Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II
Ders Kodu: AI104
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 2
Amaç

Türkiye Cumhuriyeti’nin Atatürk İlke ve İnkılâpları üzerinde nasıl şekillendiğini ve Atatürk’ün Türk milleti için seçmiş olduğu “Muasır Medeniyetler Seviyesine” ulaşma hedefinin önemini kavratmak, inkılâplar sürecini değerlendirerek gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak ve Türk modernleşme sürecini ortaya koymak

Özet İçerik

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Aysun SARIBEY HAYKIRAN
Dr. Öğr. Üyesi Ayten CAN
Dr. Öğr. Üyesi Musa GÜMÜŞ
Dr. Öğr. Üyesi Uğur TATLISUMAK
Öğr. Gör. Coşkun TÜRKAN
Öğr. Gör. Derya GENÇ ACAR
Öğr. Gör. Dilek AKALIN
Öğr. Gör. Fatma TOMBAK
Öğr. Gör. Gülten SAVRAN
Öğr. Gör. Merve Tuba ERDEN
Öğr. Gör. Mesude ÖZDİLLİ
Öğr. Gör. Seda SARIKAYA SARİDEMİR
Öğrenme Çıktıları
1.Cumhuriyet ve Demokrasi hakkında bilgi sahidir.
2.Cumhuriyet Dönemi iç ve dış politika konusunda bilgi sahibidir.
3.Türk İnkılâbının felsefesi hakkında bilgi sahibidir.
4.Siyasal ve Sosyal alanda yapılan İnkılâplar hakkında bilgi sahibidir
5.Türk modernleşmesi hakkında bilgi sahibidir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Ergün Aybars Türkiye Cumhuriyeti Tarihi,
2.Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi, Cilt I, II, III ve IV
3.Mevlüt Çelebi, Türk İnkılâp Tarihi, Cilt I - II
4.Bernard Lewıs, Modern Türkiye’nin Doğuşu
5.Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma
6.E. Jan Zürcher, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi
7.Kemal Arı, Türk Devrim Tarihi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Ön Hazırlık
Siyasi alanda yapılan İnkılâplar.
2. Hafta - Ön Hazırlık
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kuruluşu ve Şeyh Sait İsyanı
3. Hafta - Ön Hazırlık
Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kuruluşu ve Menemen Olayı
4. Hafta - Ön Hazırlık
Eğitim ve Kültür alanında yapılan İnkılâplar
5. Hafta - Ön Hazırlık
İzmir İktisat Kongresi ve 1929 Dünya Ekonomik Buhranı
6. Hafta - Ön Hazırlık
Atatürkçü Düşünce Sistemi’nin Tanımı ve Kapsamı
7. Hafta - Ön Hazırlık
Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Laiklik
8. Hafta - Ön Hazırlık
Halkçılık, Devletçilik, İnkılâpçılık
9. Hafta - Ön Hazırlık
Atatürk Dönemi Dış Politika
10. Hafta - Ön Hazırlık
Atatürk’ün Ölümü ve Hatay Meselesi
11. Hafta - Teorik
II. Dünya Savaşı
12. Hafta - Ön Hazırlık
Çok Partili Hayata Geçiş
13. Hafta - Ön Hazırlık
1960 ve 1980 dönemi gelişmeler
14. Hafta - Ön Hazırlık
1960 ve 1980 dönemi gelişmeler
15. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Bireysel Çalışma142028
Dönem Sonu Sınavı114216
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)44
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
OÇ-2
OÇ-3
OÇ-4
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu