Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Bilişsel Gelişim
Ders Kodu: CGB210
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 4
Amaç

Dersin amacı; öğrencilerin, bilişsel gelişimin insan yaşamındaki önemini anlamalarını, bilişsel gelişimin diğer gelişim alanları ile ilişkisini kavramalarını, bilişsel gelişimde temel kavramları bilmelerini, gelişim süreçlerini algılamaları ve çocuğun gereksinimleri ölçüsünde bilişsel gelişimi destekleyici programlar hazırlayabilmelerini sağlamaktır.

Özet İçerik

Bilişsel Gelişimin tanımı, Bilişsel gelişimde süreçler(algı, dikkat, kavram oluşturma, bellek ve hatırlama, akıl yürütme ve problem çözme, zeka), Bilişsel süreçlerde gelişimsel değişiklikler, Bilgi işleme teorileri, Bilişsel gelişim kuramları, Zeka teorileri ve bilişsel gelişim, 0-18 yaş döneminde bilişsel gelişim süreci ve özellikleri, Bilişsel becerilerin tanımlanması, değerlendirilmesi, Bilişsel gelişimle ilgili uygulamalar

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Gizem DÖNMEZ YALÇIN
Öğrenme Çıktıları
1.Bilişsel gelişim ile ilgili temel kavramları bilir
2.Bilişsel gelişim kuramlarını tartışır
3.Bilişsel gelişim süreçlerini açıklar
4.Bilişsel gelişimi değerlendirme araç ve yöntemleri bilir
5.Bilişsel gelişimi değerlendirir ve bilişsel gelişimi destekleyici çalışmalar konusunda bilgi ve deneyim elde eder
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Bayhan,P; Artan. İ. (2004). Çocuk Gelişimi ve Eğitimi. Morpa, İstanbul.,
2.Kanwisher, N,; Moscovitch, M. (2000) The cognitive neuroscience of face processing U.K.,
3.Wellman, H.M. (1990) The Child's Theory of Mind (Learning, Development & Conceptual Change),
4.Adalet K., Ömeroğlu, E. (2007) Bilişsel Gelişim. Morpa yayınları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Bilişsel gelişime giriş
2. Hafta - Teorik
Bilişsel gelişimde temel kavramlar
3. Hafta - Teorik
Bilişsel gelişimi etkileyen etmenler
4. Hafta - Teorik
Bilişsel gelişim süreçleri
5. Hafta - Teorik
Bilişsel gelişim süreçleri
6. Hafta - Teorik
Bilişsel gelişim süreçlerinde gelişimsel değişiklikler
7. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
8. Hafta - Teorik
Bilgi işleme teorileri
9. Hafta - Teorik
Bilişsel gelişim kuramları
10. Hafta - Teorik
Doğum öncesi- 36 ay arası çocuklarda bilişsel gelişim özellikleri
11. Hafta - Teorik
37-72 ay arası çocuklarda bilişsel gelişim özellikleri
12. Hafta - Teorik
Okul çağı ve ergenlik döneminde çocuklarda bilişsel gelişim özellikleri
13. Hafta - Teorik
Bilişsel gelişimi destekleyici çalışmalar
14. Hafta - Teorik
Bilişsel gelişimi destekleyici çalışmaların değerlendirilmesi
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders142370
Ara Sınav1819
Dönem Sonu Sınavı115116
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)95
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
5
5
4
4
4
4
4
4
4
OÇ-2
5
5
4
4
4
4
4
4
OÇ-3
5
5
4
4
4
4
4
4
OÇ-4
5
5
4
4
4
4
4
4
OÇ-5
5
5
4
4
4
4
4
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu