Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Öğretim Planı
Hazırlık
Ders Adı Ders Türü AKTS
Hazırlık Sınıfı Hazırlık 60
Toplam AKTS Puanı   60
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
İngilizce Hazırlık Sınıfı
YD001
Hazırlık 26 0 60
1. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
1. Yarıyıl (güz) Zorunlu Zorunlu 27
1. Yarıyıl (güz) Bölüm Dışı Seçmeli Bölüm Dışı Seçmeli 4
Toplam AKTS Puanı   31
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Temel Kimya
KMY164
Zorunlu 4 0 6
Fizik I
FİZ161
Zorunlu 3 0 5
Matematik I
MAT153
Zorunlu 4 0 6
Türk Dili I
TD101
Zorunlu 2 0 2
Bilgisayar Programcılığına Giriş
ENR100
Zorunlu 2 0 3
Gıda Mühendisliğine Giriş
FE101
Zorunlu 2 0 3
İş Sağlığı ve Güvenliği - I
İSG101
Zorunlu 2 0 2
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
İngilizce Kompozisyon
YD151
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 4
İngilizce İletişim
YD152
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 4
Türkçe İletişim
TD302
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 4
Akademik Türkçe
TD200
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
2. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
2. Yarıyıl (bahar) Zorunlu Zorunlu 29
Toplam AKTS Puanı   29
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Temel Analitik Kimya
KMY171
Zorunlu 4 0 6
Temel Analitik Kimya Laboratuvarı
KMY174
Zorunlu 0 0 3
Temel Organik Kimya
KMY182
Zorunlu 4 0 6
Matematik II
MAT154
Zorunlu 4 0 6
İngilizce Dil Becerileri I
YD101
Zorunlu 2 0 2
Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I
AI101
Zorunlu 2 0 2
Türk Dili II
TD102
Zorunlu 2 0 2
İş Sağlığı ve Güvenliği - II
İSG102
Zorunlu 2 0 2
3. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
3. Yarıyıl (güz) Zorunlu Zorunlu 27
3. Yarıyıl (güz) Bölüm Seçmeli Bölüm Seçmeli 4
Toplam AKTS Puanı   31
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Diferansiyel Denklemler
MAT253
Zorunlu 4 0 6
Gıda Analizleri Laboratuvarı I
FE207
Zorunlu 0 0 4
Genel Mikrobiyoloji
FE203
Zorunlu 2 0 4
Gıda Kimyası I
FE205
Zorunlu 2 0 4
Madde ve Enerji Denklikleri
FE201
Zorunlu 2 2 6
Gıda Biyokimyası
FE223
Zorunlu 2 0 3
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Gıdaların Fiziksel Özellikleri
FE221
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Reaksiyon Kinetiği
FE222
Bölüm Seçmeli 2 0 4
4. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
4. Yarıyıl (bahar) Zorunlu Zorunlu 25
4. Yarıyıl (bahar) Bölüm Dışı Seçmeli Bölüm Dışı Seçmeli 5
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
İngilizce Dil Becerileri II
YD102
Zorunlu 2 0 2
Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II
AI102
Zorunlu 2 0 2
Gıda Analizleri Laboratuvarı II
FE210
Zorunlu 0 0 4
Gıda Mikrobiyolojisi
FE206
Zorunlu 2 0 3
Gıda Kimyası II
FE208
Zorunlu 2 0 4
Termodinamik
FE204
Zorunlu 2 0 3
Akışkanlar Mekaniği
FE202
Zorunlu 2 0 3
İstatistik
FE200
Zorunlu 3 0 4
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Dersleri
5. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
5. Yarıyıl (güz) Zorunlu Zorunlu 25
5. Yarıyıl (güz) Bölüm Seçmeli Bölüm Seçmeli 4
Toplam AKTS Puanı   29
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Isı ve Kütle Transferi
FE301
Zorunlu 3 2 6
Enstrümental Analiz
FE303
Zorunlu 2 0 4
Tahıl Teknolojisi
FE307
Zorunlu 2 0 4
Süt Teknolojisi
FE309
Zorunlu 2 0 4
Gıda Teknolojisi Laboratuvarı I
FE315
Zorunlu 0 0 4
Enstrümental Analiz Laboratuvarı
FE317
Zorunlu 0 0 3
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Fonksiyonel Gıdalar
FE311
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Beslenme İlkeleri
FE313
Bölüm Seçmeli 2 0 4
6. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
6. Yarıyıl (bahar) Zorunlu Zorunlu 22
6. Yarıyıl (bahar) Bölüm Seçmeli Bölüm Seçmeli 8
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Gıda Mühendisliğinde Temel İşlemler
FE304
Zorunlu 3 2 6
Meyve ve Sebze Teknolojisi
FE302
Zorunlu 2 0 4
Yağ Teknolojisi
FE306
Zorunlu 2 0 4
Et Teknolojisi
FE403
Zorunlu 2 0 4
Gıda Teknolojisi Laboratuvarı II
FE320
Zorunlu 0 0 4
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Hijyen ve Sanitasyon
FE312
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Gıda Mevzuatı
FE316
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Duyusal Analiz
FE318
Bölüm Seçmeli 2 0 4
7. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
7. Yarıyıl (güz) Zorunlu Zorunlu 20
7. Yarıyıl (güz) Bölüm Seçmeli Bölüm Seçmeli 10
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Yaz Stajı
FE404
Zorunlu 0 0 4
Gıda Biyoteknolojisi
FE405
Zorunlu 3 0 4
Gıda Mühendisliği Uygulamaları
FE402
Zorunlu 0 0 4
Gıda Ambalajlama
FE429
Zorunlu 2 0 4
Gıda Mühendisliği Dizaynı ve Ekonomisi
FE401
Zorunlu 2 1 4
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Gıda Katkı Maddeleri
FE421
Bölüm Seçmeli 2 0 5
Gıda Sanayi Sorunları ve Çözümleri
FE423
Bölüm Seçmeli 2 0 5
Gıda Kalite Sağlama
FE425
Bölüm Seçmeli 2 0 5
Gıda Proseslerinin Yan Ürünleri
FE427
Bölüm Seçmeli 2 0 5
Gıda Makine ve Ekipmanları
FE422
Bölüm Seçmeli 2 0 5
Gıda Kontrolünde Temel Kalite Kriterleri
FE424
Bölüm Seçmeli 2 0 5
Proses Kontrol
FE426
Bölüm Seçmeli 2 0 5
Gıda Endüstrisinde İnovasyon
FE428
Bölüm Seçmeli 2 0 5
Proje Planlama ve Geliştirme
FE430
Bölüm Seçmeli 2 0 5
Gıda Pazarlama
FE432
Bölüm Seçmeli 2 0 5
Gıda Depolama ve Koruma
FE434
Bölüm Seçmeli 2 0 5
Yeni Ürün Geliştirme
FE436
Bölüm Seçmeli 2 0 5
8. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
8. Yarıyıl (bahar) Zorunlu Zorunlu 5
8. Yarıyıl (bahar) Bölüm Seçmeli Bölüm Seçmeli 25
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Bitirme Projesi
FE400
Zorunlu 0 2 5
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Gıda Katkı Maddeleri
FE421
Bölüm Seçmeli 2 0 5
Gıda Sanayi Sorunları ve Çözümleri
FE423
Bölüm Seçmeli 2 0 5
Gıda Kalite Sağlama
FE425
Bölüm Seçmeli 2 0 5
Gıda Proseslerinin Yan Ürünleri
FE427
Bölüm Seçmeli 2 0 5
Gıda Makine ve Ekipmanları
FE422
Bölüm Seçmeli 2 0 5
Gıda Kontrolünde Temel Kalite Kriterleri
FE424
Bölüm Seçmeli 2 0 5
Proses Kontrol
FE426
Bölüm Seçmeli 2 0 5
Gıda Endüstrisinde İnovasyon
FE428
Bölüm Seçmeli 2 0 5
Proje Planlama ve Geliştirme
FE430
Bölüm Seçmeli 2 0 5
Gıda Pazarlama
FE432
Bölüm Seçmeli 2 0 5
Gıda Depolama ve Koruma
FE434
Bölüm Seçmeli 2 0 5
Yeni Ürün Geliştirme
FE436
Bölüm Seçmeli 2 0 5
İntörn Mühendislik Eğitimi
ENR400
Bölüm Seçmeli 4 0 25
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu