Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. Halil KIRNAK
Bölüm Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Gözde Başak ÖZTÜRK
Bölüm Başkan Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Cenk OZAN
Bölüm Başkan Yardımcısı
Birim Koordinatörleri
Yrd. Doç. Dr. Cenk OZAN
Staj Koordinatörü
Mühendislik Fakültesi, 2008 yılında kurulmuş olup, bünyesinde Makine, İnşaat, Gıda, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği bölümleri bulunmaktadır.
Tarihçesi
Mühendislik Fakültesi, 2008 yılında kurulmuş olup, bünyesinde Makine, İnşaat, Gıda, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği bölümleri bulunmaktadır.
Misyon
-İnşaat Mühendisliği alanında nitelikli lisans ve lisansüstü eğitimi vererek, inşaat mühendisliği sistemlerini tasarlayan, çözümleyen ve uygulayabilen, sonuçları değerlendirebilen, sorumluluk alabilen, mesleki ve etik değerlere sahip, bilgiyi paylaşmayı ve araştırmayı ilke edinmiş mühendisler yetiştirmek -Akademik insan değişimi ve hareketliliği ile birlikte uluslararası açılımlar sağlayacak ileri düzeyli araştırma projelerini hayata geçirmek -Bu görevleri yerine getirirken de hem fiziksel altyapımız hem de insan kaynaklarımız ile ilgili kalite yönetiminin kesintisiz devamını sağlamak
Vizyon
-Ülkemiz ve toplumumuzun ihtiyaçlarının bilinci içerisinde mesleğimize, bilime ve insanlığa karşı sorumluluklarımızı devamlı gözden geçiren bir bölüm olmak -Teknolojik ve bilimsel gelişmeleri hızlı bir şekilde uyarlamak, yeniliklere uyum sağlamak -Öğrencileri; inşaat mühendisliği problemlerinin tanımlanması, çözümü, sentezlenmesi ve tasarımı için gereken bilgi, kabiliyet ve yaratıcı düşünce ile donatmak -Edinilen bilgi birikimini paylaşmak, kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde edinilen birikimi topluma yansıtabilmek -Öğretim ve araştırma için gerekli altyapıyı geliştirmek ve ilerletmek -Kısacası; tüm paydaşlarla (öğrenci, öğretim görevlisi, idari kadro, mezunlar) birlikte her zaman yenilikçi ve öncü olmak için gayret göstermek.
Amaç
İnşaat Mühendisliği alanında ileri düzeyde bilimsel araştırma, eğitim-öğretim, yayın yapmak, danışmanlık hizmetleri vermek, toplumsal hizmet alanlarında, etkin, verimli, rekabetçi olmayı, üstün performansa odaklanmayı, uluslararası tanınırlığı ve saygınlığı hedeflemiş, paydaşları ile birlikte sürekli iyileştirmeyi benimsemiş olmak, yürürlükte bulunan yasalara ve yükseköğretim etik kurallarına bağlı kalarak, araştırmacı, girişimci, ekip çalışmasına yatkın, analiz ve sentez yapma yeteneği gelişmiş, çevre bilincine ve toplumsal duyarlılığa sahip mühendisler ve bilim insanları yetiştirmek, bu amaçla eğitim-öğretim ve araştırma alt yapısını sürekli olarak iyileştirmek; şeffaf, doğru ve güvenilir hizmet üretimini sağlayarak toplam kalite kültürünün yerleşmesini sağlamak programın başlıca amaçlarındandır.
Fiziki Altyapı
2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında Adnan Menderes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde Gıda, İnşaat ve Makine Mühendisliği bölümlerine kabul edilen öğrenciler, Merkezi Dersliklerde lisans öğretimine başlayacaktır. Üniversite Makro planında öngörülen 8.200 m2 oturma alanına sahip binalar tamamlandığında toplam 25.000 m2 fiziki alanda eğitim öğretime devam edilmesi planlanmaktadır.
Teknik Altyapı
2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında Adnan Menderes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde Gıda, İnşaat ve Makine Mühendisliği bölümlerine kabul edilen öğrenciler, Merkezi Dersliklerde lisans öğretimine başlayacaktır. Üniversite Makro planında öngörülen 8.200 m2 oturma alanına sahip binalar tamamlandığında toplam 25.000 m2 fiziki alanda eğitim öğretime devam edilmesi planlanmaktadır.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu