Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Okul Öncesinde Gelişimsel Destek Programları
Ders Kodu: CGB310
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 2
Amaç

Öğrencilerin 3-6 yaş çocuklarının motor, bilişsel, sosyal duygusal ve dil gelişim özellikleri hakkında sahip oldukları bilgileri uygulamaya dökebilmeleri, gelişim özellikleri hakkında analiz ve sentez becerilerine sahip olabilmeleri amaçlanmaktadır. Bu birikimi kullanarak bu yaş grubunda karşılaşılabilen gelişimsel gecikmeleri fark edip, uygun şekilde müdahale edebilme becerisi kazanmaları; ailelere, konuyla ilgili profesyonellere, kurum/kuruluşlara uygun şekilde danışmanlık verebilme becerisi kazanmaları amaçlanmaktadır.

Özet İçerik

3-6 yaş çocuğunun gelişim özelliklerinin kavranması, 3-6 yaş grubu çocukların gelişimsel gereksinimleri, Aile içinde 3-6 yaş çocuğu aile ilişkileri, kardeş ilişkileri, çevre düzenleme, motor gereksinimler, 3-6 yaş grubunda görülebilen sıra dışı durumlar, çevre yoksunluğu, engelli kardeşe sahip olma, çift dillilik, tek ebeveynli çocuklar, evlat edinilmiş çocuklar, vb. durumlar, 3-6 yaş çocuğuna yönelik;Aile eğitimi,Eğitimcilerin eğitimi,Medyanın bilinçlendirilmesi

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Gökçe ÖZDİL TEKCE
Öğrenme Çıktıları
1.3-6 yaş çocuğunun fiziksel büyüme ve motor gelişim, sosyal duygusal ve kişilik gelişimi, bilişsel ve dil gelişimi konusundaki bilgilerini uygulayabilecek
2.Çocukların gelişimleriyle ilgili gereksinimlerini göz önüne alarak, ev içinde, açık alanda ve kurumda uygun çevre düzenlemesi yapabilecek
3.Aile içi ilişkiler, kardeş ilişkileri, tek ebeveynlilik, anne baba tutumları, evlat edinilmiş çocuklar, engelli kardeşe sahip olma, çift dillilik, engellilik, çevre yoksunluğu, engelli ebeveyne sahip olma konularında bilgi sahibi olacak
4.Okulöncesi gelişimsle destek programlarını karşılaştırabilecek
5.Okulöncesi dönem çocuğu olan ailelere rehberlik yapabilecek
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Owens, Karen B. (2002), Çocuk ve Ergen Gelişimi, Wadsworth, USA.
2.Santrock, John W.(1998), Çocuk Gelişimi, Sekizinci Baskı., Mc-Graw Hill, USA.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
3-6 yaş çocuğunun fiziksel büyüme ve motor gelişimi
2. Hafta - Teorik
3-6 yaş çocuğunun sosyal duygusal ve kişilik gelişimi
3. Hafta - Teorik
3-6 yaş çocuğunun bilişsel ve dil gelişimi
4. Hafta - Teorik
3-6 yaş çocuğunun gelişimsel özelliklerine yönelik sınıf içi uygulama
5. Hafta - Teorik
Vaka Çalışması
6. Hafta - Teorik
3-6 yaş grubu çocukların fiziksel büyüme ve motor gelişimleriyle ilgili gereksinimleri, ev içinde, açık alanda ve kurumda uygun çevre düzenlemesi .
7. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
8. Hafta - Teorik
6 yaş grubu çocukların sosyal duygusal ve kişilik gelişimleriyle ilgili gereksinimleri, aile içi ilişkiler, kardeş ilişkileri, tek ebeveynlilik.
9. Hafta - Teorik
3-6 yaş grubu çocukların sosyal duygusal ve kişilik gelişimleriyle ilgili gereksinimleri, anne baba tutumları, evlat edinilmiş çocuklar, engelli kardeşe sahip olma
10. Hafta - Teorik
Vaka çalışması
11. Hafta - Teorik
3-6 yaş grubu çocukların bilişsel ve dil gelişimi ilgili gereksinimleri, çift dillilik, engellilik, çevre yoksunluğu, engelli ebeveyne sahip olma.
12. Hafta - Teorik
3-6 yaş çocuğuna yönelik; Aile eğitimi
13. Hafta - Teorik
3-6 yaş çocuğuna yönelik; eğitimcilerin eğitimi
14. Hafta - Teorik
3-6 yaş çocuğuna yönelik; toplum ve medyanın bilinçlendirilmesi
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders141242
Ara Sınav1314
Dönem Sonu Sınavı1516
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)52
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
5
4
4
4
4
3
3
3
3
OÇ-2
5
4
4
4
4
3
3
3
3
OÇ-3
5
4
4
4
4
3
3
3
3
OÇ-4
5
4
4
4
4
3
3
3
3
OÇ-5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu