Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Öğretim Planı
1. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
1. Yarıyıl (zorunlu) Zorunlu 27
Bölüm Dışı Seçmeli Dersler 1 Bölüm Dışı Seçmeli 3
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Temel Kimya I
KMY165
Zorunlu 2 0 3
Genel Botanik
BYL114
Zorunlu 2 2 4
Temel Mekanik
FİZ115
Zorunlu 2 0 3
Temel Matematik I
MAT171
Zorunlu 2 0 4
İngilizce Dil Becerileri I
YD101
Zorunlu 2 0 2
Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I
AI101
Zorunlu 2 0 2
Türk Dili I
TD101
Zorunlu 2 0 2
Tarımsal Meteoroloji
BSM101
Zorunlu 2 0 3
Analiz Tekniklerine Giriş
TBB101
Zorunlu 2 2 4
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Ziraatçiler İçin Biyoteknoloji
TBY154
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Biyosistem Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları
BSM107
Bölüm Dışı Seçmeli 2 2 4
Tarım Sistemleri
TE112
Bölüm Dışı Seçmeli 2 2 3
Tarımsal Kuruluşlar
TE113
Bölüm Dışı Seçmeli 2 2 3
Peyzaj Mimarlığı
PM220
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Tarla Bitkilerinde Organik ve İyi Tarım Uygulamaları
TB105
Bölüm Dışı Seçmeli 2 2 4
Tarım ve Doğal Kaynak İlişkileri
TB107
Bölüm Dışı Seçmeli 2 2 4
Briç
BK103
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Bilgisayar Programlama
BK420
Bölüm Dışı Seçmeli 1 1 2
2. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
2. Yarıyıl (zorunlu) Zorunlu 19
Bölüm Dışı Seçmeli Dersler 2 Bölüm Dışı Seçmeli 7
Bölüm Dışı Seçmeli Dersler 3 Bölüm Dışı Seçmeli 4
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Temel Kimya II
KMY166
Zorunlu 2 0 3
İngilizce Dil Becerileri II
YD102
Zorunlu 2 0 2
Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II
AI102
Zorunlu 2 0 2
Türk Dili II
TD102
Zorunlu 2 0 2
Temel Bitki Fizyolojisi
TBB102
Zorunlu 2 0 3
Toprak Bilgisi
TBB104
Zorunlu 2 2 4
Tarım Tarihi ve Deontolojisi
TBB106
Zorunlu 2 0 3
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Doğal Bitki Örtüsü
PM110
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Türkiye Biyocoğrafyası
PM112
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Ölçme Bilgisi I
BSM106
Bölüm Dışı Seçmeli 2 2 4
Çizim Tekniği
BSM108
Bölüm Dışı Seçmeli 2 2 3
Tarım Hukuku
TE181
Bölüm Dışı Seçmeli 2 2 3
Kırsal Sosyoloji
TE183
Bölüm Dışı Seçmeli 2 2 3
Türkiye Ekonomisi
TE184
Bölüm Dışı Seçmeli 2 2 3
Tarımsal Ekoloji
TB108
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Briç
BK103
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Bilgisayar Programlama
BK420
Bölüm Dışı Seçmeli 1 1 2
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Evde Biyoteknoloji
TBY319
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Bilim Tarihi
TBY152
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Maket Yapım Tekniği
BSM110
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Proje Yönetimi
BSM112
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Hobi Bahçelerinin Sulanması
BSM114
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
İletişim ve Etkili Konuşma
TE195
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Çocuk Oyun Alanları
PM107
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Folklor
ZT111
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Tıbbi Bitkiler ve Kullanım Alanları
TB109
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
İlk Yardım
ZT110
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Arı Ürünleri
ZT112
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Tarım ve Çevre
TB110
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları
TB112
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Şifalı Bitkiler
TB111
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Fotoğrafçılık
SUM190
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Olta Balıkçılığı
SUM191
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Akvaryumculuk
SUM192
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Doğa Yürüyüşü ve Kampçılık
SUM193
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Briç
BK103
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Çinicilik
BSM118
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Torna Şekillendirme
BSM116
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
İç Mekan Süs Bitkileri
BB101
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Hobi Bahçelerinde Yetiştiricilik
BB103
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Bilgisayar Programlama
BK420
Bölüm Dışı Seçmeli 1 1 2
Kişisel Gelişimde Etkili Sunuş Teknikleri
BK105
Bölüm Dışı Seçmeli 1 1 3
Web Tasarımı
BK225
Bölüm Dışı Seçmeli 1 1 2
Tenis Temel Eğitim Aktiviteleri I
BK108
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Tenis Temel Eğitim Aktiviteleri II
BK109
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
3. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
3. Yarıyıl (zorunlu) Zorunlu 24
Bölüm Dışı Seçmeli Dersler 4 Bölüm Dışı Seçmeli 4
Toplam AKTS Puanı   28
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Temel Analitik Kimya I
KMY172
Zorunlu 2 0 3
Jeoloji
TBB201
Zorunlu 2 2 4
Toprak Mikrobiyolojisine Giriş
TBB203
Zorunlu 2 2 4
Tarım Ekonomisi
TE189
Zorunlu 2 0 3
Uygulamalı İstatistik
ZT201
Zorunlu 2 2 4
Tarla Bitkileri Yetiştiriciliği
TB223
Zorunlu 2 2 4
İş Sağlığı ve Güvenliği - I
İSG101
Zorunlu 2 0 2
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Biyoteknoloji
TBY205
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Tarımsal Mekanizasyon
BSM213
Bölüm Dışı Seçmeli 2 2 4
Genel Zootekni
ZT102
Bölüm Dışı Seçmeli 2 2 4
Genetik
ZT202
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
İpekböcekçiliği
ZT421
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Çevresel Etkilerin Değerlendirilmesi ve Ekolojik İzleme
SUM211
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Kıyısal Alanların Kullanımı ve Yönetimi
SUM219
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Biyokimya
TBY207
Bölüm Dışı Seçmeli 4 0 4
4. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
4. Yarıyıl (zorunlu) Zorunlu 30
Bölüm Dışı Seçmeli Dersler 7 Bölüm Dışı Seçmeli 2
Toplam AKTS Puanı   32
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Toprak ve Çevre Kirliliği
TBB202
Zorunlu 2 2 4
Bitki Besleme
TBB204
Zorunlu 2 2 4
Jeomorfoloji
TBB206
Zorunlu 2 2 4
Kartoğrafya
TBB208
Zorunlu 2 2 4
Bahçe Bitkileri Yetiştiriciliği
BB201
Zorunlu 2 2 4
Sulama ve Drenaj
BSM211
Zorunlu 2 2 4
Bitki Koruma
BK210
Zorunlu 2 2 4
İş Sağlığı ve Güvenliği - II
İSG102
Zorunlu 2 0 2
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Evde Biyoteknoloji
TBY319
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Bilim Tarihi
TBY152
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Maket Yapım Tekniği
BSM110
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Proje Yönetimi
BSM112
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Hobi Bahçelerinin Sulanması
BSM114
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
İletişim ve Etkili Konuşma
TE195
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Çocuk Oyun Alanları
PM107
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Folklor
ZT111
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Tıbbi Bitkiler ve Kullanım Alanları
TB109
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
İlk Yardım
ZT110
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Arı Ürünleri
ZT112
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Tarım ve Çevre
TB110
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları
TB112
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Şifalı Bitkiler
TB111
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Fotoğrafçılık
SUM190
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Olta Balıkçılığı
SUM191
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Akvaryumculuk
SUM192
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Doğa Yürüyüşü ve Kampçılık
SUM193
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Çinicilik
BSM118
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Torna Şekillendirme
BSM116
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
İç Mekan Süs Bitkileri
BB101
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Hobi Bahçelerinde Yetiştiricilik
BB103
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Kişisel Gelişimde Etkili Sunuş Teknikleri
BK105
Bölüm Dışı Seçmeli 1 1 3
Web Tasarımı
BK225
Bölüm Dışı Seçmeli 1 1 2
Tenis Temel Eğitim Aktiviteleri I
BK108
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Tenis Temel Eğitim Aktiviteleri II
BK109
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
5. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
5. Yarıyıl (zorunlu) Zorunlu 18
Bölüm Seçmeli Dersler 1 Bölüm Seçmeli 4
Bölüm Dışı Seçmeli Dersler 5 Bölüm Dışı Seçmeli 8
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Staj I
TBB301
Zorunlu 0 2 6
Toprak Fiziği
TBB303
Zorunlu 2 2 4
Toprak Mekaniği ve Teknolojisi
TBB305
Zorunlu 2 2 4
Toprak Kimyası
TBB309
Zorunlu 2 2 4
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Verimlilik Analizleri ve Değerlendirmesi
TBB307
Bölüm Seçmeli 2 2 4
Toprak Verimliliğinde Deneme Teknikleri
TBB313
Bölüm Seçmeli 2 2 4
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Genel Meyvecilik
BB211
Bölüm Dışı Seçmeli 2 2 4
Bitki Analiz Yöntemleri
TBY317
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 4
Bahçe Bitkileri Yetiştiriciliğinde Yeni Teknikler
BB316
Bölüm Dışı Seçmeli 2 2 4
Bahçe Ürünlerinin Değerlendirilmesi
BB324
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 4
Tarımsal Proje Hazırlama ve Değerlendirme
TE312
Bölüm Dışı Seçmeli 2 2 4
Herboloji
BK309
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Tarla Tarım Sistemleri
TB309
Bölüm Dışı Seçmeli 2 2 5
Çiftlik Yönetimi
TB315
Bölüm Dışı Seçmeli 2 2 5
Toprak İşleme Sistemleri
BSM445
Bölüm Dışı Seçmeli 2 2 5
Süt Teknolojisinde Gıda Güvenliği
ST305
Bölüm Dışı Seçmeli 2 2 4
Bitki Hastalıkları ile Savaş Yöntemleri
BK305
Bölüm Dışı Seçmeli 1 2 4
Bitki Zararlıları ile Savaş Yöntemleri
BK307
Bölüm Dışı Seçmeli 1 2 4
6. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
6. Yarıyıl (zorunlu) Zorunlu 26
Bölüm Dışı Seçmeli Dersler 6 Bölüm Dışı Seçmeli 4
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Staj II
TBB302
Zorunlu 0 2 6
Gübreler ve Gübreleme
TBB304
Zorunlu 2 2 4
Toprak Su Koruma
TBB306
Zorunlu 2 2 4
Türkiye Suları ve Su Kalitesi
TBB308
Zorunlu 2 2 4
Toprak Amenajmanı
TBB310
Zorunlu 2 2 4
Toprak Genesisi ve Sınıflandırılması
TBB312
Zorunlu 2 2 4
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Meyve ve Sebze Çeşit Bilimi
BB326
Bölüm Dışı Seçmeli 2 2 4
Tarımsal Kıymet Takdiri ve Bilirkişilik
TE381
Bölüm Dışı Seçmeli 2 2 4
Sıcak İklim Tahılları
TB308
Bölüm Dışı Seçmeli 2 2 3
Gıda Bilimi ve Teknolojisi
ST203
Bölüm Dışı Seçmeli 2 2 4
Sera Mekanizasyonu
BSM342
Bölüm Dışı Seçmeli 2 2 5
Yabancı Otlar ile Savaş Yöntemleri
BK312
Bölüm Dışı Seçmeli 1 2 4
Bitki Zararlıları ile Savaş Yöntemleri
BK307
Bölüm Dışı Seçmeli 1 2 4
7. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
7. Yarıyıl (zorunlu) Zorunlu 18
Bölüm Seçmeli Dersler 2 Bölüm Seçmeli 12
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Proje ve Tez Çalışması I
TBB403
Zorunlu 0 2 4
Toprak Mikrobiyolojisi ve Biyokimyası
TBB405
Zorunlu 2 2 5
Türkiye Toprakları
TBB409
Zorunlu 2 0 4
Toprak Su Bitki İlişkileri
TBB416
Zorunlu 2 2 5
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Mesleki Uygulama I
TBB401
Bölüm Seçmeli 0 2 4
Örtü Altı Yetiştiriciliğinde Gübreleme
TBB411
Bölüm Seçmeli 2 2 4
Tarla Bitkilerinin Gübrelenmesi
TBB413
Bölüm Seçmeli 2 2 4
Damla Sulama ve Gübreleme (fertigasyon)
TBB415
Bölüm Seçmeli 2 2 4
Organik Tarımda Gübreleme İlkeleri
TBB417
Bölüm Seçmeli 2 2 4
Laboratuvar Teknikleri ve Analiz Metodları I
TBB419
Bölüm Seçmeli 2 2 4
Arazi ve Toprak Bilgi Sistemi
TBB423
Bölüm Seçmeli 2 2 4
8. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
8. Yarıyıl (zorunlu) Zorunlu 18
Bölüm Seçmeli Dersler 3 Bölüm Seçmeli 12
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Beslenme Bozuklukları Tanısı
TBB407
Zorunlu 2 2 5
Proje ve Tez Çalışması II
TBB404
Zorunlu 0 2 4
Toprak Verimliliği
TBB406
Zorunlu 2 2 5
Toprak Etüt ve Haritalama
TBB408
Zorunlu 2 2 4
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Mesleki Uygulama II
TBB402
Bölüm Seçmeli 0 2 4
Tarımsal Arazi Toplulaştırması
TBB410
Bölüm Seçmeli 2 2 4
Bahçe Bitkilerinin Gübrelenmesi
TBB412
Bölüm Seçmeli 2 2 4
Coğrafi Bilgi Sistemleri’nin Temel Prensipleri
TBB414
Bölüm Seçmeli 2 2 4
Laboratuvar Teknikleri ve Analiz Metodları II
TBB420
Bölüm Seçmeli 2 2 4
Arazi Değerlendirme
TBB418
Bölüm Seçmeli 2 2 4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu