Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Öğr. Gör. Onur YILMAZ
Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Ayfer ERGEZEN
Bölüm Başkan Yardımcısı
Amaç
Çocuk Gelişimi Programının temel amacı, çocuk gelişimi ve eğitiminin önemini benimseyen, 0–6 yaş çocuklarının gelişim özelliklerini tanıyıp, alışkanlık ve gereksinimleri konusunda bilgi kazanmış, çocukların karşılaşabilecekleri sorunlara önlemler alabilen elemanlar yetiştirmektir. Bununla birlikte programda özel eğitime gereksinim duyan çocukları tanıyıp, bu çocuklar için uygun eğitim ortamını düzenleyebilen, anne ve çocuk sağlığı konusunda bilinçli olan teknik elemanlar yetiştirmek amaçlanmaktadır. Programın diğer amaçları kısaca özetlenirse yukarıda sözü edilen yaş grubu çocuklarında görülebilen hastalıkların belirtileri hakkında bilgi sahibi olan, bu konuda korunma yollarını ve hastaya bakım tekniklerini bilen, ilk yardım konusunda temel bilgi ve beceriye sahip nitelikli elemanları bu alana kazandırmak; çocukların gelişim düzeylerine ve gelişen teknolojiye uygun, eğitici oyuncaklar hazırlamak, kullandığı makine araç ve gereçlerin bakım ve onarımını yapabilen, çalışılan yerde günlük menü ve yiyecekleri ilkelerine uygun hazırlayabilen elemanlar yetiştirmek şeklinde sıralanabilir. Bu programda öğrenim görmek isteyen adayların, çocukları seven, hoşgörülü, sabırlı, demokratik, insan ilişkilerinde başarılı ve yeniliklere açık, el becerilerine sahip, yaratıcı, üretken, enerjik ve dışa dönük, çalışmaktan, okumaktan ve sürekli araştırma yapmaktan yılmayan, görsel sanatlara (Müzik, Resim, Drama, Oyun gibi) ilgi duymak gibi özellikler taşıması gerekmektedir.
Fiziki Altyapı
Koçarlı Meslek Yüksekokulunun ilk hizmet binaları Ziraat Fakültesinden devredilen ve 2 adet idari hizmet binası, 15 adet sınıf, 1 adet bilgisayar laboratuvarı ve 10 adet diğer laboratuvarların bulunduğu 3 prefabrik derslik bloğu iken, bu binaların kullanım ömürlerinin dolması nedeniyle, 2016 yılında an itibariyle eğitim hizmetlerini yürüttüğümüz bloklar (B ve B1) tahsis edilmiştir. Tahsis edilen Bloklardan B1 blok henüz boşaltılmadığından, eğitim hizmetleri B blokta yürütülmektedir. Devredilen blokların kapalı alanı 8500 m² olup, Yüksekokulumuza teslim edilen bölümünde 7 derslik, 1 bilgisayar laboratuarı, 1 mikroskobi laboratuarı, 1 kimya laboratuarı ve 15 büro yer almaktadır. Öğrenci kantini ve yemekhanesi ile personel yemekhanesi, Güney Kampüs genelinde Ziraat Fakültesi ile Yüksekokulumuz tarafından müşterek kullanılmaktadır. 10000 m² açık alanı bulunan Yüksekokulun 2500 m²’lik uygulama sahası bulunmaktadır. Uygulama sahası içinde 100 m² kapalı alanlı polikarbon sera, 50 m² alanlı iki adet naylon sera, 50 m² alanlı bir nethouse, biri 60 m², diğeri 250 m² alanlı iki adet kanatlı hayvan üretim alanı yer almaktadır. Ayrıca arıcılık ünitesi mevcuttur. Ayrıca, sportif etkinliklerin yapıldığı basketbol, voleybol ve tenis kortlarını içeren 500 m² alana sahip bir spor sahası vardır.
Teknik Altyapı
Meslek yüksekokulumuzda; 64 adet masaüstü bilgisayar, 10 adet bilgisayar kasası (projeksiyon bağlantılı), 3 adet taşınabilir bilgisayar, 17 adet projeksiyon, 1 adet tepegöz, 1 adet slayt cihazı, 1 adet fotokopi makinesi, 1 adet faks, 1 adet fotoğraf makinesi, 1 adet kamera, 12 adet yazıcı, 3 adet tarayıcı, 21 adet mikroskop, 1 adet DVD cihazı, 1 adet plotter, 1 adet dijital grafik tablet bulunmaktadır. Ziraat Fakültesinin kitap ve dergi yönüyle zengin kaynağa sahip kütüphanesi, öğrencilerimize de hizmet vermektedir. Basılı periyodik yayın olarak “ADÜ HABER” aylık periyodik dergi olup, 2 adet elektronik yayın mevcuttur.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu