Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Araştırma Yöntem ve Teknikleri
Ders Kodu: İŞT215
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 3
Amaç

Bu derste öğrenciye; araştırma yapma yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.

Özet İçerik

Araştırma konularını seçme, Kaynak araştırması yapma, Araştırma sonuçlarını değerlendirme, Araştırma sonuçlarını rapor hâline dönüştürme, Sunuma hazırlık yapma, Sunumu yapma

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Aylin DİLEK
Öğr. Gör. Erdinç VURAL
Öğrenme Çıktıları
1.Bilimsel araştırmanın temellerini açıklayabilecektir.
2.Bilimsel araştırma türlerini açıklayabilecektir.
3.Bilimsel araştırmalarda etik ilkeleri açıklayabilecektir.
4.Araştırmayı rapor eder.
5.Araştırmacı ve araştırma katılımcısının hak ve sorumluluklarını açıklar.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Bilimsel Araştırma Yöntemi – Prof Dr. Niyazi KARASAR
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Araştırma Konularını Seçme
2. Hafta - Teorik
Araştırma Konularını Seçme
3. Hafta - Teorik
Araştırma Konularını Seçme
4. Hafta - Teorik
Kaynak Araştırması Yapma
5. Hafta - Teorik
Kaynak Araştırması Yapma
6. Hafta - Teorik
Kaynak Araştırması Yapma
7. Hafta - Teorik
Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme
8. Hafta - Teorik
Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Teorik
Araştırma Sonuçlarını Rapor Hâline Dönüştürme
11. Hafta - Teorik
Araştırma Sonuçlarını Rapor Hâline Dönüştürme
12. Hafta - Teorik
Sunuma Hazırlık Yapma
13. Hafta - Teorik
Sunuma Hazırlık Yapma
14. Hafta - Teorik
Sunumu Yapma
15. Hafta - Teorik
Sunuma Hazırlık Yapma
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Yarıyıl Sonu Sınav
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%30
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%70
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140228
Ödev350135
Ara Sınav1516
Dönem Sonu Sınavı1516
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)75
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
2
1
1
OÇ-2
1
OÇ-3
1
OÇ-4
1
OÇ-5
1
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu