Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Öğretim Planı
Hazırlık
Ders Adı Ders Türü AKTS
Hazırlık Sınıfı Hazırlık 60
Toplam AKTS Puanı   60
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
İngilizce Hazırlık Sınıfı
YD001
Hazırlık 26 0 60
1. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu 1 Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
İngilizce Dil Becerileri I
YD101
Zorunlu 2 0 2
Temel Bilgi Teknolojileri
ENF155
Zorunlu 3 0 4
Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I
AI101
Zorunlu 2 0 2
Türk Dili I
TD101
Zorunlu 2 0 2
Ekonominin İlkeleri I
ECO101
Zorunlu 3 0 4
İşletme Bilimine Giriş I
İŞLT101
Zorunlu 3 0 4
Genel Muhasebe I
İŞLT103
Zorunlu 3 0 4
İşletme Matematiği I
İŞLT105
Zorunlu 3 0 4
Hukukun Temel Kavramları
KAY105
Zorunlu 3 0 4
2. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu 2 Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
İngilizce Dil Becerileri II
YD102
Zorunlu 2 0 2
Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II
AI102
Zorunlu 2 0 2
Türk Dili II
TD102
Zorunlu 2 0 2
Borçlar Hukuku
KAY422
Zorunlu 3 0 4
Ekonominin İlkeleri II
ECO102
Zorunlu 3 0 4
İşletme Bilimine Giriş II
İŞLT102
Zorunlu 3 0 4
Genel Muhasebe II
İŞLT104
Zorunlu 3 0 4
İşletme Matematiği II
İŞLT106
Zorunlu 3 0 4
Davranış Bilimleri
İŞLT108
Zorunlu 3 0 4
3. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu 3 Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Ticaret Hukuku
KAY415
Zorunlu 3 0 5
Pazarlama İlkeleri
İŞLT201
Zorunlu 3 0 5
İstatistik I
İŞLT205
Zorunlu 3 0 5
Mikro Ekonomi
ECO211
Zorunlu 3 0 5
Araştırma Yöntemleri
İŞLT421
Zorunlu 3 0 5
Örgütsel Davranış
İK203
Zorunlu 3 0 5
4. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu 4 Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
İnsan Kaynakları Yönetimi
İK302
Zorunlu 3 0 5
Pazarlama Yönetimi
İŞLT202
Zorunlu 3 0 5
İstatistik II
İŞLT206
Zorunlu 3 0 5
Yönetim ve Organizasyon
İŞLT208
Zorunlu 3 0 5
Makro Ekonomi
ECO212
Zorunlu 3 0 5
Çalışma Psikoloji
İK358
Zorunlu 3 0 5
5. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu 5 Zorunlu 18
Bölüm Seçmeli 5 Bölüm Seçmeli 8
Bölüm Dışı Seçmeli 5 Bölüm Dışı Seçmeli 4
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
İnsan Kaynakları Planlaması
İK401
Zorunlu 3 0 5
Üretim Yönetimi I
İŞLT303
Zorunlu 3 0 7
Sayısal Yöntemler I
İŞLT305
Zorunlu 3 0 6
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Yönetsel Karar Verme Teknikleri
İK351
Bölüm Seçmeli 3 0 4
Takım Çalışması ve Etkin Zaman Kullanımı
İK359
Bölüm Seçmeli 3 0 4
Girişimcilik
İŞLT309
Bölüm Seçmeli 3 0 4
Çatışma Yönetimi ve Müzakere Teknikleri
İK253
Bölüm Seçmeli 3 0 4
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Yönetim Ekonomisi
ECO313
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 4
İş Geliştirme Yönetimi
İŞLT311
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 4
Mağaza Yönetimi
İŞLT319
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 4
6. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu 6 Zorunlu 18
Bölüm Seçmeli 6 Bölüm Seçmeli 8
Bölüm Dışı Seçmeli 6 Bölüm Dışı Seçmeli 4
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Personel Seçme ve Yerleştirme
İK304
Zorunlu 3 0 5
Üretim Yönetimi II
İŞLT304
Zorunlu 3 0 7
Sayısal Yöntemler II
İŞLT306
Zorunlu 3 0 6
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Endüstriyel İlişkiler
İK252
Bölüm Seçmeli 3 0 4
Toplantı ve Sunum Teknikleri
İK456
Bölüm Seçmeli 3 0 4
Liderlik
İK250
Bölüm Seçmeli 3 0 4
Sosyal Medya
İK255
Bölüm Seçmeli 3 0 4
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Bilgi Ekonomisi
ECO314
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 4
Satış Yönetimi
İŞLT312
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 4
Elektronik Pazarlama Yöntemleri
İŞLT316
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 4
7. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu 7 Zorunlu 10
Bölüm Seçmeli 7 Bölüm Seçmeli 20
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Performans Değerlendirme
İK403
Zorunlu 3 0 5
İşletme Politikası
İŞLT401
Zorunlu 3 0 5
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Etkili İletişim ve Beden Dili
İK453
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
İK455
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Halkla İlişkiler
İK451
Bölüm Seçmeli 3 0 5
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
KAY317
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Bilgi ve İletişim Teknolojileri
İK251
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Çağdaş Yönetim Teknikleri
İK301
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Toplam Kalite Yönetimi
İK303
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi
İK309
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Bilgisayar Uygulamalı İstatistik
İK311
Bölüm Seçmeli 3 0 5
İş Sağlığı ve Güvenliği - I
İSG101
Bölüm Seçmeli 2 0 2
8. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu 8 Zorunlu 10
Bölüm Seçmeli 8 Bölüm Seçmeli 20
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
İş Değerleme ve Ücret Yönetimi
İK404
Zorunlu 3 0 5
İnsan Kaynakları Eğitimi ve Kariyer Yönetimi
İK402
Zorunlu 3 0 5
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Örgütsel İletişim
İK408
Bölüm Seçmeli 3 0 5
İşletmeler İçin Proje Yönetimi
İK354
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları
İK454
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Reklam ve Tutundurma Teknikleri
İK452
Bölüm Seçmeli 3 0 5
İcra-İflas Hukuku
KAY318
Bölüm Seçmeli 3 0 5
İşletme Yönetiminde Etik
İŞLT414
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Tanıtım Stratejileri
İŞLT416
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Uluslararası İşletmecilik
İŞLT418
Bölüm Seçmeli 3 0 5
İş Sağlığı ve Güvenliği - II
İSG102
Bölüm Seçmeli 2 0 2
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu