Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. Talip KABADAYI
Bölüm Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Tuncay SAYGIN
Bölüm Başkan Yardımcısı
Birim Koordinatörleri
Prof. Dr. Talip KABADAYI
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Yrd. Doç. Dr. Cengiz İskender ÖZKAN
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Arş. Gör. Burak SAYIN
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Yrd. Doç. Dr. Cengiz İskender ÖZKAN
Erasmus Değişim Koordinatörü
Yrd. Doç. Dr. Cengiz İskender ÖZKAN
Farabi Değişim Koordinatörü
Yrd. Doç. Dr. Tuncay SAYGIN
Mevlana Koordinatörü
Tarihçesi
Adnan Menderes Üniversitesi Felsefe Bölümü, 11.07.1992 gün ve 21281 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurulu teşkilatı hakkında 41 sayılı kanun ve 78 ve 109 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapan 03.07.1992 tarih ve 3837 sayılı kanunun 8. maddesinin a bendi gereğince açılmıştır. 1992 yılında kurulan Felsefe Bölümü, 2006-2007 eğitim-öğretim yılında 30 öğrenciyle lisans öğretimine başlamıştır. Bölümün eğitim dili Türkçe, öğrenim süresi 4 yıldır.
Misyon
Ulusal ve uluslararası soru ve sorunlara bilinçli ve sorgulayıcı bir gözle bakan birey ve yurttaş yetiştirilmesine yardımcı olmak; akla uygun etkinlikte bulunmayı öğretmek, “ahlak yasasına” saygılı bireyler yetiştirmek ve bunların zamanla ülke kalkınmasına ve gelişmesine katkıda bulunmalarını sağlamak.
Vizyon
Felsefi düşünme ve felsefi bilgiye olan (gerek özel yaşamda gerekse toplumsal yaşamda) ihtiyacımız konusunda toplumsal bir bilinç oluşturmak; düşüncenin değerinin anlaşılması ve yaygınlaşması sağlamak ve “insan haklarına” dayalı evrensel bir dünya yurttaşlığına adım adım ilerlemek.
Amaç
Felsefeye ister özel yaşamda isterse kamusal alanda gereksinim duyulduğu bilincini geliştirip yerleştirmek; Felsefe eğitimi alan öğrencilerin topluma düşünsel katkılar sağlayacak donanımda olmalarını sağlamak; Felsefeyle uğraşan zihinlerin problem görme ve çözmeye daha yatkın oldukları bilgisini yaymak; Belli dönemlerde tartışma platformu oluşturarak insan hakları ve sosyal hizmet meselelerine çözümler getirmek.
Fiziki Altyapı
Bölümümüz Fen-Edebiyat Fakültesinin sunduğu fiziki imkanları kullanmaktadır.
Teknik Altyapı
Üniversitemizin kütüphanesi ve bilgisayar laboratuvarları kullanılmaktadır.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu