Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Peyzaj Mimarlığı - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Örgün Öğretim
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
*ERASMUS Değişim Programı *FARABİ Değişim Programı * MEVLANA Değişim Programı
Kazanılan Derece
Adnan Mendres Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nden mezun olan öğrencilere "Peyzaj Mimarlığı " alanında lisans diploması verilir.
Kayıt ve Kabul Koşulları
Öğrenci kabul ve kayıt koşulları; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 14’üncü maddesi ile 44’üncü maddesine dayanılarak hazırlanmış olan “Adnan Menderes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde detaylı olarak açıklanmıştır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Adnan Menderes Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Programda mevcut olan toplam 240 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve mesleki stajı ile hazırladığı staj raporundan geçer not alan öğrencilere PEYZAJ MİMARLIĞI alanında lisans diploması verilir.
Program Profili
Peyzaj Mimarlığı, sürdürülebilir ve görsel kalitesi yüksek yaşam mekanları yaratmayı amaçlayarak doğa, planlama ve tasarım kavramlarını sistematik bir yapı içinde incelemektdir. Peyzaj mimarlığı sanat, bilim, mühendislik ve teknolojiyi bir araya getirerek yerel ölçekten bölgesel ölçeğe kadar tasarım, planlama, onarım ve yönetim konularında çalışmalarda bulunan bir meslek disiplinidir. Bu özelliği ile bu disiplin bir tasarım ürünü oluşturmayı hedefler ve bu nedenle mimarlık ve kent bölge planlama gibi disiplinlerle yakın ilişki içindedir.
Mezunların İstihdam Profilleri
Peyzaj planlama ve tasarımı, peyzaj onarımı, yönetimi, süs bitkileri sektöründe mesleki ya da meslekler arası işbirliğine dayalı çalışmalar özel sektördeki çalışma alanları mezunların istihdam profillerini oluşturur. T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, T.C. Orman ve Su işleri Bakanlığı, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Belediyeler vb. kamu kurumları diğer çalışma ortamlarıdır. Ayrıca akademik kariyer yapmak isteyenler için üniversitelerin ilgili bölümlerinde yüksek lisans ya da doktora olanaklarından yararlanılabilmektedir.
Üst Derece Programlara Geçis
Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı’nda Yüksel Lisans eğitimi yapılmaktadır.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Ölçme ve değerlendirme ara sınav ve yarıyıl sonu sınavları kapsamında gerçekleştirilir. Ölçme ve değerlendirme oranı ara sınav için % 40, yarıyıl sonu sınavı için ise % 60’dır.
Mezuniyet Koşulları
Lisans öğrenimi aşamasında 8 yarıyıllık bir öğrenim sonunda öğrenciye Peyzaj Mimarlığı Lisans Diploması ile "Peyzaj Mimarı" unvanı verilir. Bu süre içerisinde öğrenciye mesleğini yakından tanıtmak amacıyla V. ve VI. dönemde toplam 45 iş günü staj çalışması yaptırılır. Öğrenim yapan öğrencilere bu öğrenimlerini tamamlamak için tanınan azami süre yedi yıldır. Öğrenciler mezun olabilmek için programda mevcut olan toplam 240 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamamlamak ve 4.0 üzerinden en az 2.0 mezuniyet ortalamasına sahip olmak zorundadır.
Staj Durumu
Programdan mezun olabilmek için V. ve VI. dönemde toplam 45 iş günü staj yapılması şartı bulunmaktadır. Öğrenciler mesleki bilgi, görgü ve deneyimlerini geliştirebileceği staj yeri seçimi konularında yönlendirilecek ve staj yapma aşamalarında denetleneceklerdir.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu