Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Sağlık Sosyolojisi
Ders Kodu: CGB106
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 3
Amaç

Sağlık sosyoloji alanındaki temel kavram ve kuramları tanımak, sağlık sosyolojinin kurucularının ve geliştirdikleri perspektifleri öğrenmek, Sosyolojik araştırmanın nasıl yapıldığını öğrenmek, Toplumsal durum ve olaylara ilişkin sistematik bir düşünme yöntemi kazanmaktır.

Özet İçerik

Sağlık sosyolojinin temel kavram ve kuramlarını, küreselleşme sürecinde ortaya çıkan toplumsal değişmelerin sağlık üzerine etkileri, Toplumsal sınıf, statü ve toplumsal hareketliliği, Risk Toplumu, Tüketim Toplumu, Ağ toplumu, Gözetim Toplumu ve Toplumsal kontrol mekanizmalarını kapsar.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Sosyolojinin temel kavram ve kuramlarını öğrenir
2.Sosyolojik araştırmanın aşamalarını kavrar
3.Farklı sosyolojik perspektifleri açıklar
4.Toplumsal olayları sosyolojik olarak yorumlar
5.Toplumsal yapının sağlığa etkilerini açıklar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Giddens, A. (2008) Sosyoloji, Yayıma Hazırlayan Güzel, Kırmızı Yayınları, İstanbul.
2.Swingewood, A. (1998). Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi. (Çev. Osman Akınhay), Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Sosyoloji Nedir? Öncüleri ve Kurucuları
2. Hafta - Teorik
Sosyolojide Yöntem
3. Hafta - Teorik
Sosyolojide Postmodern Tartışmalar
4. Hafta - Teorik
Sağlık Sosyolojisi
5. Hafta - Teorik
Toplumsal Gruplar
6. Hafta - Teorik
Toplumsal Statü ve Roller
7. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
8. Hafta - Teorik
Toplumsal Etkileşim ve Gündelik Yaşam Toplumsal
9. Hafta - Teorik
Tabakalaşma ve Toplumsal Hareketlilik
10. Hafta - Teorik
Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet
11. Hafta - Teorik
Küreselleşme ve Toplumsal Değişme
12. Hafta - Teorik
Toplumsal Kontrol: Normlar, Değerler ve Ahlak kuralları
13. Hafta - Teorik
Medya ve toplum
14. Hafta - Teorik
Medya ve Sağlık
15. Hafta - Teorik
Genel Değerlendirme
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders142256
Ara Sınav1516
Dönem Sonu Sınavı110111
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)73
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
4
3
3
3
4
3
3
3
3
OÇ-2
4
3
3
3
4
3
3
3
3
OÇ-3
4
3
3
3
4
3
3
3
4
OÇ-4
4
3
3
3
4
3
3
3
3
OÇ-5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu