Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Ders Kodu
Ders Türü
Ders Grubu
Eğitim Dili
Staj Durumu
Teori: 0
Uyg.: 0
Kredi: 0
Laboratuvar: 0
AKTS
Amaç

Özet İçerik

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Temel bilimler alanında yeterli bilgiye sahip olmak ve karşılaştığı mesleki problemlerin çözümünde bunları kullanabilmek,
2.Üretim süreçlerini analiz ederek çalışma ortamında oluşabilecek iş güvenliği risklerini tanımlayabilme ve değerlendirme becerisine sahip olmak.
3.İş Güvenliği malzemelerini, uyarı ve tehlike işaret ve levhalarını tanımak, özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak ve amacına uygun kullandırma yetkinliğine sahip olmak,
4.İş güvenliği eğitimleri planlama ve uygulama becerisine sahip olmak,
5.İş güvenliği ve sağlığına yönelik ölçüm teknikleri ve metotları hakkında yeterli bilgiye sahip olmak,
6.Acil durumlarda ilk yardım müdahalesi yapabilecek yetkinlikte olmak,
7.İş sağlığı ve güvenliği konusunda yürürlükte olan mevzuatı izlemek, yorumlayabilmek ve uygulamak,
8.İşçi sağlığının korunabilmesi ve oluşabilecek meslek hastalıklarının engellenebilmesi için alınması gereken temel önlemler hakkında bilgi sahibi olmak,
9.Bilgi teknolojilerini etkin şekilde kullanabilmek,
10.Anadilini sözlü, sözsüz ve yazılı iletişimde etkin olarak kullanabilen,
11.Mesleki gelişmeleri ve yabancı literatürü izleyebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi yeterliliğine sahip olmak,
12.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine ve bunu gerçekleştirebilme becerisine sahip olmak,
13.Ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk alma özgüveni olan, yetki alabilme ve gereğini yerine getirebilme becerisini kazanmak,
14.Genel ahlak ve mesleki etik değerleri benimsemiş olmak
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Öğretim Elemanı Ders Notları
2.6331 sayılı Kanun
3.İlgili Mevzuatlar
4.Çeşitli ders kitapları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Dersin Tanımı, İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü
2. Hafta - Teorik
Çalışma mevzuatı
3. Hafta - Teorik
Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, İşyeri temizliği ve düzeni
4. Hafta - Teorik
İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması, İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar
5. Hafta - Teorik
Meslek hastalıklarının sebepleri, Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
6. Hafta - Teorik
Biyolojik risk etmenleri, Psikososyal risk etmenleri
7. Hafta - Teorik
Kimyasal risk etmenleri, Fiziksel riskler
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara sınav
9. Hafta - Teorik
Ergonomi, Elle kaldırma ve taşıma
10. Hafta - Teorik
Ekranlı araçlarla çalışma, Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri
11. Hafta - Teorik
İş ekipmanlarının güvenli kullanımı
12. Hafta - Teorik
Güvenlik ve sağlık işaretleri, Kişisel koruyucu donanım kullanımı
13. Hafta - Teorik
Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma
14. Hafta - Teorik
Acil durumlar, Tahliye ve kurtarma
15. Hafta - Teorik
İlkyardım
16. Hafta - Teorik
Yarıyıl Sonu Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140228
Ara Sınav1819
Dönem Sonu Sınavı112113
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)50
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
OÇ-2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
OÇ-3
2
2
1
1
1
1
1
1
OÇ-4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
OÇ-5
1
1
1
1
1
1
1
OÇ-6
1
1
1
OÇ-7
1
1
1
OÇ-8
1
1
1
1
1
1
OÇ-9
1
1
1
1
1
1
1
1
OÇ-10
1
1
1
1
1
OÇ-11
1
1
1
1
1
1
OÇ-12
1
1
1
1
OÇ-13
1
OÇ-14
1
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu