Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Öğretim Planı
Hazırlık
Ders Adı Ders Türü AKTS
Hazırlık Hazırlık 60
Toplam AKTS Puanı   60
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
İngilizce Hazırlık Sınıfı
YD001
Hazırlık 26 0 60
1. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu 1 Zorunlu 26
Bölüm Dışı Seçmeli 1 Bölüm Dışı Seçmeli 4
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
İngilizce Dil Becerileri I
YD101
Zorunlu 2 0 2
Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I
AI101
Zorunlu 2 0 2
Türk Dili I
TD101
Zorunlu 2 0 2
Ekonominin İlkeleri I
ECO101
Zorunlu 3 0 4
İşletme Bilimine Giriş I
İŞLT101
Zorunlu 3 0 4
Genel Muhasebe I
İŞLT103
Zorunlu 3 0 4
İşletme Matematiği
İŞLT111
Zorunlu 3 0 4
Hukukun Temel Kavramları
KAY105
Zorunlu 3 0 4
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Yönetsel Karar Verme Teknikleri
İK351
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 4
Takım Çalışması ve Etkin Zaman Kullanımı
İK359
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 4
Yönetim Ekonomisi
ECO313
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 4
İş Geliştirme Yönetimi
İŞLT311
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 4
Hizmet Pazarlaması
İŞLT313
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 4
Yönetim Bilimi
KAY107
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 4
Çatışma Yönetimi ve Müzakere Teknikleri
İK253
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 4
2. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu 2 Zorunlu 26
Bölüm Dışı Seçmeli 2 Bölüm Dışı Seçmeli 4
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
İngilizce Dil Becerileri II
YD102
Zorunlu 2 0 2
Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II
AI102
Zorunlu 2 0 2
Türk Dili II
TD102
Zorunlu 2 0 2
Ekonominin İlkeleri II
ECO102
Zorunlu 3 0 4
İşletme Bilimine Giriş II
İŞLT102
Zorunlu 3 0 4
Genel Muhasebe II
İŞLT104
Zorunlu 3 0 4
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
YBS106
Zorunlu 3 1 8
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Endüstriyel İlişkiler
İK252
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 4
Davranış Bilimleri
İŞLT108
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 4
İstatistik
İŞLT112
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 4
3. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu 3 Zorunlu 13
Bölüm Seçmeli 3 Bölüm Seçmeli 17
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Yönetim Bilişim Sistemleri
YBS201
Zorunlu 3 0 7
Veri Yapıları ve Algoritmalar
YBS205
Zorunlu 3 0 6
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Örgüt Teorileri
KAY315
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Ticaret Hukuku
KAY415
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Pazarlama İlkeleri
İŞLT201
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Maliyet Muhasebesi
İŞLT203
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Yönetim Danışmanlığı
İŞLT407
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Nesneye Yönelik Programlama I
YBS209
Bölüm Seçmeli 2 1 6
Bilişim Sistemleri Stratejileri
YBS255
Bölüm Seçmeli 3 0 6
İş Etüdleri
YBS257
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Sistem Analizi ve Tasarım
YBS210
Bölüm Seçmeli 2 1 6
Bilgi Arama Stratejileri
YBS261
Bölüm Seçmeli 2 1 6
İşletim Sistemleri ve Bilgisayar Donanımı
YBS263
Bölüm Seçmeli 2 1 6
Bilimsel İletişim
YBS265
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Programlamaya Giriş
YBS121
Bölüm Seçmeli 2 1 6
Profesyonellerin Yönetimi
YBS379
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Örgütsel Davranış
İK203
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Yenilik ve Girişimcilik
YBS367
Bölüm Seçmeli 2 1 6
Akademik Türkçe
TD200
Bölüm Seçmeli 2 0 2
4. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu 4 Zorunlu 13
Bölüm Seçmeli 4 Bölüm Seçmeli 17
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Veri İletişimi ve Bilgi Ağları
YBS252
Zorunlu 3 0 6
Veritabanı Yönetim Sistemleri
YBS251
Zorunlu 2 1 7
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Müşteri İlişkileri Yönetimi
UTİ452
Bölüm Seçmeli 3 0 5
İnsan Kaynakları Yönetimi
İK302
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Pazarlama Yönetimi
İŞLT202
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Yönetim Muhasebesi
İŞLT204
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Yönetim ve Organizasyon
İŞLT208
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Finansal Tablolar Analizi
İŞLT406
Bölüm Seçmeli 3 0 5
İşletme Yönetiminde Etik
İŞLT414
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Sistem Analizi ve Tasarım
YBS210
Bölüm Seçmeli 2 1 6
Nesneye Yönelik Programlama II
YBS206
Bölüm Seçmeli 2 1 6
Proje Yönetimi
YBS356
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Çalışma Psikoloji
İK358
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Bilgi Arama Stratejileri
YBS261
Bölüm Seçmeli 2 1 6
İşletim Sistemleri ve Bilgisayar Donanımı
YBS263
Bölüm Seçmeli 2 1 6
Bilimsel İletişim
YBS265
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Sosyal Medya Yönetimi
YBS260
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Enformasyon Tasarımı
YBS262
Bölüm Seçmeli 3 0 6
5. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu 5 Zorunlu 12
Bölüm Seçmeli 5 Bölüm Seçmeli 18
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Kurumsal Kaynakların Planlaması
YBS303
Zorunlu 2 1 6
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
YBS363
Zorunlu 2 1 6
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
İstatistiksel Tahmin Yöntemleri
YBS309
Bölüm Seçmeli 2 1 6
Sayısal Yöntemler I
İŞLT305
Bölüm Seçmeli 3 0 6
İnternet Programlama
YBS403
Bölüm Seçmeli 2 1 6
Mobil Programlama
YBS362
Bölüm Seçmeli 2 1 6
Üretim Sistemleri
YBS357
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Yöneylem Araştırması
YBS301
Bölüm Seçmeli 3 0 6
İş Zekası
YBS202
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Telekomunikasyon Sistemleri
YBS359
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Kurumsal Bilişim Sistemleri
YBS401
Bölüm Seçmeli 2 1 6
Bulut Bilişim
YBS371
Bölüm Seçmeli 3 0 6
İleri Ofis Uygulamaları
YBS375
Bölüm Seçmeli 2 1 6
Bilişimde Güncel Gelişmeler
YBS377
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Profesyonellerin Yönetimi
YBS379
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Örgütsel Değişim Yönetimi
YBS381
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Yenilik ve Girişimcilik
YBS367
Bölüm Seçmeli 2 1 6
İş Sağlığı ve Güvenliği - I
İSG101
Bölüm Seçmeli 2 0 2
E-Devlet Uygulamaları
YBS373
Bölüm Seçmeli 3 0 6
İnternet ve İnternet Teknolojileri
YBS361
Bölüm Seçmeli 3 0 6
6. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu 6 Zorunlu 12
Bölüm Seçmeli 6 Bölüm Seçmeli 18
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Bilişim Sistemleri Güvenliği ve Kontrolü
YBS458
Zorunlu 2 1 6
Toplam Kalite Yöntemleri ve Kalite Sistemleri
YBS351
Zorunlu 3 0 6
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
AB Yapısı ve Politikaları
KAY410
Bölüm Seçmeli 3 0 4
Kıymetli Evraklar Hukuku
KAY420
Bölüm Seçmeli 3 0 4
Bilgi Ekonomisi
ECO314
Bölüm Seçmeli 3 0 4
Sayısal Yöntemler II
İŞLT306
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Teknoloji Yönetimi
İŞLT314
Bölüm Seçmeli 3 0 4
Elektronik Pazarlama Yöntemleri
İŞLT316
Bölüm Seçmeli 3 0 4
İnternet Programlama
YBS403
Bölüm Seçmeli 2 1 6
Mobil Programlama
YBS362
Bölüm Seçmeli 2 1 6
Örgütsel Davranış
YBS352
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Menkul Kıymet Analizi ve Portföy Yönetimi
YBS364
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Üretim Planlama
YBS358
Bölüm Seçmeli 3 0 6
İş Süreç Mühendisliği
YBS310
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Stok Kontrol Yönetimi
YBS312
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Kurumsal Bilişim Sistemleri
YBS401
Bölüm Seçmeli 2 1 6
Bulut Bilişim
YBS371
Bölüm Seçmeli 3 0 6
İleri Ofis Uygulamaları
YBS375
Bölüm Seçmeli 2 1 6
Bilişimde Güncel Gelişmeler
YBS377
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Profesyonellerin Yönetimi
YBS379
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Örgütsel Değişim Yönetimi
YBS381
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Nitel Araştırma Yöntemleri
YBS370
Bölüm Seçmeli 2 1 6
Liderlik
İK250
Bölüm Seçmeli 3 0 4
Yenilik ve Girişimcilik
YBS367
Bölüm Seçmeli 2 1 6
Uluslararası Pazarlama
UTİ306
Bölüm Seçmeli 3 0 4
İş Sağlığı ve Güvenliği - II
İSG102
Bölüm Seçmeli 2 0 2
E-Devlet Uygulamaları
YBS373
Bölüm Seçmeli 3 0 6
İnternet ve İnternet Teknolojileri
YBS361
Bölüm Seçmeli 3 0 6
7. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu 7 Zorunlu 13
Bölüm Seçmeli 7 Bölüm Seçmeli 17
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
İşletmelerde Karar Destek Sistemleri
YBS407
Zorunlu 2 1 7
Bilişim Hukuku
YBS457
Zorunlu 3 0 6
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
İnsan Kaynakları Planlaması
İK401
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Performans Değerlendirme
İK403
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Etkili İletişim ve Beden Dili
İK453
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
İK455
Bölüm Seçmeli 3 0 5
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
KAY317
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Çok Değişkenli İstatistik
YBS409
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Simulasyon ve İşletme Uygulamaları
YBS455
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Yeni Ürün Geliştirme
YBS461
Bölüm Seçmeli 3 0 6
İnovasyon ve Bilgi Yönetimi
İŞLT405
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Üretim Teknolojisinde Güncel Gelişmeler
İŞLT409
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Optimizasyon Teknikleri
İŞLT415
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Yönetim Ekonomisi
YBS451
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Lojistik Yönetim
YBS453
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Medikal Bilişim
YBS465
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Ticari Yazışma ve Sunum Teknikleri
YBS450
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Tedarik Zinciri ve Bilişim Sistemlerinde Uygulamalar
YBS452
Bölüm Seçmeli 2 1 6
E-Ticaret
YBS405
Bölüm Seçmeli 3 0 6
İstatistiksel Süreç Kontrolü
YBS454
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Uzman Sistemler
YBS456
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Bilişim Teorisi
YBS459
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Modern Yönetim Teknikleri
YBS462
Bölüm Seçmeli 2 1 6
Multimedya Sistemleri ve Uygulamaları
YBS464
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Grafiksel Kullanıcı Arayüzü Tasarımı Ve Programlanması
YBS466
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Fabrika Yönetimi
YBS471
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Bilgi Toplumu
YBS473
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Nicel Veri Analizi
YBS475
Bölüm Seçmeli 2 1 6
Yönetimde Güncel Yaklaşımlar
YBS477
Bölüm Seçmeli 3 0 6
İnsan Bilgisayar Etkileşimi ve Kullanılabilirlik Mühendisliği
YBS463
Bölüm Seçmeli 3 0 6
İşletmelerde Bilgi Yönetimi
YBS412
Bölüm Seçmeli 3 0 6
Veri Madenciliği
YBS406
Bölüm Seçmeli 2 1 6
Adli Bilişim Mühendisliği
YBS413
Bölüm Seçmeli 2 1 6
8. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu 8 Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Küreselleşme ve Yönetişim
KAY402
Zorunlu 3 0 6
Stratejik Yönetim
İŞLT404
Zorunlu 3 0 5
İşletmelerde Bilgi Yönetimi
YBS412
Zorunlu 3 0 6
Bitirme Çalışması
YBS470
Zorunlu 1 3 13
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu