Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Temel Sanat Eğitimi
Ders Kodu: GİY182
Ders Türü: Bölüm Dışı Seçmeli
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 2
Amaç

Temel sanat eğitiminin tanımının yapılması, biçimi oluşturan ögeler ve kompozisyon ilkelerinin açıklanması amaçlanmaktadır. Yapılacak uygulama çalışmaları ile de öğrencilerin becerilerinin geliştirilmesi sağlanacaktır.

Özet İçerik

Nokta-çizgi uygulamalarıyla düzenlemeler ve yorumlamalar yapmak. Objelerin açık koyu ve ışık gölgesini yapmak. İki ve üç boyutlu form oluşturarak kompozisyon kurmak. Renk uygulaması yapmak doku yorumlamalarıyla yüzey oluşturmak. Özgün çalışmalar ile öğrencilerin becerilerini geliştirmek.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Saadet Nihal COŞKUN
Öğrenme Çıktıları
1.Temel Sanat çalışmaları yapabilme
2.Tasarım unsuları ile ilkelerinin öğrenilmesi, yorumlama ve tasarım becerisinin gelişimi.
3.Sanat eğitimindeki tasarım ve yaratıcılık kavramlarını uygulamalı olarak sorgular.
4.Perspektifi benimseme, Temel çizim ve uygulama elemanlarına renk unsurunu da katarak tasarım yapabilme.
5.Kompozisyonun öğelerini tanımlama. Tasarım öğelerine uygun Kompozisyon yapabilme.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.“Temel Sanat Eğitimi”, Yrd. Doç. Dr. BALCI, Yusuf Baytekin, Dr. SAY, Nuran Ya-Pa,2003,İst.
2.“Temel Sanat Eğitimi: Sanat Eğitimi Öğretim Sistemi ve Bilgi Kapsamı”, GÜNAYDIN, Nevide, MOSS Eğitim, 2012, İst.
3.Temel Sanat Eğitimi Ders Kitapları
4.Ders Notları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Temel Sanat Eğitimi dersinin tanımı ve amacı, sanat nesnesinin biçimini oluşturan öge ve ilkelerin tanımı yapılıp kompozisyondaki işlevleri ve ilişkileri
2. Hafta - Teorik
Tasarımda biçimi oluşturan elemanların ve ilkelerin(nokta, çizgi, doku renk, ışık-gölge, boşluk-doluluk, strüktür, ritm, tekrar, uygunluk, zıtlık, denge, sıra, düzen, bütünlük) yapısının kuramsal olarak öğretilmesi. Görsel sunum Temel Renk Bilgisi ve Görsel Uygulamalar(renk çemberi, ana renk, ara renk, uygulamaları)
3. Hafta - Teorik
Renk Bilgisi ve Görsel Uygulamalar Renk Değerleri ve Armoniler, Negatif – Pozitif Biçim Oluşumları.
4. Hafta - Teorik
Nokta, Noktanın Tanımı, Görsel Anlatım Öğesi Olarak Nokta, Nokta İlişkileri, Nokta Türleri, Sanatta ve Doğada Nokta Çizgi, Çizginin Tanımı, Görsel Anlatımda Çizginin Etkileri, Çizgi Türleri Ve İlişkileri, Doğada ve Sanatta Çizgi Nokta ve Çizginin Bir Arada Kullanımı
5. Hafta - Teorik
Doku, Dokunun Tanımı, Görsel Anlatımda Dokunun Etkileri,
6. Hafta - Teorik
Işık ve Gölge, Işık ve Gölgenin Kullanım Biçimleri, Görsel Tasarımdaki Rolü Perspektif, Perspektif Kuramları.
7. Hafta - Teorik
Tasarım ve yaratıcılık- Renk, boyut, biçim, yüzey uygulama çalışmaları
8. Hafta - Teorik
Tasarım Öğeleri, Görsel Anlatımda Zıtlık, Ritim, Denge kompozisyon oluşturma,
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Teorik
Öğrenilen bilgilerin pekişmesi için Uygulama çalışmaları
11. Hafta - Teorik
Öğrenilen bilgilerin pekişmesi için Uygulama çalışmaları
12. Hafta - Teorik
Öğrenilen bilgilerin pekişmesi için Uygulama çalışmaları
13. Hafta - Teorik
Öğrenilen bilgilerin pekişmesi için Uygulama çalışmaları
14. Hafta - Teorik
Öğrenilen bilgilerin pekişmesi için Uygulama çalışmaları
15. Hafta - Teorik
Öğrenilen bilgilerin pekişmesi için Uygulama çalışmaları
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Dönem Sonu Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%30
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%70
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140228
Ödev1606
Atöyle Çalışması4028
Ara Sınav1314
Dönem Sonu Sınavı1314
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)50
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
1
OÇ-2
1
OÇ-3
1
OÇ-4
1
OÇ-5
1
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu