Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Gelişim Psikolojisi I
Ders Kodu: CGB203
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 3
Amaç

Öğrencilerin gelişimin yaşam boyu süren bir olgu olduğunu kavrayarak gelişimsel kuramları tartışabilmesini ve doğum öncesinden ergenliğe kadar süren insan gelişiminin yetişkinliğe kadar olan dönemlerinin özelliklerini gelişimsel boyutları ile öğrenmelerini ve tartışabilmelerini sağlamak.

Özet İçerik

Yaşam boyu gelişim olgusu, gelişimle ilgili temel kavramlar ve kuramlar, doğum öncesi ve sonrası gelişim ve doğum süreci, bebeklik, erken çocukluk, orta ve geç çocukluk, ergenlik döneminde gelişim

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Selvinaz SAÇAN
Öğrenme Çıktıları
1.Yaşam boyu gelişimi evrimsel bakış açısı ile tartışarak, gelişimde genlerin kalıtımın ve çevrenin etkilerini açıklar.
2.Doğum öncesi ve sonrası gelişimi ve doğum sürecini açıklar. Bebeklikte fiziksel büyüme ve gelişimi, motor gelişimi, duyu ve algı gelişimini açıklar.
3.Erken çocukluk dönemindeki fiziksel, bilişsel, dil, duygusal gelişimi ve kişilik gelişimini tanımlar ve aile, akran ilişkileri ve televizyonun bu gelişim üzerindeki etkilerini açıklar.
4.Orta ve geç çocukluk dönemindeki fiziksel ve bilişsel değişimleri ve dil gelişimini tartışır. Orta ve geç çocukluk dönemindeki duygusal gelişimi ve kişilik gelişimini tartışır ve aile, akran ve okulun gelişim üzerindeki etkilerini açıklar.
5.Ergenlik döneminin doğasını tartışarak, bu dönemdeki fiziksel ve bilişsel değişimi açıklar. Ergenlik dönemindeki benlik, kimlik ve manevi gelişimi tartışır ve aile, arkan etkileşimi ve kültürün ergenin gelişimi üzerindeki etkilerini açıklar.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Santrock J.,W (2011). Yaşam Boyu Gelişim. Life-Span Development/ (Çev.Ed. Yuksel, G.)
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Ders tanıtımı ve giriş
2. Hafta - Teorik
İnsan Gelişiminde Yaşam Boyu Bakış Açısı ve Gelişimin Doğası
3. Hafta - Teorik
Gelişim Kuramları ve Gelişim Araştırmaları
4. Hafta - Teorik
Gelişimin Biyolojik Temelleri
5. Hafta - Teorik
Doğum Öncesi Gelişim ve Doğum
6. Hafta - Teorik
Bebeklik Döneminde Fiziksel Gelişim
7. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
8. Hafta - Teorik
Bebeklik Döneminde Bilişsel ve Sosyo-Duygusal Gelişim
9. Hafta - Teorik
Erken Çocukluk Döneminde Fiziksel ve Bilişsel Gelişim
10. Hafta - Teorik
Erken Çocukluk Döneminde Sosyo-Duygusal Gelişim
11. Hafta - Teorik
Orta ve Geç Çocukluk Döneminde Fiziksel ve Bilişsel Gelişim
12. Hafta - Teorik
Orta ve Geç Çocukluk Döneminde Fiziksel ve Bilişsel Gelişim
13. Hafta - Teorik
Orta ve Geç Çocukluk Döneminde Sosyo-Duygusal Gelişim
14. Hafta - Teorik
Final sınavı hazırlık
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders142370
Ara Sınav1314
Dönem Sonu Sınavı1516
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)80
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
5
5
4
4
4
4
4
4
4
OÇ-2
5
5
4
4
4
4
4
4
4
OÇ-3
5
5
4
4
4
4
4
4
4
OÇ-4
5
5
4
4
4
4
4
4
4
OÇ-5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu