Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Doç. Dr. Tilda SAYDI
Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet BAKİ
Bölüm Başkan Yardımcısı
Birim Koordinatörleri
Doç. Dr. Tilda SAYDI
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Songül ASLAN KARAKUL
Erasmus Değişim Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet BAKİ
Farabi Değişim Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet BAKİ
Mevlana Koordinatörü
Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü aktif olarak eğitim-öğretim vermektedir.
Tarihçesi
Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü 2005-2006 Eğitim ve Öğretim yılında Lisans düzeyinde Eğitim ve Öğretime başlamıştır. İlk mezunlarını 2010 yılında vermiştir
Misyon
Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümünün misyonu; yabancı dil olarak Fransızcayı, Fransız Edebiyatını ve Kültürünü çok iyi bilen, Batı Edebiyat ve Kültürlerini iyi tanıyan, Fransızca’nın yanısıra İngilizce’yi yazılı ve sözlü iletişim bağlamlarında kullanabilen, özel sektör iş alanlarında ve devlet sektörlerinde, dış ticaret, bankacılık, basın-yayın ve editörlük, turizm ve kültür hizmetleri, eğitim-öğretim, uluslararası ilişkiler, devlet bakanlıkları gibi iş sahalarında çalışıp yararlı olabilecek, ilgili eğitim-öğretimi almış bireyler yetiştirmektir.
Vizyon
—Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümünün saygınlığını ulusal ve uluslararası düzeyde en üst seviyeye çıkarmak ve alanında kabul gören, tercih edilen bir konuma getirmek. —Avrupa Birliği uyum süreci içerisinde yapılacak projelere etkin olarak katılmak ve bilimsel araştırmalara bilgi ve donanımıyla destek vermek. —Çağdaş ve demokratik toplumun gerektirdiği, duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilen, yaratıcı, araştırmacı, girişimci, özdenetimini sağlayabilen, farklılıklara değer veren, insan haklarına saygılı, öğrenmeye istekli, ruhsal ve bedensel yönden sağlıklı bireyler yetiştirmek. —Lisansüstü düzeyde çalışmalar yaptırmak. —Uluslararası düzeyde yayın ve araştırmalar yaptırmak.
Amaç
Fransız Dili, Edebiyatı ve kültürünü tanıyan, Fransızca’yı iyi derecede yazılı ve sözlü olarak kullanabilen, anadiline (Türkçe’ye) hakim, ikinci yabancı dil olarak İngilizce’yi yazılı ve sözlü olarak iyi derecede kullanabilen, üçüncü dil olarak Almanca'yı temel anlamda kullanabilen, Batı dilleri ve kültürlerine hakim, çeşitli sektörlerde çalışabilecek bireyler yetiştirmek.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu