Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1. Finans ve ekonomi konuları ile ilgili temel ilke ve kavramları tanımlayabilme
2.Küresel ekonomi ve uluslararası ekonomi konularını yorumlayabilme
3.Ekonomik ve finansal beklentilere uygun raporlama teknikleri geliştirebilme
4.Mesleki konularda sahip olduğu bilgi birikimini kullanabilme
5.Yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseyebilme
6.Makro ve mikro ekonomik gelişmeleri analiz edebilme
7.İstatistiksel bilgileri, ekonomi ve finans alanındaki çalışmalarında uygulayabilme
8.Alanı ile ilgili konularda inisiyatif kullanabilme
9.Mesleki çalışmalarında zamanı etkili bir şekilde kullanabilme
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu