Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Eğitim Bilimlerine Giriş
Ders Kodu: PFD101
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 2
Amaç

Öğrencilerin eğitim bilimlerine ilişkin genel farkındalık kazanması ve eğitim bilimleri ile diğer alanlar arasındaki ilişkiyi kavraması amaçlanmaktadır.

Özet İçerik

Eğitim, Öğretim, Öğrenme, Eğitimin tarihsel, psikolojik, ekonomik, sosyolojik temelleri, öğretmenlik mesleği

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Ruken AKAR VURAL
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ELİTOK KESİCİ
Dr. Öğr. Üyesi Meltem ÇENGEL SCHOVILLE
Prof. Dr. Kerim GÜNDOĞDU
Öğrenme Çıktıları
1.Eğitimin temel kavramlarıyla ilgili bilgi sahibi olabilme
2.Eğitimin diğer bilimlere ilişkisini ve temellerini anlayabilme
3.Eğitim sisteminde öğretmenin rolünü irdeleyebilme
4.Öğretmen yetiştirme uygulamalarını ve öğretmen yeterliliklerini anlayabilme
5.Eğitimin işlevlerini tanımlayabilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Başaran, İ. (2007). Eğitim bilimine giriş. Ankara: Ekinoks Yayınları
2.Ornstein, A.C., and Levine, D. U. (1997). Foundations of Education. Boston: Houghton Mifflin.
3.Parkay, F., and Stanford, B. H. (2007) Becoming a Teacher (7th ed). Boston: Pearson Education, Inc.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Derse Giriş
2. Hafta - Teorik
Eğitimle ilgili Temel Terim ve Tanımlar /Yasal temeller
3. Hafta - Teorik
Değişen Toplum, Eğitim ve Öğretmenlik Mesleği
4. Hafta - Teorik
Eğitimin Felsefi Temelleri
5. Hafta - Teorik
Eğitimin Felsefi Temelleri
6. Hafta - Teorik
Eğitimin Psikolojik Temelleri
7. Hafta - Teorik
Eğitimin Psikolojik Temelleri
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Eğitimin Ekonomik Temelleri
10. Hafta - Teorik
Eğitimin Sosyolojik temelleri
11. Hafta - Teorik
Eğitimin Siyasal Temelleri
12. Hafta - Teorik
Öğretmenlik mesleği ve öğretmen yetiştirmede güncel gelişmeler
13. Hafta - Teorik
Çağdaş Öğrenme Yaklaşımları
14. Hafta - Teorik
Eğitim alanında güncel araştırmalar
15. Hafta - Teorik
Genel Değerlendirme
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Dönem Sonu Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140228
Ara Sınav110111
Dönem Sonu Sınavı110111
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)50
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
4
4
4
3
4
3
3
3
4
OÇ-2
4
4
4
3
4
3
3
3
4
OÇ-3
4
4
4
3
4
3
3
3
4
OÇ-4
4
4
4
3
4
3
3
3
4
OÇ-5
4
4
4
3
4
3
3
3
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu