Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
İletişim Psikolojisi
Ders Kodu: PSİ316
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 4
Amaç

Bu derste amaç, öğrencilerin iletişim psikolojisinin konu alanını, kişilerarası iletişim ve kitle iletişimine ilişkin kuram ve yöntemleri genel hatlarıyla kavrayarak iletişim sürecini analiz etmede belirli yöntemleri temel düzeyde kullanabilmesini sağlamaktır.

Özet İçerik

İletişim psikolojisinin alanı, ele aldığı sorular, konuları; iletişim alanları, modeller; temel kavramları; iletişim bağlamı: fiziksel ortamın, sosyo-kültürel özelliklerin etkileri; kişilerarası iletişim; benlik; kişilerarası algılama; sözlü iletişim, sözsüz iletişim; dinleme; duygular, iletişimde çatışmalar ve çözümü; ikna; gruplarda iletişim; kitle iletişimi, kitle iletişim araçları; iletişim araştırmalarında kuram ve yöntem: İçerik analizi, söylem analiz; kamuoyu, propaganda; kitle iletişiminin psikolojik, sosyal ve kültürel etkileri

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.İletişim psikolojisinin temel kavramlarını ve uygulama alanlarını bilir
2.İnsan-çevre ilişkisinde iletişimin rolü ve kişilerarası iletişim konularını öğrenir
3.İkna konusundaki psikoloji bilgilerine sahiptir
4.Kitle iletişim araçları, propaganda ve kamuoyunu bilgilendirme gibi geniş kapsamlı iletişim yollarını tanımlar
5.İletişim psikolojisi araştırmalarında kuram ve yöntemleri bilir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Yeniden İnsan İnsana, Doğan Cüceloğlu, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2000
2.Temel İletişim Becerileri, Hacer Harlak, ADÜ yayını, 2007
3.Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi, Nuri Bilgin, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2006
4.Kültürün Toplumsal Dinamiği, Abraham Moles(çev. Nuri Bilgin), Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İzmir, 1983
5.İknanın Psikolojisi, Robert Cialdini, Mediacat Yayınları, İstanbul, 2003
6.Kitle İletişim Modelleri, D.McQuail ve S. Windahl, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 1997
7.Tam Ekran, Jean Baudrillard, YKY Yayınları, İstanbul, 2004
8.Sessiz Yığınların Gölgesinde ya da Toplumsal’ın Sonu, Jean Baudrillard Ayrıntı Yayınevi, Ankara, 1991
9.Gutenberg Galaksisi, Marshall Mcluhan, YKY Yayınları, İstanbul, 2014
10.Medya Gerçeği, Noam Chomsky, Everest Yayınları, İstanbul, 2002
11.İletişim Çatışmaları ve Empati, Üstün Dökmen, Remzi Yayınevi, İstanbul, 2008
12.Dikkat Vücudunuz Konuşuyor, Ahmet Ş. İzgören, Elma Yayınevi, Ankara, 2012
13.Kelimelerin Büyülü Dünyası, John C. Condon, İnsan Yayınları, İstanbul, 1998
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
İletişim psikolojisinin alanı, ele aldığı sorular, konuları
2. Hafta - Teorik
İletişim alanları, modeller
3. Hafta - Teorik
Temel kavramlar
4. Hafta - Teorik
İletişim bağlamı: fiziksel ortamın, sosyo-kültürel özelliklerin etkileri
5. Hafta - Teorik
Kişilerarası iletişim
6. Hafta - Teorik
Benlik, kişilerarası algılama
7. Hafta - Teorik
Sözlü iletişim, sözsüz iletişim, dinleme, duygular, iletişimde çatışmalar ve çözümü
8. Hafta - Teorik
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
İkna
10. Hafta - Teorik
Gruplarda iletişim
11. Hafta - Teorik
Kitle iletişimi, kitle iletişim araçları
12. Hafta - Teorik
İletişim araştırmalarında kuram ve yöntem
13. Hafta - Teorik
İçerik analizi, söylem analiz
14. Hafta - Teorik
Kamuoyu, propaganda; kitle iletişiminin psikolojik, sosyal ve kültürel etkileri
15. Hafta - Teorik
Genel değerlendirme
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%20
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
Ödev1%20
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders281156
Proje1112
Ara Sınav115116
Dönem Sonu Sınavı122224
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)98
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
5
4
4
4
5
4
4
4
5
OÇ-2
5
4
4
4
4
3
3
3
4
OÇ-3
5
4
4
4
4
3
3
3
4
OÇ-4
5
4
4
4
4
3
3
3
3
OÇ-5
5
4
4
4
4
3
3
3
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu