Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Öğrenme Stratejileri ve Öğretim Teknikleri
Ders Kodu: EBB222
Ders Türü: Bölüm Dışı Seçmeli
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 2
Amaç

Öğrenme stratejilerinin kullanılması ile etkili öğrenmeyi gerçekleştirebilme

Özet İçerik

Etkili öğrenme, bilişsel öğrenme kuramları, farklı şekillerde sınıflandırılmış öğrenme stratejileri (Gagne-Driscoll ve Mayer vb.), bilişsel ve yürütücü biliş süreçlerine göre sınıflandırılmış öğrenme yaklaşımları, öğrenme stratejilerini öğretim yaklaşımları.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Öğretme – öğrenme yaklaşımları ile ilgili temel kavramları açıklayabilecektir. a.Öğrenme kavramını açıklar. b.Öğretme kavramının anlamını kavrar. c. Öğrenme ile öğretme kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar.
2.Etkili öğrenme sürecini kavrayabilecektir. a. Etkili öğretme ve etkili öğrenme kavramlarını tanımlar. b. Etkin öğretme ve etkin öğrenme kavramlarını kavrar. c. Etkili öğretme ile etkin öğretme arasındaki farkı açıklar. d. Etkili öğrenme ile etkin öğrenme arasındaki farkı irdeler.
3.Öğrenmeyi öğrenme kavramını açıklayabilecektir. a. Öğrenmeyi öğrenme kavramının öğrenciler açısından önemini irdeler. b. Öğrenmeyi öğrenme kavramının özelliklerini kavrar.
4.Öğrenmeyi, öğrenme kavramının ögelerini açıklayabilecektir. a. Öğrenmeyi, öğrenme kavramının başlıca ögelerinin öğrenme stili ve öğrenme stratejisi olduğunu söyler. b. Öğrenmeyi, öğrenme kavramının ögeleri arasındaki ilişkiyi değerlendirir.
5.Öğrenme stillerinin özelliklerini kavrayabilecektir. a. Öğrenme stillerinin ne anlama geldiğini açıklar. b. Öğrenme stillerinin önemini yorumlar. c. Öğrenen bireyin öğrenme stilini /stillerini belirler. d. Öğrenme stillerinin öğretme öğrenme sürecindeki yerini açıklar. e. Öğrenme stilleri ile ilgili sınıflamaları kavrar. f. Öğrenme stillerinin öğretme – öğrenme sürecinde nasıl kullanılacağını açıklar.
6.Öğretme stillerinin özelliklerini irdeleyebilecektir. a. Öğretme stillerinin öğrenme stilleri ile ilişkisini açıklar. b. Öğretme stillerinin öğretme- öğrenme süreci üzerindeki etkisini açıklar.
7.Öğrenme stratejilerini temel özellikleri ile kavrayabilecektir. a. Öğrenme stratejilerinin ne olduğunu açıklar. b. Öğrenme stratejilerinin türlerini kavrar. c. Öğrenme amacına dayalı olarak uygun öğrenme stratejilerini belirler. d. Öğrenme stratejilerinin öğrencilere öğretiminde izlenen yaklaşımları açıklar. e. Öğrenme stratejilerinin öğretme –öğrenme sürecindeki önemini açıklar f. Öğrenme stratejileri ile ilgili belli başlı sınıflamaları açıklar g. Öğrenme stratejilerinin öğrenme – öğretme sürecinde nasıl kullanılacağını açıklar.
8.Öğretme stratejilerinin özelliklerini kavrayabilecektir. a. Belli başlı öğretme stratejilerinin neler olduğunu açıklar. b. Öğretme stratejileri ile öğrenme stratejileri arasındaki ilişkiyi açıklar.
9.Öğrenme stili ve öğrenme stratejisi arasındaki ilişkiyi açıklayabilecektir. a.Öğrenme stili ile öğrenme stratejisi arasındaki ilişkiyi öğrenmeyi öğrenme sürecini göz önünde bulundurarak açıklar.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Claire, E. Weinstern ve Richard Mayer. "The Teaching of Learning Strategies" Handbook of Research on Teaching 3 rd. Ed. New York: Macmillan Company, 1986
2.Merlin C. Wittrock. "Students Thought processes" Handbook of Research on Teaching. New York: Macmillian Company, 1986
3.Richard, I.Arends. Classroom Instruction and Management. The McGraw-Hill Companies, Inc, 1997
4.Senemoğlu, N. (2009). Gelişim, öğrenme ve öğretim: Kuramdan uygulamaya. Ankara: Pegem A Yayıncılık
5.Paul Eggen ve Don Kauchak. Educational Psychology: Classroom Connection. New York: Macmillan, 1992
6.Richard E.Mayer. "Learning Strategies: An overview" Learning and study strategies. San Diego, California; Academic press. Inc, 1988
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Etkili Öğrenme / Öğrenmeyi Öğrenme Süreci Öğrenmeyi Öğrenme Sürecinin Ögeleri
2. Hafta - Teorik
Öğrenme Stili Kavram ve Kapsamı
3. Hafta - Teorik
Öğrenme Stilinin Öğretme – Öğrenme Sürecindeki Yeri ve Kullanımı
4. Hafta - Teorik
Öğrenme Stilleri ile İlgili Temel Yaklaşımlar Dunn ve Dunn Öğrenme Stili Modeli Kolb Öğrenme Stili Modeli Reinert Öğrenme Stilleri Sınıflaması Jung Öğrenme Türü Kuramı Gregorc Öğrenme Stilleri Sınıflaması Honey ve Mumford Öğrenme Tercihleri Sınıflaması Keefe Öğrenme Stilleri Sınıflaması Öğrenme Stilleri İle İlgili Öteki Sınıflamalar
5. Hafta - Teorik
Öğrenme Stilleri ile İlgili Temel Yaklaşımlar Dunn ve Dunn Öğrenme Stili Modeli Kolb Öğrenme Stili Modeli Reinert Öğrenme Stilleri Sınıflaması Jung Öğrenme Türü Kuramı Gregorc Öğrenme Stilleri Sınıflaması Honey ve Mumford Öğrenme Tercihleri Sınıflaması Keefe Öğrenme Stilleri Sınıflaması Öğrenme Stilleri İle İlgili Öteki Sınıflamalar
6. Hafta - Teorik
Öğrenme Stilleri ile İlgili Temel Yaklaşımlar Dunn ve Dunn Öğrenme Stili Modeli Kolb Öğrenme Stili Modeli Reinert Öğrenme Stilleri Sınıflaması Jung Öğrenme Türü Kuramı Gregorc Öğrenme Stilleri Sınıflaması Honey ve Mumford Öğrenme Tercihleri Sınıflaması Keefe Öğrenme Stilleri Sınıflaması Öğrenme Stilleri İle İlgili Öteki Sınıflamalar
7. Hafta - Teorik
Öğrenme Stilleri ile İlgili Temel Yaklaşımlar Dunn ve Dunn Öğrenme Stili Modeli Kolb Öğrenme Stili Modeli Reinert Öğrenme Stilleri Sınıflaması Jung Öğrenme Türü Kuramı Gregorc Öğrenme Stilleri Sınıflaması Honey ve Mumford Öğrenme Tercihleri Sınıflaması Keefe Öğrenme Stilleri Sınıflaması Öğrenme Stilleri İle İlgili Öteki Sınıflamalar
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Öğretme Stilleri Kavram ve Kapsamı
10. Hafta - Teorik
Öğrenme Stratejileri Kavram ve Kapsamı
11. Hafta - Teorik
Öğrenme Stratejisinin Öğretme – Öğrenme Sürecindeki Yeri ve Kullanımı . Öğrenme Stratejileri İlgili Temel Sınıflamalar Weinstein ve Mayer Sınıflaması Öğrenme Stratejileri ile İlgili Öteki Sınıflandırmalar
12. Hafta - Teorik
Öğretme Stratejileri Kavram ve Kapsamı
13. Hafta - Teorik
Öğrenme Stili ve Öğrenme Stratejileri Arasındaki İlişki · Öğrenme Stilleri İle İlgili Araştırmalar · Öğrenme Stratejileri İle İlgili Araştırmalar
14. Hafta - Teorik
Genel Değerlendirme
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140228
Ödev7017
Proje1055
Ara Sınav1415
Dönem Sonu Sınavı1415
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)50
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
3
3
3
3
3
OÇ-2
3
3
3
3
3
OÇ-3
3
3
3
3
3
OÇ-4
3
3
3
3
3
OÇ-5
3
3
3
3
3
OÇ-6
3
3
3
3
3
OÇ-7
3
3
3
3
3
OÇ-8
3
3
3
3
3
OÇ-9
3
3
3
3
3
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu