
5.7. E. Jan Zürcher, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi
6.6. Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma
7.Kemal Arı, Türk Devrim Tarihi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Ön Hazırlık
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersini okutmanın amacı.
2. Hafta - Ön Hazırlık
Ders ile İlgili Temel Kavramların Anlatılması ve Türk İnkılâbının felsefesi
3. Hafta - Ön Hazırlık
Fransız Devrimi ve Sanayi İnkılâbı
4. Hafta - Ön Hazırlık
Dissolution of the Ottoman Empire
5. Hafta - Ön Hazırlık
Osmanlı Devletinin son dönemindeki düşünce akımları
6. Hafta - Ön Hazırlık
I. Dünya Savaşı neden ve sonuçları, Mondros Mütarekesi
7. Hafta - Ön Hazırlık
İşgaller ve Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı
8. Hafta - Ön Hazırlık
İşgaller ve işgallere karşı gösterilen tepkiler, Kuva-yı Milliye
9. Hafta - Ön Hazırlık
Kongreler, Misak-ı Milli ve İstanbul’un İşgali
10. Hafta - Ön Hazırlık
TBMM’in açılışı ve İç İsyanlar, Milli Mücadelenin Maddi Kaynakları ve Cepheler
11. Hafta - Ön Hazırlık
Sakarya Savaşı, Büyük Taarruz Dönemi İç ve Dış Gelişmeler
12. Hafta - Ön Hazırlık
Lozan Konferansı ve Saltanatın Kaldırılması
13. Hafta - Ön Hazırlık
Cumhuriyetin İlanı
14. Hafta - Ön Hazırlık
Cumhuriyetin İlanı
15. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Bireysel Çalışma142028
Dönem Sonu Sınavı114216
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)44
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
1
3
OÇ-2
1
3
OÇ-3
1
3
OÇ-4
1
3
OÇ-5
1
3
OÇ-6
1
3
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu