Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Malzeme Teknolojisi
Ders Kodu: MKE156
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Önlisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 1
Kredi: 4
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

İmalat teknikerleri için gerekli olan insanların ve endüstrinin ihtiyaçlarını karşılayacak malzeme üretim yöntemlerinin olduğunu veya üretilmiş malzemelerin özelliklerinin değiştirilebilir olduğunun kavrayabilme. Endüstriyel alanda kullanılan malzemelerin çeşitlerini tanıyabilme, temel özelliklerini kavrayabilme, Kullanım yerleri ve tasarım için en uygun malzemeleri seçebilme. Malzemeleri sınıflandırabilmek, içyapılarını tanımak, Fe-C denge diyagramını yorumlayabilmek, çelik sertleşmesi ve standartları hakkında bilgi sahibi olmak.

Özet İçerik

Teknik alanda kullanılan malzemeler, atomik yapı ile ilgili temel kavramlar, ısıl işlemler, malzeme muayene yöntemleri ve deneyleri.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Alpaslan BAŞARIK
Öğrenme Çıktıları
1.Makine imalatında kullanılan malzemeleri tanıma ve seçebilme,
2.Atomik Yapı ve Bağ Kuvvetleri tanıyabilmek
3.Demir-Karbon (Fe-C) Denge Diyagramını okuyabilmek,
4.Çeliklere uygulanan ısıl işlemler hakkında bilgi sahibi olur
5.Seramikler, Plastikler ve kompozit malzemeler hakkında bilgi sahibi olur
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.A. Başarık -Malzeme Teknolojisi Ders Notları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Teknik alanda kullanılan malzemeler, Atomik yapı ile ilgili temel kavramlar, Katılaşma ve ergime ile ilgili temel kavramlar
2. Hafta - Teorik
Saf ve alaşım halindeki metallerin katılaşma ve soğuma eğrileri, Katılaşma esnasında dendrit ve tane oluşumu Kristal kusurlar
3. Hafta - Teorik
Saf metal, Ara faz veya bileşik ve katı çözelti, Alaşımlı çeliklerin standart gösterimleri
4. Hafta - Teorik
Sıvı durumda birbiri içerisinde her oranda çözünen, kısmen çözünen ve sıvı ve katı durumda birbiri içerisinde hiç çözünmeyen alaşımlar, Katı hal dönüşümleri
5. Hafta - Teorik
Saf demirin soğuma eğrisi ve alotropik değişim, Demir sementit faz diyagramı ve demir sementit faz diyagramındaki dönüşümler
6. Hafta - Teorik
Yumuşatma tavı, Normalizasyon tavı, Küreselleştirme tavı, Gerilme giderme tavı
7. Hafta - Teorik
Su verme sertleştirmesi, Martenzitik yapı, İzotermal dönüşüm diyagramları, Menevişleme
8. Hafta - Teorik
Karbürleme ile yüzey sertleştirme, Nitrürleme ile yüzey sertleştirme, Alevle yüzey sertleştirme, Endüksiyonla Sertleştirme
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Teorik
Elastik, plastik deformasyon ve kırılma
11. Hafta - Teorik
Numune örneği alma, kalıplama, taşlama ve parlatma, dağlama, Mikroskoplar ve mikroskopla yapısal değerlendirme
12. Hafta - Teorik
Çekme deneyi sonrası elde edilen gerilme uzama eğrisi
13. Hafta - Teorik
Sertlik ölçme metotları, Darbe deneyi sonrası kırılma enerjisi Yorulma deneyi sonrası S-N diyagramı
14. Hafta - Teorik
Görsel muayene yöntemi, Penetrant sıvı ile muayene yöntemi, Ultrasonik muayene yöntemi
15. Hafta - Teorik
X ışını ile muayene yöntemi, Manyetik muayene yöntemi
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Yarıyıl Sonu Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%30
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%70
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140342
Uygulamalı Ders140114
Ödev60530
Dönem Ödevi7017
Laboratuvar100220
Ara Sınav1516
Dönem Sonu Sınavı1516
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
5
5
5
4
4
4
5
5
4
4
OÇ-2
3
4
3
5
2
4
5
3
2
4
OÇ-3
3
5
5
5
5
4
2
3
5
4
OÇ-4
3
5
4
2
5
4
3
5
4
5
OÇ-5
3
5
2
4
5
3
5
4
3
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu