Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
İş Sağlığı ve Güvenliği
Ders Kodu: İSG103
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 2
Amaç

Öğrencilerin,20/06/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerince çalışanlara verilecek İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını öğretmek. İş sağlığı ve güvenliği kültürünü geliştirmek.

Özet İçerik

İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanabilmesi için çalışanlara verilmesi gereken eğitimlerden Genel, Sağlık ve Teknik konuları içermektedir.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Fatih HACIYUSUFOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Korkmaz YILDIRIM
Dr. Öğr. Üyesi Mithat Evrim DEMİR
Ferhat KOYUN
Öğr. El. Durmuş SEMET
Öğr. El. Hasan KAMACI
Öğr. El. Selin YALÇIN
Öğr. El. Tevfik Fikret KOCA
Öğr. Gör. Ali BÜYÜKMERT
Öğr. Gör. Ali ERKUL
Öğr. Gör. Berna GÜNDEN
Öğr. Gör. Evrim ÇEVİK
Öğr. Gör. Merve MUTİ İSTEK
Öğr. Gör. Merve Tuba ERDEN
Öğr. Gör. Muammer ERDEN
Öğr. Gör. Nadir Savaş ÖTER
Öğr. Gör. Nergiz YÜKSEL
Öğr. Gör. Niyazi BİNGÜL
Öğr. Gör. Vadullah EREN
Öğrenme Çıktıları
1.Temel bilimler alanında yeterli bilgiye sahip olmak ve karşılaştığı mesleki problemlerin çözümünde bunları kullanabilmek,
2.Üretim süreçlerini analiz ederek çalışma ortamında oluşabilecek iş güvenliği risklerini tanımlayabilme ve değerlendirme becerisine sahip olmak.
3.İş Güvenliği malzemelerini, uyarı ve tehlike işaret ve levhalarını tanımak, özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak ve amacına uygun kullandırma yetkinliğine sahip olmak,
4.İş güvenliği eğitimleri planlama ve uygulama becerisine sahip olmak,
5.İş güvenliği ve sağlığına yönelik ölçüm teknikleri ve metotları hakkında yeterli bilgiye sahip olmak,
6.Acil durumlarda ilk yardım müdahalesi yapabilecek yetkinlikte olmak,
7.İş sağlığı ve güvenliği konusunda yürürlükte olan mevzuatı izlemek, yorumlayabilmek ve uygulamak,
8.İşçi sağlığının korunabilmesi ve oluşabilecek meslek hastalıklarının engellenebilmesi için alınması gereken temel önlemler hakkında bilgi sahibi olmak,
9.Bilgi teknolojilerini etkin şekilde kullanabilmek,
10.Anadilini sözlü, sözsüz ve yazılı iletişimde etkin olarak kullanabilen,
11.Mesleki gelişmeleri ve yabancı literatürü izleyebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi yeterliliğine sahip olmak,
12.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine ve bunu gerçekleştirebilme becerisine sahip olmak,
13.Ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk alma özgüveni olan, yetki alabilme ve gereğini yerine getirebilme becerisini kazanmak,
14.Genel ahlak ve mesleki etik değerleri benimsemiş olmak
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Öğretim Elemanı Ders Notları
2.6331 sayılı Kanun
3.İlgili Mevzuatlar
4.Çeşitli ders kitapları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Dersin Tanımı, Çalışma Mevzuatı
2. Hafta - Teorik
Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları
3. Hafta - Teorik
İşyeri temizliği ve düzeni
4. Hafta - Teorik
İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar
5. Hafta - Teorik
Meslek hastalıklarının sebepleri, Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
6. Hafta - Teorik
Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri, İlkyardım
7. Hafta - Teorik
Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara sınav
9. Hafta - Teorik
Elle kaldırma ve taşıma, Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
10. Hafta - Teorik
İş ekipmanlarının güvenli kullanımı, Ekranlı araçlarla çalışma,
11. Hafta - Teorik
Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri, İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
12. Hafta - Teorik
Güvenlik ve sağlık işaretleri,
13. Hafta - Teorik
Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
14. Hafta - Teorik
İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
15. Hafta - Teorik
Tahliye ve kurtarma
16. Hafta - Teorik
Yarıyıl Sonu Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140228
Ara Sınav1819
Dönem Sonu Sınavı112113
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)50
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
OÇ-2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
OÇ-3
2
2
1
1
1
1
1
1
OÇ-4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
OÇ-5
1
1
1
1
1
1
1
OÇ-6
1
1
1
OÇ-7
1
1
1
OÇ-8
1
1
1
1
1
1
OÇ-9
1
1
1
1
1
1
1
1
OÇ-10
1
1
1
1
1
OÇ-11
1
1
1
1
1
1
OÇ-12
1
1
1
1
OÇ-13
1
OÇ-14
1
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu