Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Koordinatörleri
Doç. Dr. Murat UYGUN
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Doç. Dr. İlknur BABAHAN BİRCAN
Farabi Değişim Koordinatörü
Yrd. Doç. Dr. Cem ESEN
Mevlana Koordinatörü
Prof. Dr. Deniz AKTAŞ UYGUN
Staj Koordinatörü
Doç. Dr. Mihrican ERDEM
Staj Koordinatörü
Kimya bölümünde 5 profesör, 5 doçent, 3 yardımcı doçent ve 5 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 18 akademik personel bulunmaktadır. Bölüm, analitik kimya, anorganik kimya , biyokimya, fizikokimya ve organik kimya olmak üzere 5 anabilim dalından oluşmaktadır.
Tarihçesi
Kimya bölümü 1996 yılında kurulmuş ve ilk öğrencilerini 2000-2001 eğitim- ğretim yılında almıştır. İlk mezunlarını 2004 yılında veren bölüm örgün ve ikinci öğretimde hizmet vermektedir.
Misyon
Kimya bölümünün misyonu araştırma ve eğitim için sunabileceği en mükemmel programları oluşturup sürdürmektir. Temel amaçları: en iyi araştırma ve öğretim faaliyetlerini sunmak ve endüstrinin ve toplumunihtiyacı olan kimyagerleri en yetkin biçimde yetiştirmektir. Bölüm, sadece Türk vatandaşlarına değil, tüm dünya vatandaşlarına hizmet vermeyi amaçlamaktadır. Kimya bölümü, sadece kendi öğrencileri için değil,tüm üniversitenin fen, ziraat ve mühendislik bölümleri için de kimya dersi vermeyi misyon edinmiştir. Bölümün lisans ve lisansüstü programlarının misyonu toplumun gelecekteki kimyagerlerini ve bilim adamlarını yetiştirmektir.
Vizyon
Kimya bölümü öğrencilerini 21. Yüzyılın sürekli-değişen, teknoloji- merkezli dünyasında yarışabilecek şekilde eğitmek ve mezun etmek için ülkede tanınan bir model olmayı amaçlamaktadır. Bu vizyona ulaşmak için bölüm program ve ders içerikleri sürekli olarak gözden geçirilip eğitimin kalitesi yükseltilmeye çalışılmaktadır.
Amaç
Kimya bölümünün amacı modern kimyanın temel alanlarında yetişmiş kimyagerler mezun etmektir
Fiziki Altyapı
Kimya bölümü Fen-Edebiyat Fakültesinde hizmet vermektedir. Bölümde iki analitik kimya, bir biyokimya, iki inorganik kimya, bir fizikokimya ve ile organik kimya araştırma laboratuarı vardır.
Teknik Altyapı
Kimya bölümü bilgisayar ve projeksiyon donanımına sahip 100 kişilik 2 sınıf, 80 ve 40 kişilik birer sınıfa sahiptir. Üç adet 40 kişilik öğrenci laboratuarı ile hizmet vermektedir.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu