Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Dil Gelişimi
Ders Kodu: CGB208
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 4
Amaç

Çocukluk dönemindeki temel dil becerileri ile kazanım sıralarının öğrenilmesi

Özet İçerik

Dil gelişimine ilişkin temel kavramların tanımlanması, dil gelişimine ilişkin farklı kuramlar, yaşa uygun dil becerileri, zihinsel gelişim ve dil gelişimi arasındaki ilişki. Dilin bileşenleri( Fonoloji, Morfoloji, Sözdizimi, Anlambilgisi, Pragmatik). Dil gelişiminin değerlendirilmesi.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. El. Sema UZ HASIRCI
Öğrenme Çıktıları
1.Dil gelişimine ilişkin temel kavramları öğrenir
2.Dil gelişimi kuramlarını öğrenir
3.Çocukluk dönemindeki erken dil becerilerini öğrenir
4.Dilin bileşenlerini açıklar
5.Dil gelişimini değerlendirir
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Maviş,İ., 2005.Çocukta anlambilgisi gelişimi. Dil ve Kavram Gelişimi, ed. S.Topbaş, Böl.6, 106-123, Kök Yayınları, Ankara,
2.Turan, F., Akoğlu, G. (2011). İletişim, Dil ve Konuşma Bozuklukları Olan Çocuklar ve Eğitimleri. BAYKOÇ, N. (Editör). Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim. Ankara: Eğiten Kitap Yay.s. 335-359.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Zihinsel gelişim ve dil gelişimi arasındaki ilişki
2. Hafta - Teorik
Dil gelişimine yönelik kuramsal bakış açısı
3. Hafta - Teorik
Dil gelişimine yönelik kuramsal bakış açısı
4. Hafta - Teorik
Dil gelişimine yönelik kuramsal bakış açısı
5. Hafta - Teorik
Erken Dil Gelişimi Basamakları
6. Hafta - Teorik
Dilin Bileşenleri
7. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
8. Hafta - Teorik
Sesbilgisi (Fonoloji)
9. Hafta - Teorik
Biçimbilgisi (Morfoloji)
10. Hafta - Teorik
Sözdizimi
11. Hafta - Teorik
Anlambilgisi
12. Hafta - Teorik
Pragmatik
13. Hafta - Teorik
Dil Gelişiminin Değerlendirilmesi
14. Hafta - Teorik
Dil Gelişiminin Değerlendirilmesi
15. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
FiNAL sINAVI
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders142370
Ara Sınav1819
Dönem Sonu Sınavı115116
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)95
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
5
5
4
4
4
4
4
4
4
OÇ-2
5
5
4
4
4
4
4
4
OÇ-3
5
5
4
4
4
4
4
4
OÇ-4
5
5
4
4
4
4
4
4
OÇ-5
5
5
4
4
4
4
4
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu