Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Dr. Öğr. Üyesi Öznur ÖZDAMAR GIOVANIS
Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Hatice KÜÇÜKKAYA
Bölüm Başkan Yardımcısı
Birim Koordinatörleri
Dr. Öğr. Üyesi Elvan AKTÜRK HAYAT
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Arş. Gör. Cansu DAĞLIOĞLU
Erasmus Değişim Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Tuğba AKIN
Farabi Değişim Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Tuğba AKIN
Mevlana Koordinatörü
ADÜ Aydın İktisat Fakültesi 28/03/1983 tarih ve 2089 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulunun 15/06/2011 tarih ve 2011/2018 sayılı kararı ile kurulmuştur. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Ekonomi ve Finans Bölümü ile eğitim-öğretime başlayan Aydın İktisat Fakültesi, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Ekonometri ve Avrupa Birliği İlişkileri bölümlerine de öğrenci almayı planlamaktadır. Her geçen gün büyüyen ve gelişen bu fakültede ilerleyen yıllarda Muhasebe ve Finansal Yönetim, Sigortacılık ve Risk Yönetimi ve Maliye bölümleri de açılacaktır. Aydın İktisat Fakültesinde bütün bölümlerde öğrenim süresi 4 yıldır (8 yarıyıl).
Tarihçesi
2013-2014 eğitim-öğretim yılında Ekonomi ve Finans bölümü ile faaliyete geçen Aydın İktisat Fakültesi, halen bu bölümle normal ve ikinci öğretim (her birinde iki sınıf) olmak üzere eğitim hayatına devam etmektedir.
Misyon
Ekonometri Bilim Dalının amacı tüm bankalar ve finans kurum ve kuruluşlar için ekonometristler, ekonomistler ve finans uzmanları yetiştirmektir.
Vizyon
Ekonometri bölümünün vizyonu kamu ve özel sektöre bağlı sanayi kollarında, bankacılık, sigortacılık, borsa ve uluslararası kuruluşlarda üst düzey yöneticilik, danışmanlık ve eğitmenlik yapabilen uzmanlar yetiştirmektir.
Amaç
Ekonomik sistemlerine hakim, finansal kurum ve kuruluşların her pozisyonunda çalışmak için yeterli bilgi birikimine sahip uzmanlar yetiştirmek.
Fiziki Altyapı
Aydın İktisat Fakültesi binası 5560 m2’lik alan üzerine kurulu (A Blok 1 Kat, C Blok 2 kat) Merkezi Derslikler II’de bulunmaktadır. Bina içinde fakültemize tahsis edilen A Blok 1. Kat 3260 m2 ve C Clok 2. kat 1700 m2 dir. Kullanım alanımız dahilinde 6 adet 108 m2, 5 adet 72 m2, 1 adet 110 m2 derslik ve 280 m2 amfi bulunmaktadır. 4 adet 50 m2 Bölüm Başkanı odası, 6 adet 50 m2 Öğretim Elemanı odası bulunmaktadır.
Teknik Altyapı
Tüm dersliklerde ve amfide projeksiyon cihazı, bilgisayar ve internet bağlantısı mevcuttur. Ekonometri Lisans Programı için 125 m2’ lik bir alana sahip 2 bilgisayar laboratuvarları mevcuttur. Ayrıca gerekli görüldüğü hallerde kampus sınırı içinde yer alan Mühendislik Fakültesi’nin 60 kişilik bilgisayar laboratuvarından da yararlanma olanağına sahip bulunmaktayız.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu