Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Eğitim Felsefesi
Ders Kodu: PFD112
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 2
Amaç

Bu dersin amacı öğrencilerin felsefi bakış açılarını geliştirebilmeleri ve felsefi bakış açısının eğitime yansımalarını kavrayabilmelerini sağlamaktır.

Özet İçerik

Felsefenin tanımı ve felsefenin içeriği, felsefenin alanları, epistemoloji, ontoloji, aksiyoloji, mantık, felsefe ve eğitim arasındaki ilişki, felsefenin eğitime katkıları, eğitim felsefesinin tanımı, içeriği, amacı, eğitim felsefesi ile ilgili yaklaşımlar: İdealizm, Realizm, Daimicilik, esasicilik, iki eğitim akımının karşılaştırılması, J.Jack Rousseau ve Naturalizm, diyalektik materyalizm, Politeknik eğitim, Pragmatizm, İlerlemecilik, Yeniden -kurmacılık ve Eğitimde Küreselleşme düşüncesi, Varoluşçuluk, Açık Okul Sistemi, Postmodernist Felsefe-Bilim ve Eğitim, son dönem eğitim akımlarının Geleneksel eğitim akımları ile karşılaştırılması, Türk eğitim sisteminin dayandığı felsefeler

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Felsefe ve eğitim felsefine ilişkin kavramları açıklayabilme
2.Felsefe ile eğitim ilişkisini kavrayabilme
3.Eğitim felsefelerini ve etkilerini tartışabilme
4.Eğitim sürecini temel ve eğitim felsefeleri açısından değerlendirebilme
5.Felsefi bakış açısı edinebilme
6.Türk eğitim sisteminin felsefi dayanaklarına ilişkin bilgi sahibi olabilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Cevizci, A. (2010) Felsefeye giriş, Ankara: Nobel Yayınları.
2.Friere, P. (2010). Eleştirel pedagoji. (Çev.D.Hattatoğlu). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
3.Gutek,G.(2006).Eğitime felsefi ve ideolojik yaklaşımlar.(Çev.N.Kale). Ankara:Ütopya Yayınları.
4.Sönmez, V. (2007). Eğitim felsefesi, Ankara: Anı Yayıncılık.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Dersin tanıtımı ve felsefe ile ilgili temel kavramlar
2. Hafta - Teorik
Eğitim felsefesi ve eğitim felsefesinin diğer sistemlerle ilişkileri
3. Hafta - Teorik
Genel felsefi akımlar / İdealizm ve Eğitim
4. Hafta - Teorik
Genel felsefi akımlar / Realizm ve eğitim
5. Hafta - Teorik
Diyalektik materyalizm ve eğitim
6. Hafta - Teorik
Pragmatizm ve eğitim
7. Hafta - Teorik
Varoluşçuluk ve eğitim
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Arasınav
9. Hafta - Teorik
Daimicilik
10. Hafta - Teorik
Esasicilik
11. Hafta - Teorik
İlerlemecilik
12. Hafta - Teorik
Yeniden kurmacılık
13. Hafta - Teorik
Naturalizm
14. Hafta - Teorik
Politeknik eğitim
15. Hafta - Teorik
Türk eğitim sisteminin felsefi dayanakları
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Yarıyıl sonu sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140228
Ödev1077
Okuma1066
Ara Sınav1314
Dönem Sonu Sınavı1415
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)50
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
4
3
3
3
4
3
3
3
4
OÇ-2
4
3
3
3
4
3
3
3
4
OÇ-3
4
3
3
3
4
3
3
3
4
OÇ-4
4
3
3
3
4
3
3
3
4
OÇ-5
4
3
3
3
4
3
3
3
4
OÇ-6
4
3
3
3
4
3
3
3
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu