Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. Fatma Neval GENÇ
Bölüm Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Ali CENGİZ
Bölüm Başkan Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Atakan HATİPOĞLU
Bölüm Başkan Yardımcısı
Birim Koordinatörleri
Prof. Dr. Fatma Neval GENÇ
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Prof. Dr. Fatma Neval GENÇ
Erasmus Değişim Koordinatörü
Prof. Dr. Fatma Neval GENÇ
Farabi Değişim Koordinatörü
Prof. Dr. Fatma Neval GENÇ
Mevlana Koordinatörü
Dünyamız, toplumsal, siyasal ve iktisadi alanlarda hızlı bir değişim süreci yaşamaktadır. Hemen hemen tüm ülkelerde, yaşam standartlarının geliştirilerek daha eşitlikçi bir temelde paylaşımını öngören yeni bir toplumun tasarlanmasına yönelik süregen bir araştırma ve sorgulama süreci önemini giderek artırmaktadır.Bu çerçeveden bakıldığında siyasal ve yönetsel konuların bilimsel bir zeminde incelenmesi, özellikle gelişmekte olan ülkeler için daha bir önem kazanmaktadır. Sözü edilen hızlı değişim sürecinde değişime yön verme anlamında, devletin hala önemli bir etkinliğe sahip olduğu genel bir kabul görmektedir. Bunun yanı sıra devlet ve bürokrasi yönetimde etkinlik ve verimliliğin artırılmasına ilişkin tartışmaların odak noktasında bulunmaya devam etmektedir. Kamu Yönetimi özellikle ülke içerisindeki güncel siyasal, sosyal ve ekonomik sorunların saptanmasında, bu sorunlar için kalıcı çözümler üretilmesinde, yönetimin uzmanları tarafından yapılması yoluyla bu sürecin en verimli ve kısa periyotta tamamlanmasına kaynak olacak teorik bilgileri içeren çok önemli bir bilim dalıdır. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi disiplini bir yönetsel sistemde karar ve politika oluşturma süreçlerini inceler. Disiplin genellikle devletlerin yürütme gücü olarak düşünülür ve yerel ve ulusal yönetimler düzeyinde kamu örgütleri ile kamu politikalarının örgütlenmesi, yönetimi ve uygulanması ile ilgilenir. Dolayısıyla, disiplin, program yönetimini (planlama, karar verme, örgütlendirme, yönetme, uygulama ve değerlendirme) ve kaynak yönetimini (insan kaynakları yönetimi ve bütçe) içerir.
Tarihçesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı 1992 yılından beri eğitim ve öğretime devam etmektedir.
Misyon
Temel sosyal bilimlere hakim ve siyasal alt yapısı sağlam devlet adamları/kadınları yetiştirmek
Vizyon
Türkiye'nin sayılı Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümleri arasında yer almak.
Amaç
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünün amacı, modern yönetim anlayışının benimsenebilmesi için gerekli literatürel bilgilere sahip ve bu bilgileri uygulamaya koyabilecek yeterlilikte yöneticiler yetiştirmek, özellikle kamu sektörünün çeşitli yönetim kademelerinde, yerel yönetimlerde, idari yargı mercilerinde, iç ve dış politika alanlarında, özel sektörün çeşitli yönetim kademelerinde ve bankalarda görev alacak olan mezunlarımıza, kamu yöneticisi formasyonu kazandırmak ve üstlendikleri görevleri en iyi biçimde yapabilmeleri için, politika, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre sorunları, yerel yönetimler, kamu hukuku, ve uluslararası siyaset alanlarında karşılaştırmalı eğitim ve araştırma yapmayı öğretmek, aldıkları bu eğitim sayesinde sorunları kavramada ve çözmede çok yönlü düşünme ve doğru karar verme becerisi kazandırmaktır.
Fiziki Altyapı
Bina Bilgisi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Nazilli'ye 20 dakika mesafeli İsabeyli'deki, üç bloklu 26 bin metre kare kapalı alanı bulunan ana binasında, 15 adet amfiye, 8 sınıfa, internete sürekli bağlı 2 bilgisayar laboratuvarına, 1 kütüphaneye, 1 kantine, 1'er adet öğrenci ve personel yemekhanesine ve 64 adedi akademik personele tahsisli toplam 80 çalışma odasına sahiptir. Derslik Sayısı Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde dersler, 15 amfi, 8 sınıf ve 2 bilgisayar laboratuvarında yapılmaktadır.
Teknik Altyapı
Teknolojik Donanım Fakültedeki bilgisayar ve internet altyapısı, her çalışma odasında var olan masaüstü ve diz üstü bilgisayarlar aracılığıyla, akademik ve idari personele 24 saat hizmet verebilecek şekilde dizayn edilmiş; akademik bilimsel yayınlara kesintisiz erişim sağlanmıştır. Öğrenciler aynı imkana, öğretimin devam ettiği süreler içinde açık olan bilgisayar laburatuvarları yardımıyla kavuşturulmuştur. Fakülte çevresinde bulunan özel kafe ve işletmelerdeki kablosuz internet erişimi, öğrenciler tarafından çok yoğun olarak kullanılmaktadır. Laboratuar İmkanları Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, iki bilgisayar laboratuvarına sahiptir.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu