Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. Hacer HARLAK
Bölüm Başkanı
Tarihçesi
6 Mayıs 2005 tarihinde kurulan bölümümüz, kurulduğu günden bu yana üniversitenin çeşitli bölümlerine lisan ve yükseklisans düzeyinde dersler vermektedir. 2013-2014 öğretim yılında klinik Psikoloji Doktora Programı'na ilk öğrencilerini kabul ederek lisansüstü eğitime başlamış bulunmaktadır. 2015-2016 öğretim yılı itibariyle de bölümümüzde lisans eğitimine başlanmıştır. Bölümümüz akademik kadrosu, çalışmaları klinik ve sosyal psikoloji alanlarında devam eden bir profesör iki yardımcı doçent öğretim üyesinden ve birisi doktor altı araştırma görevlisinden oluşmaktadır. ÖYP kapsamında lisansüstü eğitimlerini tamamladıktan sonra bölümümüzde göreve başlayacak olan beş arkadaşımız farklı üniversitelerde eğitimlerini sürdürmektedir.
Misyon
Psikoloji ve ilgili alanlardaki bilgi birikimine genel olarak hakim, kendi kendine öğrenebilen, kendini geliştirmeye açık psikologlar yetiştirmek ve psikolojinin farklı alanlarında bilimsel bilgi üreterek toplumun yararına sunmak ve uygulamalarda yer almaktır.
Vizyon
Gelecek 10 yıl içinde Üniversitemizin misyonu, vizyonu, değerleri ve stratejik amaçları doğrultusunda, çağdaş eğitim yöntemlerini uygulayan ve ulusal ve uluslararası düzeyde psikoloji araştırmaları gerçekleştiren, psikolojinin toplum yararına uygulanmasına katkıda bulunabilecek psikologlar yetiştiren bir bölüm olmaktır.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu