Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Türk Dili II
Ders Kodu: TD104
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 2
Amaç

Bu dersin amacı; öğrencilere, anlama ve ifade etmeyle ilgili temel beceriler kazandırmak, edebi metinleri okuma ve çözümleme pratiği sağlamak, proje yazmak ya da sunu hazırlamada yararlı olacak kompozisyon yöntemlerini öğretmektir; dil-düşünce bağlantısı açısından yazılı ve sözlü anlatım vasıtası olarak Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazanılmasını sağlamaktır.

Özet İçerik

Sözlü ve yazılı anlatım türleri ve özellikleri, bu türlere dair örneklerin sınıfta değerlendirilmesi, anlatım bozuklukları ve Türkçenin cümle yapısı

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Bilge AYRANCI
Dr. Öğr. Üyesi Hatice ALTUNKAYA
Dr. Öğr. Üyesi Yüksel GİRGİN
Öğr. El. Gülden ÜNLÜ ARABACI
Öğr. Gör. Cevriye FADILOĞLU
Öğr. Gör. Fatma SİNECEN
Öğr. Gör. Gökhan TÜRK
Öğr. Gör. Hamza ÖZKAN
Öğr. Gör. Metin POLAT
Öğr. Gör. Mustafa EROL
Öğr. Gör. Nilay AKAY GÖKALP
Öğr. Gör. Perihan YİĞİT KARAZEYBEK
Öğrenme Çıktıları
1.Kompozisyonla ilgili genel bilgiler, kompozisyon yazmada kullanılacak planı uygulama becerisi kazandırma
2.Sözlü ve yazılı anlatımda kelime ve kelime gruplarını etkin bir şekilde kullanma becerisi kazandırma
3.Türkçe cümlelerde doğru söz diziminin önemini kavratabilme,
4.Edebi metin ve kitaplardan seçilmiş cümle ve parçaları çözümleme yöntemlerini uygulama becerisi kazandırma,
5.Yazılı anlatım türlerinin belirleyici özelliklerini öğrenme, türlerin benzer ve farklı yönlerini ayırt edebilme
6.Öğrencilere yazılı ve sözlü anlatım aracı olarak Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilme
7.Türkçenin dünyanın sayılı büyük dillerinden biri olduğunu ve bu dille büyük eserler verildiğini örnekleriyle kavratabilme
8.Öğrenme sürecinde öğrenciye sorumluluklar vererek eğitim sürecine aktif bir şekilde katılmasını sağlayabilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Prof.  Dr. Gürer Gülsevin, Doç. Dr. Erdoğan Boz, Türk Dili ve Kompozisyon I-II , Tablet Yayınları, Konya 2006.
2.Süer Eker, Çağdaş Türk Dili, Grafiker Yayınları, İstanbul, 2006
3.Prof. Dr. Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi, Bayrak Yayınları, İstanbul, 2006
4.Yazım Kılavuzu TDK Yayınları, Ankara 2008.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
OÇ-2
OÇ-3
OÇ-4
OÇ-5
OÇ-6
OÇ-7
OÇ-8
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu